OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet / Tieto, taito ja työelämä

Tieto, taito ja työelämä

+
Projektin nimi
Tieto, taito ja työelämä
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 30.06.2019
Tavoitekuvaus

Tieto, taito ja työelämä –hankkeessa välitämme ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevaa tietoa työpaikoille ja selvitämme työpaikkojen osaamistarpeita uudistukseen liittyen.

Hankkeessa perehdytämme opetushenkilöstöä työpaikoilla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen ja laadimme työpaikoille perehdytysmateriaalia. Hankkeen aikana opetushenkilöstö jalkautuu työelämään tarvittavaksi ajaksi; tutustuu työpaikan toimintaan esim. työtehtävien avulla ja perehdyttää työpaikkaohjaajia ja yrityksen avainhenkilöitä ammatillisen koulutuksen muutoksiin sekä selvittää työpaikkaohjaajien tuen tarpeen työpaikoilla järjestettävän koulutuksen onnistuneeseen ja laadukkaaseen toteutukseen. Opettajat ja työpaikan edustaja kartoittavat kunkin työpaikan ammatillisen ydinosaamisen, sen mihin tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin työpaikka voi tarjota koulutuksen; mitä työtehtäviä työpaikalla voidaan tehdä, millaista osaamista työpaikalla saavutetaan ja mitä osaamista opiskelijalla pitää olla, jotta hän voi siirtyä koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti työpaikalle oppimaan.

Hankkeessa tavoitteenamme on työpaikkaohjaamisen kehittäminen, arvioinnin laadun varmistaminen sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen varmistaminen työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa. Hankkeen avulla haemme työelämäyhteistyölle uudenlaisia ja toimivia malleja ja pyrimme lisäämään opettajien ajantasaista ammatillista osaamista sekä heidän työelämäosaamistaan. Hankkeessa kokeilemme myös toimintamalleja työelämän edustajien jalkautumiseksi oppilaitoksiin.

Työelämäyhteistyön lisäämiseksi toteutamme hankkeessa myös toimiala-/tutkintokohtaisia tilaisuuksia, joissa kerromme ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon perusteiden muutoksista sekä käynnistämme työelämän kanssa laajempaa yhteistyötä. Tavoitteenamme on perustaa työelämän yhteistyöryhmiä, joihin kutsumme myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajia. Eri kouluasteiden välisellä yhteistyöllä pyrimme vastaamaan työelämän tarpeisiin nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat  Amiedu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO  ja Työtehoseura ry TTS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Leena Isotalo
p. 050 3459324
leena.isotalo@osao.fi

Koulutuspäällikkö Juha Moilanen
p. 050 4337204
juha.moilanen@osao.fi