OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / e-Kokin käyttäminen kokkien opetuksessa

e-Kokin käyttäminen kokkien opetuksessa

eKokki -ohjelma/tietopankki on monipuolinen digitaalinen materiaali kokkien koulutukseen. e-Kokki -materiaalin keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan ammattiosaamisen vahvistumista. Opiskelijan reflektoiva ajattelu kehittyy, kun hän kertaa oppimiaan asioita ohjelmassa esitettyihin. Idea eKokin käyttämisestä opetusmateriaalina syntyi sosiaalisen median markkinointimateriaalin perusteella. Materiaalin käyttämistä tukee sen selainriippumattomuus sekä toimiminen mobiililaitteilla. Materiaali mahdollistaa opiskelijoiden eriyttämisen ja on sekä opettajalle että opiskelijalle monipuolinen opetus- ja oppimistapahtumaa tukeva resurssi.

 

Menetelmän kuvaus

eKokki -esimerkit toiminnasta

eKokki –ohjelma/tietopankki sisältää oppimistapahtumaa tukevaa materiaalia: ammattiteoriaa, ohjeita, kuvia, videoita ja asiakaspalvelua.

Ohjeista löytyy muun muassa päivän kulun suunnitteluun liittyviä vinkkejä opiskelijalle, tietoa esivalmistelutyön, valmistuksen ja esille laiton tärkeydestä ammatissa. Opiskelijaa ohjeistetaan etukäteen miettimään, miten toimitaan, mitä tarkoittaa valmistelun aloittaminen ajoissa sekä miten tärkeää on miettiä ajoituksen onnistumista yhdessä taloudellisen toiminnan kanssa. Näin opiskelijan reflektiivinen ajattelu mahdollistuu, ajoittamiskyky paranee ja opiskelija oppii tulevaan ammattiinsa tärkeää organisointikykyä. Opiskelija on avoin uudenlaisille sähköisille järjestelmille sekä työssäoppimispaikassaan että tulevassa ammatissa toimiessaan.

eKokin kuva-, video- ja reseptimateriaaleista opiskelija saa opettajan ohjauksessa vahvistettua raaka-aineiden perustietoutta, tietoa omavalvonnasta, kestävästä kehityksestä, erityisruokavalioista, ravitsemuksesta ja työvälineistä. Esimerkkinä on opetusvideo kuhan fileoinnista, jonka avulla on mahdollista yhä uudelleen harjoitella taloudellista ajattelua sekä miettiä käyttö- ja ostohinnan erotuksen merkitystä yhdessä kestävän kehityksen kanssa.

Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

eKokki -ohjelma/tietopankkia käytetään kokin ammatissa keskeisten teoria ja käytännön tietojen vahvistamiseen. Opiskelijalle luodaan mahdollisuus kerrata itsenäisesti materiaalissa esitettyjä asioita kuten ruoanvalmistusmenetelmiä ja tarvelaskentaa.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

eKokin käyttämiseen tarvitaan tietokone tai mobiililaite, jossa on toimiva internetyhteys. Oppilaitos on tukenut eKokin käyttöön ottamista esimerkiksi hankkimalla ohjelman lisenssin.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

eKokin käyttämiseen tarvitset henkilökohtaiset tunnukset.

Kokemuksia menetelmästä

Syksyllä 2013 saimme käyttöömme eKokin, joka on kokkien koulutusta varten tehty ohjelma / tietopankki. Ohjelma otettiin innostuneena vastaan ja toivotaan ohjelman käytön vakiintuvan yhtenä työkaluna kokin työvälinepakissa.

 

Lisätiedot

Esa Koppelo
OSAO, Myllytullin yksikkö
Puh 050 341 0625
esa.koppelo@osao.fi

Kumppanitahot

PeDaTa Oy

Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14