OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Opinto-ohjaajien säännöllinen työelämähavainnointi ja työnohjaus

Opinto-ohjaajien säännöllinen työelämähavainnointi ja työnohjaus

Menetelmän kuvaus
Opinto-ohjaaja menee yritykseen 1-2 työpäiväksi tekemään havaintoja alasta. Hän valitsee tutustuttavan yrityksen esimerkiksi työssäoppimista ohjaavien opettajien tai omien kontaktien avulla. Yritykset valinta perustuu opinto-ohjaajan tuntemukseen siitä, mistä alasta hän tarvitsee perehdytystä tai verkostoitumista.
Havainnointipäivien aikana opinto-ohjaaja kirjaa havaintonsa webropol-kyselyalustalle. Havaintojensa pohjalta opinto-ohjaaja hyödyntää kokemuksiaan ja syntyneinä verkostoja oppijoidensa ohjaustilanteissa. Työelämäpäivien myötä opot verkostuvat paitsi työelämän kanssa myös keskenään. Yhteistyö oman organisaation ja alueen muiden opinto-ohjaajien kanssa on tärkeää.

Työelämäpäivien lisäksi opinto-ohjaajille tarjotaan säännöllisesti organisaation ulkopuolelta hankittua pienryhmäohjausta 1h/kk. Säännöllinen työnohjaus vahvistaa opinto-ohjaajan työssäjaksamista.

Menetelmän soveltaminen
Menetelmä sopii kaikille opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit
Hyvin yhteistyössä suunniteltuna yksittäisten työelämäpäivien havainnointi voi mahtua opon työn tehtävänkuvauksiin sisään, esim. 1-2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Paras hyöty työnohjauksesta saadaan, kun se on resursoitu opon tehtävän sisään.

Miksi menetelmä kannattaa ottaa käyttöön
Opettajuus muuttuu ja opojenkin työ päivittyy osaamisperusteisuuden ja ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä entistä työelämäläheisemmäksi ja vaativammaksi opiskelijoiden elämänhallinnallisten haasteiden lisääntyessä.

Lisätiedot

Merja Paloniemi
OSAO, Opiskelijapalvelut
p. 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Rahoittaja

Päivitetty: 12.11.2018 klo 11:50