OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Yhteistyöllä ravinne- ja energiatehokkuutta opetusmaatiloille

Yhteistyöllä ravinne- ja energiatehokkuutta opetusmaatiloille

OAMKin opiskelija Ronja Kuorikoski esitteli salaojavesien mittausta ja automaattista säähavaintoasemaa Muhoksen yksikössä vierailleelle espanjalaiselle Monica Segura Uniolle.

OAMKin opiskelija Ronja Kuorikoski esitteli salaojavesien mittausta ja automaattista säähavaintoasemaa Muhoksen yksikössä vierailleelle espanjalaiselle Monica Segura Uniolle.

OSAOn Muhoksen yksikkö ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-ala tekevät yhteistyötä Ravinne- ja energiatehokas maatila –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda ravinne- ja energiatehokkaasti toimivien opetusmaatilojen ja oppilaitosten verkosto.

Hankkeeseen on valittu kahdeksan teemaa: biokaasu, energiatehokkuuden mittaaminen, kiinteät biopolttoaineet, kompostointi, lantalogistiikka, omalannoitteet, valkuaisomavaraisuus sekä vesiensuojelu ja ravinteiden hallinta. OSAOn Muhoksen yksikkö osallistuu energiatehokkuuden mittaamiseen ja vesiensuojelun ja ravinteiden hallinnan teemoihin Koivikon opetusmaatilallaan Muhoksella.

Salaojavesien ravinnepitoisuuksia on mitattu kesällä 2016 ja mittauksia jatketaan tänä kesänä. Mittauksia tehdään säätösalaojakaivoista automaattisilla laitteilla sekä laboratorionäytteistä analysoimalla. Tämän kesän uutuus on virtaamamittauskaivot, jotka asennetaan salaojakaivojen viereen. Salaojavesien ravinne- ja virtaamatietoja pyritään hyödyntämään, kun lasketaan peltolohkojen ravinnetaseita ja arvioidaan opetusmaatilan ravinteidenhallintaa.

Energiatehokkuutta selvitetään seuraamalla opetusmaatilan fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä sähkön käyttöä. Sähkönkäyttöä navetan eri kohteissa seurataan automaattisilla e-gauge-mittareilla ja esim. traktoreiden polttoaineenkulutus kirjataan päivittäin ylös. Hankkeessa on myös laadittu opetusmaatilalle energiasuunnitelma.

Opetusmaatila, sen tuotannollinen toiminta ja ympäristön tilaan liittyvät mittaukset tarjoavat erinomaisen oppimisympäristön sekä ammattiopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti maatilan toiminnan vaikutuksia ja kesän aikana kerättyä tietoaineistoa hyödynnetään myös talvikauden opinnoissa. Lisäksi tietoa ja kokemuksia vaihdetaan verkoston muiden oppilaitosten kanssa. Hankkeessa on mukana kaikkiaan kymmenen maatalousalan opetusta tarjoavaa oppilaitosta eri puolilta Suomea. Koordinoijana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja rahoittajana maa- ja metsätalousministeriö. Hanke alkoi keväällä 2016 ja sillä on rahoitus vuoden 2017 loppuun saakka.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.ravinnejaenergia.fi. Nettisivuilta on myös linkit hankkeen sosiaalisen median kanaviin.

Kommentointi

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.