OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / QR-koodeilla ohjeita prosessitekniikan opetukseen

QR-koodeilla ohjeita prosessitekniikan opetukseen

Prosessitekniikan opetuksessa käytetään runsaasti erilaisia laitteita ja aineita. Soveltamalla QR-kooditarroja saadaan laitteiden opastusvideot ja kemikaalien käyttöturvatiedotteet helposti päätelaitteilla esille kunkin laitteen luona. Opiskelijat ja myös opettajan sijaisena toimivat löytävät laitteisiin liittyvät ohjeet helposti koodin lukijan avulla. Idea on syntynyt Kiltakoulut-hankeessa ja SOME-kehittäjäkoulutuksen yhteydessä.Menetelmän kuvaus

Prosessiopetuksessa käytettävistä laitteista laaditaan käyttöohjeet kuvina ja opasteksteinä tai opetusvideoina. Ohjeiden tekemiseen kannattaa käyttää opiskelijoita, jotka jo osaavat käyttää ko. laitteita. Tällöin he samalla tulevat kerranneeksi jo opitua asiaa ja miettivät ohjeita laatiessaan, millaiset asiat olivat heille itselleen vaikeita ymmärtää laitetta ensimmäistä kertaa käyttäessään. Ohjeet tarkistetaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa ja tarkennetaan epäselviä kohtia. Tavoitteena on niin yksinkertainen ja havainnollinen, vaiheittain etenevä ohjesarja, että kuka tahansa uusi opiskelija pystyy turvallisesti ohjetta noudattaen käyttämään laitetta. Ohje ladataan esimerkiksi julkiselle wiki-sivustolle niin, että opettajille jää muokkausoikeudet tiedostoon. Tämän jälkeen ohjesivuun linkitetään QR-koodi, joka printataan tarraksi. Tarra kiinnitetään laitteeseen tai sen lähelle, jolloin laitetta käyttämään tuleva oppija voi siitä päätelaitteellaan saada ohjeet käyttöönsä.

QR-koodeihin voidaan liittää myös harjoitustöissä käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet, jolloin ne on helposti saatavilla, ennen kuin aineita aloitetaan käyttämään.

Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Laitteiden käyttöohjeiden ja käyttövaiheiden yksityiskohtainen esittäminen käyttäjälle. Käytettävien kemikaalien käytyöturvallisuustiedotteen ohjeiden esittäminen oppijoille käyttökohteen yhteydessä.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Tietokone ohjeiden laadintaan sekä QR-koodien tekemiseen. Jos koodit halutaan tarralapuille, tarvitaan tarratulostin, mutta koodi voidaan printata myös paperille, joka liimataan kohteeseen kontaktimuovilla. Oppijoilla tulee olla käytettävissään päätelaitteet (älypyhelin/tablettitietokone), johon voidaan ladata verkosta ilmainen QR-koodinlukijasovellus.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Ohjeiden on oltava hyvin yksityiskohtaiset ja vaihe vaiheelta etenevät. Opettajan on aina hyvä varmistaa ohjeiden ymmärtäminen, ennen työskentelyn aloittamista. Käyttöturvallisuustiedotteen hyödyntämistä on harjoiteltava ennen kuin niitä tutkitaan QR-koodeista.

Kokemuksia menetelmästä

Prosessistars-kiltakoulussa Oulun seudun ammattiopistolla opiskelijat laativat käyttöohjeita integroituna osittain myös äidinkielen opetukseen. Ohjeita laadittiin mm. leukamurskainlaitteelle, seulasarjalle, kuulamyllylle, alipainehaihduttimelle, pH-mittarille, lämpökaapille, biodiesel-reaktorille, UV-Vis spektrofotometrille jne. Laitteiden yhteyteen liitettiin ohjeisiin johdattavat QR-kooditarrat. Seuraavan vuoden opiskelijat pystyivät tutustumaan käyttöohjeisiin itsenäisesti omien päätelaitteidensa ja tablettitietokoneiden avulla. Muun muassa metanolin käyttöturvallisuustiedote sijoitettiin biodiesel-reaktorin yhteyteen, jolloin siihen oppijat pystyivät tutustumaan ennen työskentelyn aloittamista.

 

Lisätiedot

Tapio Patrikainen
OSAO, Kaukovainion yksikkö tekniikka
Puh 050 317 4738 
tapio.patrikainen@osao.fi

 

Kumppanitahot

  • Kiltakoulu.fi -hanke
  • Nappiparisto -hanke

Rahoittaja

Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14