OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Avitus chat

Avitus chat

Avitus-chat on Oulun seudun ammattiopiston, Oulun Palvelualan opiston ja Oulun Diakoniaopiston matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä mm. kuraattoreja, terveydenhuollon ammattilaisia ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita.Menetelmän kuvaus

Avitus-chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä.

Palvelusta voi saada apua monenlaisiin opiskelua ja arkea koskeviin ongelmiin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle tai tallennu keskusteluhistoriaan. Palvelussa käsiteltäviä asioita tai ongelmia ei ole rajattu, vaan oppilaitoksen työntekijät kohtaavat opiskelijan hänen ehdoillaan. Neuvoja tai kuuntelijaa voi hakea niin arkipäiväisiin asioihin kuin vakavampiinkin ongelmiin, kuten kiusaamiseen.

Käyttäjät ovat 16-24-vuotiaita oululaisia opiskelijoita. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja oppilaitoksen sekä toisensa, ja osaavat siten ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Jatko-ohjaus Avituksessa onkin tehokasta. Avittajat ovat opiskelijan tavoitettavissa myös chatin ulkopuolella, ja chat-keskustelut ovatkin johtaneet aitoihin kohtaamisiin oppilaitoksessa.Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Anonyymi chat-palvelu tarjoaa mahdollisuuden oppilaitoksille kohdata opiskelija hänen ehdoillaan ja olla läsnä opiskelijaa varten arkisissakin asioissa. Opiskelija saa tilaisuuden keskustella nimettömästi ammattihenkilön kanssa, kuitenkin oman oppilaitoksensa sisällä.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

- Anonyymin chatin mahdollistava työkalu - Työresursseja palvelun kehittämiseen ja koordinointiin (mm. markkinointi, päivystysvuorojen täyttäminen ja päivystäjien rekrytointi, palautteen ja tiedonkeruu, palvelun arviointi, työntekijöiden kouluttaminen) - Työresurssi palvelun pyörittämiseen: Avitus-chat toimii kolmena päivänä viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Yhden päivystysvuoron pituus on 2 tuntia.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Anonyymi chat edellyttää työntekijöiden kouluttamista verkkotyöhön, mm. verkkoviestintään ja turvallisuuteen verkkotyössä. Yhteistyö oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluiden, opiskelijaterveydenhuollon, sekä mm. kunnan palvelujen kanssa on tärkeää jatko-ohjauksen kannalta. Tuloksia on syytä arvioida säännöllisesti: minkälaisia aiheita chatissa nousee esiin, onko päivystäjillä valmiuksia vastata esiinnousseisiin asioihin – työntekijöiden jatkuva kouluttaminen tulisi olla osa toimintamallia. Anonyymi chat liittyy monella tavalla myös oppilaitoksen turvallisuuteen, mikä tulee ottaa huomioon laadittaessa selkeä turvallisuusohjeistus. Työntekijöiden sitouttaminen chat-toimintaan on jatkuva prosessi, ja palvelun pilotointivaiheessa on hyvä varautua siihen, että uusi palvelu vaatii oman aikansa ennen kuin opiskelijat ottavat sen käyttöön. Pilotoinnille on hyvä varata esim. ensimmäinen vuosi, jonka aikana tehdään paljon markkinointityötä ja käydään henkilökohtaisesti kertomassa ja näyttämässä chat-palvelua opiskelijoille. Markkinoinnin on syytä olla jatkuvaa ja säännöllistä.

Kokemuksia menetelmästä

Uuden chat-palvelun käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Ensimmäinen vuosi Avituksen toiminnassa on vaatinut runsaasti resursseja ja aikaa toimintamallin suunnitteluun, työntekijöiden koulutukseen ja uudesta palvelusta tiedottamiseen. Palvelua arvioidaan päivystäjien ja oppilaitosten johdon toimesta puolivuosittain. Palvelusta kerätään tietoa toiminnan kehittämiseksi: keskustelujen jälkeen kirjataan keskustelun aiheet, keskustelun pituus, päättyminen ja tarve jatko-ohjaukseen. Myös opiskelijat voivat antaa palautetta palvelusta.

Noin vuoden pilotoinnin jälkeen opiskelijat ovat löytäneet palvelun ja chat-keskusteluja on tasaisesti. Keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä teemoja: koulunkäyntiin liittyviä käytännön ongelmia ja kaverisuhteita. Opiskelijoilla on valmistumisenpelkoa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Avituksessa puhutaan myös parisuhdeväkivallasta, raha- ja etuusasioista, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Tärkeänä teemana nousee esiin myös opiskelijoiden yksinäisyys: varsinkin nuoremmat keskustelijat tuntuvat kaipaavan aikuisen läsnäoloa. Silloin päivystäjän kanssa vaihdetaan kuulumisia ja jutellaan arkisista asioista.

 

Lisätiedot

Anna-Mari Saarela
OSAO, Opiskelijapalvelut
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

 Kumppanitahot

  • Suomen Diakoniaopisto
  • Oulun Palvelualan opisto

Rahoittaja


Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14