OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

+
Projektin nimi
365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Alkaa / Päättyy
01.12.2017 / 31.05.2020
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannamme myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Kehitämme hankkeessa erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin ja joissa oppiminen on sujuva jatkumo henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Uusien oppimisympäristöjen kautta autamme synnyttämään myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.


365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

 • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
 • yrittäjyys vahvana osana opintoja
 • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
 • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
 • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein

Hankkeen tuloksena syntyy 365/12- malli, jossa yhdistyvät opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ohjauksen, osallistamisen, työelämäyhteistyön ja uusien oppimisympäristöjen hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka puolestaan mahdollistavat uusien liiketoimintaideoiden syntymisen.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektivastaava Antti Vainiokangas

p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

AAO - Avoimet ammatilliset opinnot

+
Projektin nimi
AAO - Avoimet ammatilliset opinnot
Alkaa / Päättyy
01.04.2018 / 31.07.2020
Tavoitekuvaus

Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa selvitämme, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015-2018 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot –palvelun (www.aavo.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää. Selvityksen teemme testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa.

Kehitämme palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi kehitämme ja testaamme palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.

OSAOn tavoitteena on muun muassa:

 • Testata, kokeilla, levittää ja tukea AAO-alustan käyttöä
 • Tuottaa opintokokonaisuuksia aavo.fi - palveluun
 • Osallistaa kohderyhmä palvelun kehittämiseen
 • Kehittää palvelua ja osallistua palvelun käyttöönoton tukitoimien kehittämiseen

Hanketta koordinoi Turun kaupunki. OSAOn lisäksi osatoteuttajina ovat Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WInNova, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä/ Salon seudun ammattiopisto, Vantaan kaupunki/ Vantaan ammattiopisto Varia

Projekti on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi

Amis osaa

+
Projektin nimi
Amis osaa
Alkaa / Päättyy
13.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Amis osaa -hankkeessa tuetaan OSAOn ydinprosessejen hiomista työelämälähtöisiksi, vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Hanke on mukana erityisesti työelämäyhteistyön prosessin kehittämisessä.

Hankkeen aikana työelämälähtöisyyttä tuodaan opiskelijoiden ohjaamiseen keskiöön niin, että se tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua ja ammatti-identiteettiä koulutuksen alkuvaiheesta lähtien.

OSAO on hankkeen päätoteuttaja. Kumppaneina hankkeessa ovat Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. ja TAKK.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sanna Matikainen
p. 044 703 7796
sanna.matikainen@osao.fi

Arctic Labour – Cross Border Mobility

+
Projektin nimi
Arctic Labour – Cross Border Mobility
Alkaa / Päättyy
01.11.2016 / 31.10.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan. Tavoitteenamme on lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa. Kohderyhmä muodostuu pääosin nuorista aikuisista, jotka voivat kuvitella pohjoisen mielenkiintoisena työmahdollisuutena.

Muita tavoitteinamme ovat:
1) Helpottaa pohjoisen alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta
2) Tuottaa tuettu malli rajat ylittävään liikkuvuuteen, huomioiden yksilön kulttuuriset ja kielelliset kehittymistarpeet. Malli on erityisen hyödyllinen niille, jotka eivät ole kokeneet muita kulttuureita tai työskennellyt toisessa maassa. Malli sisältää valmennusprosessin, valmistautumisen työhaastatteluun, tutustumisen toisen maan työkulttuuriin ja työnantajiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisen.
3) Helpottaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden yhteistyötä pohjoisella alueella
4) Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa

Acrtic Labour on Interreg-rahoitteinen projekti, jossa OSAOn kumppaneina ovat Pohjoiskalotin koulutussäätiö ja Bedriftskompetanse AS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Emilia Myllyoja
p. 044 703 7967
emilia.myllyoja@osao.fi

Digiaskel

+
Projektin nimi
Digiaskel
Alkaa / Päättyy
13.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Digiaskel-hankkeessa tavoitteenamme on OSAOn ”digimaiseman jäsentyminen”, johon kuuluu mm. tulevaisuuden ratkaisut, teknologiat, ympäristöt sekä digitaalisuuden arkipäiväistäminen​.

OSAO:ssa hankkeeseen osallistuu projektipäällikkö Maarit Hiltusen lisäksi digiopettajat Marjo Väisänen, Sirpa Tahvanainen, Valtteri Huhtahaara ja Arto Poussu.

Hanketta koordinoi Turun kaupungin sivustystoimiala ja Oulun seudun ammattiopisto on hankkeen osatoteuttaja. Muita osatoteuttajia on Vantaan ammattiopisto (Varia)​, Länsirannikon koulutus Oy (WinNova)​, Turun ammattiopistosäätiö (TAO)​, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)​.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Hiltunen
p. 050 4624 722
maarit.hiltunen@osao.fi

Digiohjausta kaikille!

+
Projektin nimi
Digiohjausta kaikille!
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 30.06.2020
Tavoitekuvaus

Digiohjausta kaikille! –hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla. Hankkeessa kehitämme digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä.

Hankkeessa tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen sekä tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun lukioverkoston yhteistyönä. Erityisenä tavoitteenamme on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla.

Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Hankevastaava Maarit Hiltunen
p. 050 4624 722
maarit.hiltunen@osao.fi

Ohjauksen asiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi

E-mobility on the road

+
Projektin nimi
E-mobility on the road
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.08.2020
Tavoitekuvaus

Keskeiset tavoitteet ovat sähköautoihin liittyvän opetuksen kehittäminen yhteistyössä saksalaisen ammattioppilaitoksen kanssa. Henkilökunnan ja opiskelijoiden KV- liikkuvuuden ja osaamisen lisääminen.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

OSAO, Haukiputaan yksikkö

Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut

+
Projektin nimi
Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Energiaratkaisut 2020 -projektissa haemme parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rantemisen aikaisen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Testaamme ja tuomme käytäntöön erilaisia innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja. Ratkaisuilla pyrimme energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toteutamme projektin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektin aikana demonstroidaan ja jalkautetaan VTT:n projekteissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia energiaratkaisuja käytäntöön. Tavoitteenamme on tuoda tutkimustieto käytännön tasolle oppilaitosten ja yritysten katutta. 

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko

p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Höntsä - silta eteenpäin

+
Projektin nimi
Höntsä - silta eteenpäin
Alkaa / Päättyy
01.02.2018 / 30.11.2020
Tavoitekuvaus

Kehitämme projektissa monialaisen toimintamallin, joka perustuu iloa tuottavaan osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Mallissa vahvistamme nuorista lähtevää toimintaa monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminnalla kasvatamme opiskelumotivaatiota sekä tuemme nivelvaiheita. Kohderyhmänä ovat erityisesti 16-25-vuotiaat nuoret.

OSAO on osatoteuttajan Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. OSAOssa hankkeessa on mukana Virpiniemen liikuntaopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Katri Virtanen
p. 044 717 0062
katri.virtanen@osao.fi

KAAKAO - Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

+
Projektin nimi
KAAKAO - Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen
Alkaa / Päättyy
31.05.2017 / 31.08.2019
Tavoitekuvaus

KAAKAO-hankkeessa tavoitteenamme on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimiva koulutusviennin toimijaverkosto ja ekosysteemi sekä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tuloksena koulutusviennin alalle syntyy uusia yrityksiä, alalla toimivat yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kansainvälisesti sekä saavat kasvumahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. Hankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan alueelle yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön myötä uusi, kansainvälisen markkinapotentiaalin omaava kasvuala.

Rakennamme hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueelle koulutusviennin kehittämiseen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitämme oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, kasvatamme koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista eri osa-alueilla sekä pilotoimme innovaatio- ja kehitysmallin tuloksia koulutusvientikohteissa.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Merja Paloniemi
merja.paloniemi@osao.fi
+358 50 594 9182

KOOKOS - Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

+
Projektin nimi
KOOKOS - Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Alkaa / Päättyy
01.08.2018 / 31.07.2020
Tavoitekuvaus

KOOKOS-hankkeen tavoitteena on edistää julkisten koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä. Hankkeessa luodaan edellytykset alueen julkisten koulutustoimijoiden yhteistyömallille koulutusviennissä. Oppilaitosten tuote- ja palvelutarjontaa kehitetään yhdessä ja testataan asiakaslähtöisten tarpeiden mukaan. Hankkeen tuloksena syntyy lisäksi kolme ulkomaisten kohderyhmien kanssa suunniteltua tuote- ja palvelutarjonnan vientipilottia. Hankkeella on monia positiivisia vaikutuksia alueen koulutusviennille. Hankkeen myötä koulutusorganisaatiot aloittavat vahvan yhteistyön koulutusviennin ja siihen liittyvien tuotteiden kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Pitkällä aikavälillä uusien tuotekonseptien myötä koulutusorganisaatioiden potentiaali koulutusviennin liikevaihdon kasvuun paranee oleellisesti.

Rakennerahastojen horisontaalisista periaatteista KOOKOS-hanke edistää erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen sekä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Koulutusvienti vaikuttaa välittömästi ja välillisesti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun seudun ammattiopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja hanketta toteuttavan ja viestivän verkoston nimi on PINO Network.

Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Merja Paloniemi
merja.paloniemi@osao.fi
+358 50 594 9182

Laatusampo 6

+
Projektin nimi
Laatusampo 6
Alkaa / Päättyy
01.01.2019 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Laatusampo -projektissa meidän kaikkien kumppaneiden yhteiset tavoitteet ovat:

 1. Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti,
 2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen,
 3. Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen sekä
 4. Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen.

Me OSAOssa keskitymme omassa osahankkeessamme tavoitteisiin 3. ja 4. eli palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja palautetiedon pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen sekä koulutuksenjärjestäjien väliseen vertaisoppimiseen ja laatukulttuurin vahvistamiseen.

OSAO toimii Opetushallituksen rahoittaman projektin koordinaattorina. Yhteistyökumppaneina ja osatoteuttajina ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi

Lakeuden portaat

+
Projektin nimi
Lakeuden portaat
Alkaa / Päättyy
01.08.2018 / 31.12.2020
Tavoitekuvaus

Lakeuden portaat -hankkeessa parannamme  koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjinä. Lisäämme hankkeessa eri oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämäläheisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.
Hankkeessa luomme mallin pedagogisesta työosuuskunnasta, joka toimii koulutuksen ja työllistymisen toteutusalustana ja mahdollistajana. Tätä varten koulutamme oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilöstöä osaamisperusteiseen toimintaan sekä yrittäjyyskasvatukseen osuuskunnassa.

Hankkeen toimenpiteet, kuten yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet, uraohjaus ja työhönvalmennus tähtäävät kaikki asiakkaan työllistymiseen työntekijänä tai yrittäjänä. Samalla helpotamme koulutuksesta toiseen siirtymistä laatimalla yhteisiä opintokokonaisuuksia koulutusasteiden nivelvaiheisiin. Työttömille työnhakijoille tarjoamme hankkeessa mahdollisuutta yrittäjämäiseen ja työvaltaiseen opintopolkuun osuuskunnassa tai annamme heille työhönvalmennusta ja uraohjausta.

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Oulun seudun ammattiopiston, Ammattiopisto Luovin, Oulun Ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien opiskelijat ja henkilökuntaa sekä Oulun seudun työnantajat ja nuoret alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät työnhakijat. Varsinaista kohderyhmää ovat myös kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden ohjaushenkilöstö. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alueen kotitaloudet ja peruskoulujen yläkoulujen henkilökunta ja oppilaat sekä muut työnhakijat.

Oulun seudun ammattiopiston koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Ammattiopisto Luovi, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas, OSAO
antti.vainiokangas@osao.fi,
p. 040 141 5150

Hannu Isojärvi, Ammattiopisto Luovi
hannu.isojarvi@luovi.fi,
p. 040 319 3132

Kari Heiskari, OAMK
kari.heiskari@oamk.fi,
p. 040 702 4493

Sari Okkonen, Kempeleen kunta
sari.okkonen@kempele.fi,
p. 050 307 8981

Liikkuvana ammattiin 2

+
Projektin nimi
Liikkuvana ammattiin 2
Alkaa / Päättyy
01.09.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Liikkuvana ammattiin 2 -hankkeessa tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Hankkeessa luomme toimintamallin liikkumisen tukemiseksi. Tunnistamme ammattialakohtaiset toimintakyvyn edellytykset osana hyvinvointia ja kehitämme ammattialakohtaisesti aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelumenetelmiä-, tiloja ja liikkumisedellytyksiä. Lisäksi selvitämme liikunnan palveluketjun tarve ja vahvistamme yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon kanssa liian vähän liikkuvien tunnistamiseksi ja liikunnantarpeen puheeksi ottamiseksi.

Liikkuivana ammattiin 2 on jatkohanke Liikkuvana ammattiin hankkeelle. Tässä jatkohankkeessa on painopisteenä yhteisöllisyyden sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien toimintatapojen omaksuminen osaksi oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Jatkamme hankkeessa ammatillisen peruskoulutuksen liikunnan palveluketjun jalkauttamista, jossa liikkumista lisätään toiminnallisilla menetelmillä. Opiskelijoiden istumisaikaa vähennetään sekä kiinnitetään huomiota ammattialakohtaiseen työkykyyn ja sen ylläpitoon jo opintojen aikana. Tarkoituksena on osallistaa opiskelijat toiminnan suunnitteluun, jolla edistetään opiskelijoiden työkykyosaamista sekä sitouttaa opettajat toteuttamaan näitä suunnitelmia. Opetustilojen kehittämistä jatketaan edelleen kohti toiminnallisempaa pedagogiikkaa ja jaetaan hankkeen ensimmäisen vaiheen hyviä käytänteitä koko OSAOn tasolle. Jatkohankkeessa on tarkoitus laajentaa yhteistyötä liikunta- ja urheilupalveluita tuottaviin tahoihin.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi

METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa

+
Projektin nimi
METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa
Alkaa / Päättyy
01.01.2019 / 31.12.2020
Tavoitekuvaus

METKO-hankeessa tavoitteenamme on kehittää Pohjois-Suomen metsäkoulutusta työelämäläheisemmäksi sekä rakentaa uusia yhteistyömalleja yritysten ja oppilaitosten välille. Takaamme työelämän osallistumisen opetuksen kehittämiseen työryhmätoiminnan kautta. Samalla vahvistetamme yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden välillä.

Kehitämme hankkeessa myös toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä sekä luodamme joustavia opintopolkuja niiden välille.


Oulun seudun ammattiopisto OSAO (Muhos ja Taivalkoski) ovat kumppaneina Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankessa. OSAOn lisäksi kumppaneina ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Suomen Metsäkeskus sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson
p. 050 317 4674
anna-maija.lawson@osao.fi


Lehtori Pertti Nissi
p. 040 353 2624
pertti.nissi@osao.fi

Parasta DigiOhjausta

+
Projektin nimi
Parasta DigiOhjausta
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme ja otamme käyttöön toimivia digitaalisia palveluita tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Hankkeessa tuemme ja koulutamme työpaikkaohjaajia uudenlaisiin toimintatapoihin siten, että he voivat osallistua digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja kehittämistyöhön. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tiedonkulkua koulutuksen järjestäjän ja työelämän kanssa. Hankkeessa tuemme yksilöllisiä opintopolkuja ja parannamme työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja koulutuksen tuloksellisuutta (reaaliaikainen, nopea reagointi).

OSAO on osatoteuttajana Gradian koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat:

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
 • Raahen koulutuskuntayhtymä
 • Etelä-Savon koulutus Oy
 • Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
 • Hengitysliitto ry./ Ammattiopisto Luovi
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun kaupunki
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Pesonen
p. 040 637 8552
heli.pesonen@osao.fi

Parasta DigiTukea

+
Projektin nimi
Parasta DigiTukea
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa luodaan ja määritetään koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset, jotka kytketään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin. Lisäksi testaamme kuvauksia ja teemme niihin tarvittavat muutostoimenpiteet sekä suunnittelemme ja toteutamme tulosten valtakunnallisen käyttöönoton.

Hankkeessa suunnittelemme, määrittelemme, pilotoimme, kehitämme ja työstämme yhteentoimivuuden kuvauksia (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) palvelumuotoilun avulla yhdessä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja ohjelmistotuottajien kanssa. Toimenpiteiden työpohjana käytetään Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tehtyjen toimintaprosesseja ja sopimusmalleja.

Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioimme kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö, tietoturvamääräykset sekä teemme tiivistä yhteistyötä opetushallinnon kehittäjätahojen sekä muiden Parasta-kehittämisohjelmien (Parasta Palvelua, Parasta Osaamista ja Parasta DigiOhjausta) kanssa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat

 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • EdupoliPointCollege Oy, Careeria
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten
Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva-Leena Ronkainen
044 703 7857
eeva-leena.ronkainen@osekk.fi

Projektikoordinaattori Riikka Lahtela
044 703 7802
riikka.lahtela@osekk.fi

Parasta johtamista Pohjoinen

+
Projektin nimi
Parasta johtamista Pohjoinen
Alkaa / Päättyy
12.12.2018 / 31.12.2020
Tavoitekuvaus

Parasta johtamista Pohjoinen - hankkeessa parannamme koulutuksen järjestäjien johtamiskykyä ja kehitämme strategista ja operatiivista johtamista. Koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämisen taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi.  Kehitettävät uudet johtamisen toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa saamme aikaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia ja edistämme johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja jakamista.

Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman kautta:

 1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista
 2. Asiakkuuksien, työelämäkumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen
 3. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen
 4. Tiedolla johtaminen

Opetushallituksen rahoittamassa ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat

 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Hengitysliitto ry Luovi
 • Kaustisen Evankelinen Opisto
 • Raudaskylän Kristillinen Opisto
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos KAO
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU
 • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupungin Puhu johdolle 0.3. –hanke. Alueellisina hankkeina toimivat Johtamisella pedagogista hyvinvointia, Parasta johtamista Länsi, Parasta johtamista Itäinen, Parasta johtamista Pohjoinen ja Parasta johtamista Etelä -verkostot.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Pekka Seppänen
040 643 0105
pekka.seppanen@osao.fi

Parasta Palvelua Pohjoinen

+
Projektin nimi
Parasta Palvelua Pohjoinen
Alkaa / Päättyy
01.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Parasta Palvelua - kehittämisohjelma on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosto. Ohjelman osapuolet toteuttavat yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin.
Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä –tuntemus paranee ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä selkeytyy.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

 1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
 2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
 3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
 4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla.

Pohjoisen verkoston koordinaattorina toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/OSAO. Osatoteuttajina ovat Hengitysliitto Heli ry/Luovi, Raahen koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Projektikoordinaattori Nina Arvola
p. 050 577 5963
nina.arvola@osao.fi

Rak3a - Oulun rakentamisen malli

+
Projektin nimi
Rak3a - Oulun rakentamisen malli
Alkaa / Päättyy
01.04.2019 / 31.12.2021
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme ammatillisen oppilaitoksen (OSAO) ja korkeakoulujen (Oamk ja OY) yhteisen rakennusalan toimintamallin. Malli rakennetaan osaamisen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeiden pohjalta nousevien teemojen avulla. Hankkeen toimenpiteillä lisäämme rakennusalan koulutusten vetovoimaa ja tuemme opiskelijoiden siirtymiä oppilaitoksesta toiseen sekä opinnoista työelämään.


Hankkeella haluamme tehostaa tutkintojen suorittamista tuomalla lisää konkreettisia ja monipuolisia työelämätilanteita ja -ympäristöjä opiskelun eri vaiheisiin ja siirtymiä tukemaan. Hankkeessa myötävaikutetaan naisten hakeutumiseen alalle.


Tuloksena saamme uudenlaisen Oulun rakentamisen mallin, jossa kolme oppilaitostasoa sekä työelämä toimivat tiiviissä yhteistyössä.

OSAOn koordinoimassa Oulun rakentamisen malli -hankeessa ovat osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto toimivat hankkeessa toteuttajina. Hankeelle rahoituksen on myöntänyt Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

SOPU - Sujuvat omat polut

+
Projektin nimi
SOPU - Sujuvat omat polut
Alkaa / Päättyy
01.04.2018 / 31.05.2020
Tavoitekuvaus

SOPU – Sujuvat omat polut –projektissa tavoitteenamme on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Kehitämme ohjauksellista HOKS-prosessia vastaamaan paremmin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä.

SOPU-projektin tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Vahvistamme ohjauskäytänteitä mm. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöissä ja siirtymävaiheissa. Pilotoimme OSAOssa VALMA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välimaastoon sijoittuvaa ohjausmuotoa, jossa keskeyttämisen vaarassa olevat opiskelijat polutetaan eteenpäin välittömästi. Arvioimme jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa.

Kehitämme projektissa myös hakeutumisvaiheen ohjausta. Kehitämme yksilöllistä koulutukseen tutustumismallia osana jatkuvaa hakua ja luomme samalla ohjauksellista toimintamallia ja mallinnamme aloittamisvaihetta tukevia opintoja hakuvaihetta opinnollistaen. Tavoitteenamme on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi. Kokonaisuudessaan tulemme hyödyntämään ja jatkokehittämään aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän SEDUn, Länsikannikon Koulutus Oy:n Winnovan sekä Oulun Palvelualan Opiston kanssa. OSAO on hankkeen päätoteuttaja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Kopakka
p. 040 668 2884
maarit.kopakka@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
p. 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

+
Projektin nimi
Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Työvälineitä ovat mm. kasvivalikoiman täydentäminen uusilla koriste- ja luonnonkasveilla ja uusien kumppanuuksien ja asiakkaiden hakeminen. Hankkeessa pyrimme saamaan myös uusia yrittäjiä alalle. Toimenpiteillä pyrimme saamaan uutta nousua ja kehitystä Pohjois-Suomen koristekasvimarkkinoille, parannamme taimien menekkiä ja varaudumme tulevaisuuden kysyntään.

Päätavoitteet:

 1. Pohjois-Suomen koristekasvitaimistojen ja muiden kasvintuotantotilojen kiinnostus ja kyky tuottaa luonnonkasveja ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyviä koristekasveja lisääntyy ja uusia lajeja otetaan tuotantoon.
 2. Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita koti- ja ulkomailta ja uusille koristekasveille syntyy kysyntää.
 3. Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy, jolloin alan yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin julkisiin kilpailuihin ja tarpeeseen monipuolistaa kasvivalikoimaa, ja samalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit pienenevät.

OSAO on osatoteuttajana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Ammattiopisto Lappia

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Puutarha-alan lehtori Juha Karvonen
p. 050 5810182
juha.karvonen@osao.fi

Tasa-arvo tutuksi

+
Projektin nimi
Tasa-arvo tutuksi
Alkaa / Päättyy
01.05.2019 / 31.12.2021
Tavoitekuvaus

Tasa-arvo tutuksi -hankkeessa tähtäämme sukupuolten välisen segregaation vähentämiseen, tasa-arvon edistämiseen sekä toisen asteen opiskelijamäärien lisäämiseen hakija- ja/tai työvoimapulasta kärsiville ammattialoille.

Hankkeen toiminta on jaettu kolmeen teemaan:

 • opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä oppilaitoksen henkilökunnan tasa-arvo-osaamisen kehittäminen työpajojen avulla
 • kokeilut ryhmämuotoisista aloihin tutustumisista mies- ja naisryhmille työvoimakoulutuksilla ja koulutuskokeiluilla. Työvoimakoulutusten ja työkokeilujen miesryhmät tutustuvat naisvaltaisiin aloihin ja päinvastoin. Hankkeessa myös testataan e-urheilutyöpajaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten ohjaamiseksi ammatillisen koulutuksen pariin
 • hankkeen toimenpiteiden ja teeman tukeminen viestinnän kautta.

Tasa-arvo tutuksi -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
p. 040 194 5805
heidi.viljakainen@osao.fi

TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä

+
Projektin nimi
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä
Alkaa / Päättyy
01.02.2016 / 31.08.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten oppilaitosten työllistymistä edistävää ohjaus- ja tukimallia entistä tavoitteellisemmaksi. Kehitettävässä toimintamallissa edistämme ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksillöllisiä työllistymispolkuja hyödyntämällä ohjaus- ja tukimallia sekä työssäoppimista. Teemme opiskelijan työllistymisen suunnittelun aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Suunnitteluun osallistuvat kaikki nuoren kanssa toimivat tahot. 


Sisällytämme työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarviseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Projektissa päivitämme lisäksi alueellisen yhteistyön ja Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun mallin.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin päätoteuttajana on Ammattiopisto Luovi. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi

Tehokkaasti työhön

+
Projektin nimi
Tehokkaasti työhön
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Järjestämme nuorten miesten parissa työskenteleville henkilöille koulutusta tasa-arvosta ja sukupuolen huomioimisesta ohjaus- ja opetustyössä. Kehitämme uusia menetelmiä, joilla voidaan tukea ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien miesten työllistymistä ja otamme käyttöön aiemmin kehitettyjä toimintamalleja huomioiden sukupuolitietoinen ohjaus.

Tiivistämme oppilaitoksen, Oulun kaupungin nuorten työpajakeskuksen ja yritysten välistä yhteistyötä ja luomme uusia toimintamalleja, joilla voidaan tukea ilman toisen asteen tutkintoa olevien työpajanuorten siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta kohti työelämää. Tuemme työpajanuorten ammatillisiin opintoihin hakeutumista tarjoamalla opinto-ohjaajan palveluita työpajakeskuksessa sekä kehitämme uusia toimintamalleja työpajanuorten ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseen.

Hankkeen tavoitteena on vähentää työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä. Keräämme OSAOn nettisivuille tietoa erilaisista työpaikoista, jonne tietyllä tutkinnolla voi hakea töihin sekä konkreettisia työllistymispolkukuvauksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virve Kivelä
p. 050 521 9428
virve.kivela@osao.fi

Tolokusti verkossa

+
Projektin nimi
Tolokusti verkossa
Alkaa / Päättyy
14.12.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Tuotamme yhteisten aineiden opiskelumateriaalia Moodle-oppimisympäristöön ja muokkaamme jo olemassa olevista materiaaleista laadukkaita verkkokursseja. Materiaalit toteutetaan kohtuuden rajoissa saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Niistä tehdään helposti käytettäviä ja niissä käytetään ymmärrettävää kieltä. Lisäksi keräämme tilastotietoa siitä, korvataanko oppikirjoja Tolokusti verkossa -hankkeen toteuttamilla digitaalisella oppimateriaalilla. Tilastotiedolla ja kyselyillä selvitämme hankkeen vaikutusta opiskelijakohtaisiin oppimateriaalikustannuksiin.

Järjestämme opettajille pajamaista digikoulutusta, jota toteutetaan vertaisoppimalla ja tiimityöskentelyllä. Tavoitteena on levittää vertaisoppimisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä antaa konkreettinen malli opettajasta ohjaajana Moodlea hyväksikäyttäen.

Projektin aikana valmistellaan OSAOlle e-kampusta ja e-ohjauksen toimintamallia. Tavoitteenamme on saada verkko-opetus aidoksi vaihtoehdoksi opiskelijalle. E-kampuksen avulla opiskelijoiden opinnot saadaan käyntiin heti opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa.

Hankeen koordinoinnista vastaa OSAO ja osatoteuttajina toimii Ammattiopisto Luovi, Careeria ja Yrkesakademin i Österbotten.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jaana Parkkila
p. 050 590 7524
jaana.parkkila@osao.fi

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen

+
Projektin nimi
Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 30.04.2020
Tavoitekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannamme pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

Hankkeessa toteutame koulutusneuvontaa, uraohjausta ja toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista (esimerkiksi kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät) ja voimme yhdistää näihin kielituettua koulutus- tai työkokeilua pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsemiseksi koulutukseen ja työelämään.

Hankkeen toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä, ja räätälöimme ne sopiviksi hankkeen asiakkaille.

Hankkeen satelliittityöntekijä jalkautuu tarpeen mukaan erilaisiin ympäristöihin, joissa hän toimii sekä asiakkaiden että yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi tuloksena on uusia eri toimijoiden yhteistyömuotoja alueella, minkä ansiosta jatkossakin maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut tehostuvat pitkällä aikavälillä. Lisääntynyt verkostoyhteistyö ja tiedon jakaminen johtavat parempiin tuloksiin maahanmuuttajien integroimisessa oululaiseen työelämään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi

Senni Laine
p. 040 161 6741
senni.laine@osao.fi

Saija Taivalmäki
p. 044 703 7944
saija.taivalmaki@osao.fi

Verkotu porukkaan - soluttaudu parveen

+
Projektin nimi
Verkotu porukkaan - soluttaudu parveen
Alkaa / Päättyy
15.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Keskitämme hankkeessa opiskelijan koko oppimisprosessin yhteen avoimeen verkko-oppimisympäristöön e-perusteiden mukaisesti. Luomme eri alojen tutkinnon osista laadukkaan verkkoympäristön, joka tuo opiskelijan koko opintopolun näkyväksi ja mahdollistaa etenemisen osaamisperusteisesti, tavoitteellisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Verkko-oppimisympäristö muuttaa työyhteisön ja työpaikkojen toimintakulttuuria, sulautuva oppiminen jalkautuu ja opettajien ja työpaikkaohjaajien rooli muuttuu oppimisprosessin ohjaajaksi

Tavoitteenamme on saada opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen pysyväksi toimintakulttuuriksi, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.

Lisäksi kehitämme toimintamalleja siihen, kuinka verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistämällä mahdollistetaan opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä paikasta ja ajasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Selvitämme hankkeessa mahdollisuutta toteuttaa ainakin kahteen perustutkintoon yksi yhteinen osittain tai kokonaan verkossa suoritettava tutkinnon osa kestävään kehitykseen, puhtaanapitoon, kierrätysmenetelmiin ja energian käytön säästämiseen perustuen.

OSAO toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Oulun Palvelualan Opiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen
p.050 317 4612
sirpa.karjalainen@osao.fi

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi

+
Projektin nimi
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi
Projektipäällikkö
Marja Veikkola
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua, joiden kautta kehitetään välinehuoltoalaan, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautunutta koulutusta.
Koulutuskokeilujen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin sekä ottaa huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet, erityisesti teknologinen kehitys ja robotisaatio.

Opetushallitus on myöntänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta kokeilujen koordinointiin. Tehtävämme on avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, tukea ja avustaa koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ja vastata koulutuskokeilujen raportoinnin yhteenvedosta sekä tiedottamisesta.

Kokeiltavat tutkinnot

Opetushallitus on hyväksynyt 27.6.2014 kokeiluja ohjaavan kokeiluohjelman ja tarkistanut sen 13.5.2015 TUTKE-lainsäädännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen. Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja (perustutkintokokeilu sosiaali- terveys ja liikunta-alalla)
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja, perustaso (osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.
 3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointiteknologia-asentaja
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, tutkintonimike turvalaiteasentaja
  Kone- ja metallialan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointilaiteasentaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille (yht. 12) kokeiluluvan koulutusten järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjät käynnistävät koulutuskokeilut joustavasti syksystä 2014 alkaen. Kokeilukoulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Linkit
Yhteystiedot

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola
Puh 050 0776065
marja.veikkola@osao.fi

Yhdessä tulevaan

+
Projektin nimi
Yhdessä tulevaan
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa tuotamme vertaisoppimisen ja pilottien kautta muutosjohtamisen työkaluja ja tukea esimiehille, reformin tuomien muutosten onnistuneeseen toteuttamiseen.

Tavoitteenamme on

 1. Vastata johtamisella ja esimiestyöllä osallistavasti muutosten ja uudistusten käytäntöön viemiseen 
 2. Mahdollistaa reformin mukaiset muutokset
 3. Saavuttaa yhteinen ja jaettu käsitys työn muutoksista, kehittyvästä työstä ja opettajuuden muuttumisesta

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Vamia ja koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Suunnittelija Raili Karttunen
p. 050 463 8744
raili.karttunen@osekk.fi