OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Kypärä- ja kopterikameran sekä tabletin käyttö oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin ja arvioinnin apuna

Kypärä- ja kopterikameran sekä tabletin käyttö oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin ja arvioinnin apuna

Menetelmän kuvaus

Oulun seudun ammattiopistossa kokeiltiin Työ tekijäänsä kiittää -projektissa kypärä- ja kopterikameroiden käyttöä koulutuksen apuvälineenä. Kypärä- ja kopterikameroita ja tabletteja hyödynnetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin tukena.  Kameroiden avulla opettaja ja työpaikkaohjaaja saavat monipuolisemman kuvan opiskelijan osaamisesta. Kopterikuva antaa kokonaiskäsityksen siitä, miten hyvin laajalla alalla tehtävä metsäkonetyö on tehty. 

Kypärä- ja kopterikameroiden kuva antavat myös monipuolisen kuvan esimerkiksi metsäkoneenkuljettajan työn vaativuudesta. 

Menetelmän soveltaminen

Hyvin ja yhteistyössä suunniteltuna mobiililaitteiden käyttö työssäoppimisen ja osaamisen arvioinnin tukena soveltuu opettajan ohjaamisen ja opettamisen arkeen. Kypärä- ja kopterikameroiden ja tablettien käyttöä voidaan hyödyntää muissa tutkinnoissa. Projektin kokemusten perusteella etenkin kypäräkamera sopii käytettäväksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin tukena. Kopterikameran käyttöä suositellaan soveltuville aloille esimerkiksi metsä- ja matkailualoille.

Kopteri- ja kypäräkameran käyttö edistävät koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristöissä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja ammattiosaamisen näytön arviointia.

Tabletti soveltuu osaamisen arviointikeskusteluihin ja arvioinnin vientiin mikäli verkkoyhteys on saatavilla.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Menetelmä vaatii jonkin verran laitehankintoja. Laitteiden käyttö vaatii huolellista suunnittelua, hankintaresurssia ja käyttöopastuskoulutuksen tarvittaville osapuolille. Verkkoyhteyksien ollessa saatavilla kypärä- ja kopterikameroiden kuvan avulla opetuksen valvonta tehostuu, kun esimerkiksi yksi henkilö voi valvoa samanaikaisesti kolmea metsäkonetta.

Miksi menetelmä kannattaa ottaa käyttöön?

Opettajuus ja työ muuttuu osaamisperusteisuuden ja ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä entistä työelämäläheisemmäksi. Kopteri- ja kypäräkameran käyttö edistävät koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristöissä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja ammattiosaamisen näytön arviointia. 

Yhteystiedot

Merja Paloniemi
OSAO, Opiskelijapalvelut
p. 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Kopterikamerakokemukset:
Jussi Korhonen
Kempeleen-Limingan yksikkö
p. 050 364 2720
jussi.korhonen@osao.fi

Kypäräkamerakokemukset:
Jouni Kortetjärvi
Taivalkosken yksikkö
p. 040 517 7505
jouni.kortetjarvi@osao.fi

Pertti Nissi
Muhoksen yksikkö
p. 040 353 2624
pertti.nissi@osao.fi

Tablettikäyttökokemukset:
Markku Tahvanainen
p. 050 305 9493
markku.tahvanainen@osao.fi

Rahoittaja

Linkit

Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14