OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / QR-koodit puualan opiskelussa

QR-koodit puualan opiskelussa

Opiskelijoiden toteuttamat sähköiset työvaiheohjeet harjoitustyönä tehtävän tuotteen valmistamiseen. Tavoitteena on, että tulevat opiskelijat pystyvät tekemään saman harjoitustyön itsenäisemmin ja opettajalla jää enemmän aikaa itse työmenetelmien opettamiseen.Menetelmän kuvaus

Oulun seudun ammattiopiston puutekniikan opiskelijat ovat toteuttaneet sähköisen työvaiheohjeistuksen. Ohjeiden avulla voidaan valmistaa tuote esim. yksinkertainen jakkara, jonka kautta pystytään opiskelemaan useita puuntyöstön perustyömenetelmiä. Tavoitteena on, että seuraavien vuosien opiskelijat voivat ohjeita hyödyntämällä valmistaa harjoitustyön aiempaa itsenäisemmin. Näin ollen opettajalle jää enemmän aikaa itse työmenetelmien, koneiden käytön ja työturvallisuusasioiden opettamiseen. Ohjeiden julkaiseminen on OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä toteutettu niin, että esimerkkitapauksessa jakkaran osat ovat seinään kiinnitettyinä eri työvaiheissa. Jokaista erillistä työvaihetta varten on qr-koodi, jonka avulla opiskelija pääsee työvaiheen ohjeisiin. Ohjeet on toteutettu ja jaettu maksuttomilla verkkopalveluilla (Google-Drive, YouTube, Flickr, ym.). Tekninen toteutus on pyritty toteuttamaan niin, että työvaiheohjeet on optimoitu älypuhelimille, koska niiden käyttäminen työn lomassa on helpompaa kuin tablettien tai tietokoneiden. Tavoitteena on ollut myös se, että ohjeet toimivat kaikilla mobiilikäyttöjärjestelmillä. Työvaiheohjeiden tekemiseen opiskelijat ovat käyttäneet henkilökohtaisia älypuhelimiaan ja he ovat jakaneet kaiken materiaalin omien henkilökohtaisten käyttäjätiliensä kautta. Ohjeet on tehty Oulun seudun ammattiopiston puutekniikan osaston konekannalle, mutta soveltuvin osin niitä on mahdollista hyödyntää myös muilla vastaavilla koneilla. Käyttäjän tulee aina varmistua työskentelyn turvallisuudesta paikalliset olosuhteet huomioiden.Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Menetelmää voi soveltaa mihin tahansa työvaihekohtaiseen ohjeistukseen, joka edellyttää monipuolista havainnollistamista

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Ohjeiden lukemiseen tarvittavia älypuhelimia löytyy useimmilta opiskelijoilta. Lukeminen ei vaadi käyttöoikeuksia, mutta materiaalin tuottaminen edellyttää rekisteröitymistä tarvittaviin palveluihin. Riittävän nopea verkkoyhteys parantaa ohjeiden käyttökokemusta.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Ohjeiden tuottaminen vaatii aikaa. Pilottitehtävä on tehty hyvin yksityiskohtaiseksi, mutta menetelmää on jopa helpompaa hyödyntää 2. tai 3. lukuvuoden opiskelijoiden kohdalla. Työ on luontevaa tehdä pienryhmissä

 

Lisätiedot

Ville Bräysy
OSAO, Kaukovainion yksikkö tekniikka
Puh 050 317 4947
ville.braysy@osao.fi

 Kumppanitahot

  • Kiltakoulut-hanke
  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja


Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14