OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Ammattiakatemia -koulutus

Ammattiakatemia -koulutus

Ammattiakatemia -koulutus mahdollistaa aikuisille ammatillisten opintojen suorittamisen ohjatusti tuetusti.Menetelmän kuvaus

Ammattiakatemiassa aikuisopiskelija voi suorittaa ammatillisia opintoja ohjatusti kolmen erilaisen koulutuslinjan avulla, joita koordinoi ohjaava opettaja. Eri koulutuslinjat mahdollistavat erilaiset opintojen suorittamisen tavat, osaamisalasta riippumatta. Opiskelijalle tarjotaan vahvistettua opintojen ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Kotiluokassa opiskellaan mm. ELO-opintoja ja elämänhallinnan taitoja harjoitusyritysympäristön avulla.

Ammattiakatemia on työvoimakoulutusta.

Tutkinto valmiiksi -linjalla räätälöidään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi omalla koulutusalalla puuttuvan osaamisen osalta.

Osaamissopimus -linjalla voit opiskella tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia työpaikalla. Työpaikalla hankittu osaaminen todennetaan tutkintotilaisuuksissa. Osa opinnoista toteutuu oppilaitoksen tiloissa ja harjoitusyritysympäristössä.

Työelämävalmiudet -linjalla opiskellaan tutkinnon osiin valmistavan koulutuksen lisäksi työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Tutkinnon osiin valmistava koulutus tapahtuu ammattiopettajan johdolla kyseisellä koulutusalalla. Harjoitusyritystyöskentelyssä myös opiskeluvalmiudet vahvistuvat turvallisessa ja yhteistoiminnallisessa ympäristössä.

Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Tarkoituksena on tarjota koulutukseen pääsy ja riittävän tuettu malli niille, joilla ei syystä tai toisesta ole ammatillista koulutusta. Koulutus on suunnattu ilman ammatillista koulutusta oleville tai koulutuksen keskeyttäneille; TE-toimiston asiakkaille.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Ammattiakatemiassa vahvistettu ohjaus voidaan toteuttaa ohjaavan opettajan ja ohjaajan, tai ohjaavan ja toisen opettajan yhteistyöllä. Eri osaamisalojen aikuiskoulutuslinjat tulee olla käytettävissä yhteistyöhön. Resursointi eri yksiköiden välillä sovittava. Fyysiset luokkatilat varustettava työpaikkamaiseksi ”kotiluokaksi” joka mahdollistaa harjoitusyritystoiminnan. Harjoitusyrityslisenssi.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Opiskelijat tarvitsevat monesti moniammatillista tukea opintojen suorittamiseksi, vahvistettua ohjausta ja erilaisia oppimisympäristöjä. Eri alojen yhteistyö on välttämätöntä.

Kokemuksia menetelmästä

Opiskelijoiden tuen tarpeen havaitseminen ja avun järjestäminen vaatii huomattavan paljon normaalia enemmän resurssia kuin normaaliryhmissä.

Osaamisalojen toimijoiden yhteistyö ja joustavuus opetusryhmiin integroinnissa välttämätöntä.

Opintopolkujen muutokset mahdollisia opiskelijoiden henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

 

Lisätiedot

OSAO, Haukiputaan yksikkö 

Kumppanitahot

  • OSAOn eri yksiköt
  • aikuiskoulutus
  • TE-toimisto
  • ELY-keskus
  • kuntien työpajat

Rahoittaja

Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14