OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Päättyneet hankkeet

Kyläluuta

+
Projektin nimi
Kyläluuta
Projektipäällikkö
Sirpa Salmela
Alkaa / Päättyy
01.08.2008 / 31.12.2011
Tavoitekuvaus

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva työvoima Kyläluuta-hankkeen päämääränä

Kyläluuta-hankeessa (1.8.2008–31.12.2011) pureuduimme asioihin, jotka vaikuttavat nuorten arjen sujumiseen. Hankkeessa loimme eri viranomaistahojen yhteistoiminnallinen malli siihen, millä tavoin nuorten elämänhallintaa voi ohjata, syrjäytymistä ennaltaehkäistä, opintojen keskeyttämistä vähentää ja ammatinvalintaa tukea.
Samalla paransimme nuorten kanssa toimivien kykyä tunnistaa peruskoulun päättäneiden nuorten arjessa esiin tulevat ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pyrkimyksenä oli lisätä nuorten valmiuksia itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään.


Yhteistyötä eri tahojen välillä

Hankkeen käytännön toteutuksessa oli mukana koko Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön henkilökunta. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on mahdollisuus ja myös velvollisuus tukea nuorta hänen arjessaan.
Tämä oli perusajatuksemme myös Kyläluuta-hankkeessa. Yhteistyötä teimme Pudasjärvellä nuorten kanssa toimivien tahojen, kuten esimerkiksi työpajan, kaupungin nuorisotoimen, seurakunnan nuorisotyöntekijöiden ja työvoimatoimiston kanssa. Hankkeen aikana käyttöönotetut hyvät käytännöt ovat myös muiden hyödynnettävissä.

Tarve nuorten tukemisen tehostamiselle

Kyläluuta-hanke käynnistettiin, kun nuorten kanssa työskentelevät kokivat, että nuoret tarvitsevat entistä systemaattisempaa ja koordinoidumpaa tukea.
Hankkeessa etsimme, testasimme ja pyrimmen ottamaan osaksi oppilaitoksen arkea erilaisia toimintamenetelmiä ja ohjeita, jotka auttavat henkilökuntaa nuoren tukemisessa. Asioita, joihin hankkeen kautta pyrittiin tarttumaan, ovat mm. opintojen etenemiseen liittyvät vaikeudet, opiskelija-asuntolassa asumiseen liittyvät asiat (esim. epänormaali elämänrytmi opiskelun ja levon suhteen), päihteiden käyttö ja opiskelumotivaatio.


Hankkeen tausta

Hankkeen on käynnistänyt Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä elokuussa 2008. Vuoden 2009 alussa hankkeen hallinnointi siirtyi Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle, kun Pudasjärven ammattioppilaitoksesta tuli OSAO:n Pudasjärven yksikkö.
Kyläluuta-hankke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama hanke. Hankkeen kotimaisesta rahoitusosuudesta vastaavat Oulun lääninhallitus ja Oulun seudun ammattiopisto.

 

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013

Amissäätöö

+
Projektin nimi
Amissäätöö
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
01.01.2011 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa lisäsimme ammattiopiston opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia opinnoissa sekä opiskelijoiden osallistumista.

Hankkeessa järjestimme OSAOn yhteisen musikaaliprojektin. Musikaalissa oli mukana opiskelijoita useista yksiköistä.
Hankkeessa loimme yhteiset suuntaviivat OSAOn opiskelijakuntatoiminnalle sekä teimme opiskelijakuntatoiminnan oppaan.
Yksiköistä valituille opiskelijoille järjestimme LiikuntaTutor-koulutuksen. Lisäksi hankkeen myötä valittiin OSAOn opiskelijoiden edustajisto. Edustajiston jäsenet toimivat opiskelijaedustajina erilaisissa toimikunnissa.

OSAO toimi osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Antti Puotiniemi
puh 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

TRIANGLE

+
Projektin nimi
TRIANGLE
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.05.2011 / 30.09.2014
Tavoitekuvaus

TRIANGLE-hankkeessa etsimme kansainvälisen yhteistyön kautta kokemuksia ja uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi alueellamme. Teimme benchmarking-vierailuja Euroopan maihin ja toimme matkoilla nähtyjä hyviä käytänteitä jatkokäsiteltäväksi hankkeessa toimineisiin teemaryhmiin. Teemaryhmissä tutustuimme myös kotimaassa hyviksi toimintamalleiksi todettuihin käytäntöihin. Teemaryhmissä oli mukana asiantuntijoita useista Oulun seudulla alle 25-vuotiaiden nuorten koulutuksen ja ohjauksen parissa kanssa toimivista organisaatioista ja verkostoista. Hyvistä käytänteistä muokkasimme Oulun seudulle toimivia malleja nuorten koulutukseen ohjaukseen, työllistymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

Projektipäällikkö Virve Kivelä
Puh 050 521 9428
virve.kivela@osao.fi

Projektikoordinaattori Henna Väisänen
Puh 050 360 7566
henna.vaisanen@osao.fi

HYVE (HarjoitusYritys ja Verkostoiva Oppimisympäristö) - Harjoitusyritysopettajan täydennyskoulutus

+
Projektin nimi
HYVE (HarjoitusYritys ja Verkostoiva Oppimisympäristö) - Harjoitusyritysopettajan täydennyskoulutus
Projektipäällikkö
Jari Viitasalo
Alkaa / Päättyy
01.08.2011 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa koulutimme harjoitusyritysopettajia ja harjoitusyritystoiminnasta kiinnostuneita toimijoita toimimaan avoimessa oppimisympäristössä (harjoitusyritys) sekä valmennamme opettajia uuden teknologian ja tietoverkon hyödyntämiseen osana yrittäjyyden opetusta. Tavoitteenamme oli saada opettajat koulutusalasta riippumatta hyödyntämään oppimisympäristöä myös perinteisen teoriaopetuksen yhteydessä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jari Viitasalo
Puh 050 598 6489
jari.viitasalo@osao.fi

Huippuosaamista oppisopimuskoulutuksella

+
Projektin nimi
Huippuosaamista oppisopimuskoulutuksella
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
01.02.2012 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa loimme valtakunnallisesti sovellettavissa olevat mallit huippuosaamisen polulle ohjaamiseen ja huippuosaamisen kehittämiseen yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Varmistimme kehitettävien mallien valtakunnallisen hyödynnettävyyden ja tulosten levittämisen kaikkien oppisopimuskoulutusta järjestävien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Yhteistyökumppanit

 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto, oppisopimuskoulutus
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh. 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Marasimu

+
Projektin nimi
Marasimu
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.03.2012 / 31.03.2014
Tavoitekuvaus

Marasimu - hankkeessa rakensimme uudet oppimisympäristöt kaivannais- ja maarakennusaloille Taivalkosken ja Haukiputaan yksikköihin.

Projektissa hankimme erilaisia ja eritasoisia simulaattoreita, kuten kallioporalaite-, kaivukone-, pyöräkuormaaja-, dumpperi-, ja kappaletavaranosturisimulaattoreita, joihin yhdistetään uusinta 3D ja GPS -teknologiaa, jotka tekevät tuloaan myös aitoihin työympäristöihin. Taivalkoskella oppimisympäristöjä hyödyntävät sekä kaivannais- että maarakennusalojen koulutus.

Simulaattorihankintojen lisäksi projektissa keskeisenä oli muun oppimisympäristön luominen. Hankkeessa loimme oppimisalustan, jota voidaan hyödyntää maarakennus-, kaivannais- ja logistiikan aloilla Taivalkosken, Haukiputaan ja Kempeleen yksiköissä. Simulaatio-opetusta tukemaan hankimme myös valmiita maarakennusalan ohjelmia, yleisiä autoalan opetusohjelmistoja sekä videokameroita. Videoiden avulla tuotettiin uutta materiaalia simulaatio-opetuksen tueksi.

Taivalkosken, Haukiputaan ja Kempeleen yksiköistä oli kustakin yksi opettaja mukana projektissa asiantuntijana. Myöhemmässä vaiheessa uusista oppimisympäristöistä hyötyvät kaikki opettajat, opiskelijat ja muut sidosryhmät.

Projektissa loimme kokonaisuuden, joka tukee sekä teoriaosuuksia että aidoilla työkoneilla tehtävää työtä. Hankkeen tuloksena kaivannais- ja maarakennusalojen koulutus kehittyy joustavammaksi ja paremmin opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän tarpeita vastaavaksi. Tuloksena on ympäristöystävällisempi koulutus, ja yhteistyö alan toimijoiden välillä vahvistuu.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region

Ammattiakatemia

+
Projektin nimi
Ammattiakatemia
Projektipäällikkö
Elina Luukkonen
Alkaa / Päättyy
01.04.2012 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Ammattiakatemia -hankkeessa loimme matalan kynnyksen koulutusmallin ja ohjauspalvelun osaksi OSAOn aikuiskoulutusta. Malli on osa yhteiskuntatakuun tavoitetta tarjota koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille aikuisille koulutuksellisen vaihtoehdon.

Ammattiakatemia -koulutus oli aikuisille yksilöllisesti suunniteltua ammatillista koulutusta. Ohjauksellisen tuen kautta edistimme läpäisyä, minimoimme keskeytyksiä ja loimme vaihtoehtoisen reitin koulutuksen piiriin.

Ammattiakatemia-koulutuksessa tarjosimme mahdollisuuden aloittaa tai tulla päättämään kesken jääneet ammatilliset opinnot ohjatusti loppuun. Ammatillisten opintojen lisäksi koulutus paransi opiskelijan työelämävalmiuksia.

Hankkeessa kehitimme ohjauksellisen palvelukokonaisuuden, jota voi hyödyntää kuka tahansa OSAOssa opiskeleva aikuinen. Hankkeen toteutuksessa huomioimme nuorten miesten heikomman kiinnittymisen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Hankkeessa edistimme kansalaisten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista toimijuutta.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Elina Luukkonen
puh. 040 555 9999
elina.luukkonen@osao.fi

Projektikoordinaattori Niko Finnilä
puh. 050 317 4648
niko.finnila@osao.fi

Sí4Work

+
Projektin nimi
Sí4Work
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Sí4Work-hanke oli Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opiskelijaliikkuvuushanke. Hankkeessa lisäsimme opiskelijoiden ammatillisia ja elinikäisen oppimisen ohjelmassa määriteltyjä avaintaitoja sekä OSAOn kansainvälisyyttä, oppimistulosten läpinäkyvyyttä ja tunnustamista. Hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden sosiaalinen pääoma kasvoi ja heidän valmiutensa toimia monikulttuurisessa työ- ja elinympäristössä kehittyivät.

Sí4Work-hanke oli suunnattu OSAOn kaikkien alojen opiskelijoille..

Sí4Work-hankkeesta rahoitettiin 48 opiskelijaliikkuvuusjaksoa, joiden kesto oli 4–8 viikkoa. Hankkeessa pilotoimme ammattiosaamisen näyttöjen antamista ulkomailla suoritettavilla työssäoppimisjaksoilla. Ammattiosaamisen näyttöihin tähtäävien liikkuvuusjaksojen pituus oli kahdeksan viikkoa.

Tärkeä osa Sí4Work-hanketta oli ns. itsearviointityökalun kehittäminen. Itsearviointi antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia havaitsemaan osaamisessa tapahtunut kehitys, omat vahvuusalueet ja kehittämistarpeet.

Sí4Work-hankkeessa kiinnitimme erityistä huomiota työssäoppimisjaksojen huolellisen valmennuksen, työpaikkaohjaajan perehdyttämisen sekä työssäoppimisjakson seurannan ja raportoinnin avulla.

Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Together 3

+
Projektin nimi
Together 3
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Together 3 oli asiantuntijaliikkuvuushanke, josta myönsimme 20 apurahaa ammattiaineiden opettajien sekä opinto-ohjaajien kahden viikon kansainvälisille liikkuvuusjaksoille. OSAOn asiantuntijat kehittivät ammattiosaamistaan ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja työelämäjaksoilla eurooppalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa ja oman alan yrityksissä.

Hankkeessa edistimme ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaiseen siirtojärjestelmään (ECVET) siirtymistä benchmarkkaamalla ja keräämällä tietoa yhteistyöoppilaitosten koulutusjärjestelmistä ja tutkintorakenteista.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Bon Appétit students

+
Projektin nimi
Bon Appétit students
Projektipäällikkö
Pentti Ojala
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa perehdyimme Espanjan, Ranskan ja Itävallan viini-, ruoka- ja konditoriakulttuuriin suorittamalla työssäoppimisjaksoja vastaanottavien partnereiden viinitila-ravintoloissa, ravintoloissa ja kahvila-konditorioissa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijat (tarjoilijat, kokit) tutustuivat viinin alkutuotannosta asiakkaalle -prosessiin ja työskentelivät viinitiloilla ja niissä olevissa ravintoloissa. Hankkeessa paransimme opiskelijoiden viinin tuntemusta sekä ruuan ja viinin oikeanlaista yhdistämistä. Lisäksi kartutimme opiskelijoiden tuntemusta eri viinimaiden erilaisista raaka-aineista ja kulttuurisidonnaisista ruokatuotteista ruoanvalmistuksen osalta. Elintarvikealan kondiittoriopiskelijat pääsivät kehittämään omia valmiuksiaan Itävallan kuuluisassa kahvilakulttuurissa, jossa vaalitaan perinnetuotteita ja käsityöläisyyttä. Hankkeen avulla lisäsimme opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista sekä kansainvälisiä, ammatillisia valmiuksia ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymistä mm. kieli- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kehittymistä työelämän/yhteiskunnan muuttuvissa olosuhteissa. Kokit ja tarjoilijat suorittivat jaksonsa Ranskassa, Itävallassa ja Espanjassa ja kondiittorit vastaavasti Itävallassa.

Toteutimme hankkeen yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa.

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Pentti Ojala
Puh 050 309 2396
pentti.ojala@osao.fi

Bon Appétit staff

+
Projektin nimi
Bon Appétit staff
Projektipäällikkö
Pentti Ojala
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kymmenen ravintola-alan asiantuntijaa perehtyi Espanjan, Ranskan ja Itävallan konditoria, ruoka- ja ravintolakulttuuriin ja viinin viljelykseen tutustumalla näissä maissa alalla työskentelyyn sekä yhteistyökouluissa opetussuunnitelmiin ja -menetelmiin ja ammattikoulutukseen. Osa asiantuntijoista perehtyi viinin alkutuotannosta asiakkaalle -prosessiin ja työskenteli myös viinitiloilla ja niissä olevissa ravintoloissa. Etupäässä 2 viikon jaksolla opettajat hankkivat kokemusta alueella, johon ei Suomessa pääse tutustumaan, sillä näiden maiden viinit on kehitetty ruokia ajatellen.

Ulkomaan jaksolla hankittu kokemus auttoi asiantuntijoita valmentamaan opiskelijoita ja välittämään tietojaan niille, jotka olivat vähän myöhemmin menossa työssäoppimisjaksolle vastaavaan paikkaan. Näin pystyttiin lisäämään opiskelijoiden viinin tuotannon ja tyyppien tuntemusta sekä heidän tietouttaan ruuan ja viinin yhdistämisessä.

 

Toimex

+
Projektin nimi
Toimex
Projektipäällikkö
Anita Nyman
Alkaa / Päättyy
01.08.2012 / 31.07.2014
Tavoitekuvaus

Toimex -projektissa pyrimme ennaltaehkäisemään 2. asteen opintoja suorittavien opiskelijoiden syrjäytymistä. Olemme kehittäneet oppimisen edistämiseksi malleja varhaiseen tukemiseen, tekemällä oppimiseen sekä tukeneet oppilaiden työelämään siirtymistä opiskelujen jälkeen saattaen vaihtaen mallin avulla.

Kohderyhmä

 • 2. asteen nuorten kanssa työskentelevät työntekijät oppilaitoksissa, kunnissa, TE-toimistoissa ja järjestöissä
 • työpaikkaohjaajat

Välillinen kohderyhmä

 • 2. asteella opiskelevat tukea tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret.
Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anita Nyman
Puh 040 356 5238
anita.nyman@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö

 

Projektikoordinaattori Sauli Juurikka
Puh 040 141 5223
sauli.juurikka@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö

 

Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen

+
Projektin nimi
Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen
Projektipäällikkö
Kalevi Hirvonen
Alkaa / Päättyy
01.09.2012 / 28.02.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa perustimme OSAOn Taivalkosken yksikkön kivi- ja kaivosalan koulutukseen louhinta- ja murskaustyöpisteen. Työpisteen peruskaluston muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto, kivenmurskausjärjestelmä (karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö kuljettimineen) sekä tarvittavat ajokoneet. Murskausjärjestelmä on varustettu puoliautomaattisella ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida ja tutkia murskausprosessia. Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja ja nähdä muutoksen vaikutukset tuotannon lopputulokseen. Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää työturvallisuutta.
Puoliautomaattista laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneenkuljettajan ajohytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden toimintaa visuaalisen näkymän (täyttöasteen optimoinnin) avulla. Murskeen laboratoriolaitteilla analysoidaan kiviainesten luokitteluarakeisuuskäyrien mukaan tavoitteena saada ammattiopistolle myöhemmin CE- luokitusoikeudet murskaustuotteille.

Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine ohjausyksikköineen palvelee laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin opetusalan laitokset kuten esim. Oulun yliopisto (Oulu Mining School), Kajaanin ammattikorkeakoulu ym. voivat käyttää ammattiopiston murskausasemaa tuotantomittakaavaisena tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskurssien pitokohteena sekä louhosalan opinnäytetyökohteena. Oppimisympäristön ydinlaitteiston otimme käyttöön syksyllä 2013. 


Laitteisto:

 • kallionporaus- ja räjäytystoimintoihin liittyvät kallionporauslaite sisältäen GPS- pohjaisen 3D-koneohjausyksikön sekä räjäytysvälineistö
 • murskausasemaan kuuluvat (siirrettävät) vaunualustainen karkeamurskaus purkukuljettimella sekä vaunualustainen hienomurskauspiiri varustettuna seulontayksiköllä ja purkukuljettimilla
 • murskauspiirin ohjausautomaatio sisältäen laiteiden GPS- paikannuksen ja etähallinnan ohjauskontissa ja murskauspiiriä syöttävässä kaivinkoneessa sekä murskauspiirin mittalaitteet ja -anturit, joiden antamien impulssien pohjalta optimoidaan murskauspiiriä
 • koulutuspisteessä operoiva louheenkuljetus- ja muu konekalusto (murskauspiiriä syöttävä, järeä kaivinkone, kuormaustraktori murskausjakeiden käsittelyyn sekä dumpperi louheen ja murskausjakeiden siirtoon)
 • murskeen laboratoriovälineistö sisältäen murskeen luokittelun ja miniseulontayksikön.


Oppimisympäristö on kokonaisuudessaan liikuteltava, joten sen palveluja voidaan tarvittaessa hyödyntää laajemmalla alueella (elinkeinoelämäyhteistyö). Laitteiston liikuteltavuus palvelee tehokasta opetusta sekä elinkeinoelämää ja alan yrityksiä,kun koulutusta voidaan antaa erilaisissa ympäristöissä. Perustettavaan oppimisympäristöön liittyy oleellisena osana toisen EAKR- hankkeen (MARASIMU) kautta Oulun seudun ammattiopistolle hankittavat poraus-, ja kaivinkone/kuormaus- sekä dumpperi- simulaattorit.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region

Prope -projekti pelialan oppimisympäristönä

+
Projektin nimi
Prope -projekti pelialan oppimisympäristönä
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
27.05.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa toteutimme, kuvasimme ja arvioimme pelialan yritysten käyttämän projektituotannon soveltamista alan oppimisympäristönä.

Suunnitelimme ja rakensimme tutkinnon perusteet huomioiden pelialan opetuksen projektioppimisympäristössä vastaamaan mahdollisimman lähelle todellista työelämän arkea.

Osatoteuttajat vastasivat kukin omalta osaltaan

 • potentiaalisten, menetelmän kehittämistä tukevien projektien kokoamisesta ja kuvaamisesta
 • menetelmän kehittämiseen soveltuvien projektien valinnasta
 • eri alojen opettajista koostuvan tiimin kokoamisesta
 • projektisuunnitelmien nivomisesta opetussuunnitelmiin.

Hankkeessa sovelsimme alan ammattilaisten projektinhallinnassa käyttämää Scrum-viitekehystä. Scrum-viitekehys on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, mutta sitä sovelletaan myös yleisesti projektinhallinnassa. Scrumissa keskeistä on holistinen lähestymistapa, jossa yksi monitaitoinen (cross-functional) ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun. Projektimenetelmä on yhteisöllisyyttä lisäävä oppimisympäristö ja lisää pelialan työelämässä erittäin tärkeitä ryhmätyötaitoja.

Meillä OSAOssa hankkeessa oli mukana kolmannen vuoden pelidatanomiopiskelijaryhmä. He suorittivat hankkeen yhteydessä 6 ov:n laajuisen pelituotantoprojekti-opintojakson. Opiskelijat työskentelivät 4–6 henkilön projektiryhmissä ja kukin ryhmä toteutti peliprojektin. Projektien toimeksiannot tulivat pelialan yrityksiltä, jotka myös katselmoivat projekteja.

OSAO toimi osatoteuttajana Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Karvonen
Puh 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

Pohjois-Suomen TYKE 2013-2015, Dynamo

+
Projektin nimi
Pohjois-Suomen TYKE 2013-2015, Dynamo
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
29.05.2013 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kokeilimme ja tuotimme innovatiivisia yritysyhteistyön toimintamalleja eri toimialoille. Hankkeessa kehitimme toimintamalleja, joissa ammatillisen lisäkoulutuksen TYKE-toiminta tuottaa jatkuvaa tietoa työelämän osaamistarpeista. Kehitimme omaa toimintaa ja siten vakiinnutimme TYKE-toimintaa OSAOn perusprosessiksi.

OSAOn tavoitteena on TYKE-toimijana olla Pohjois-Suomen ammattitaidon tuottamisessa innovatiivinen ja proaktiivinen edelläkävijä.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutettiin klusterimallilla Pohjois-Suomen TYKE-toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Mukana oli joukko eri ammattialojen yritysyhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

All Together

+
Projektin nimi
All Together
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

All Together oli asiantuntijaliikkuvuushanke, josta myönsimme 28 apurahaa OSAOn henkilökunnan viikon mittaisille kansainvälisille liikkuvuusjaksoille.

Hankkeessa edistimme OSAOn strategian mukaisesti sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön. Hankkeessa paransimme ECVET-tietoisuutta. Kv-työelämäjaksoilla OSAOn henkilökunta tutustui kohdemaiden koulutusjärjestelmiin, yhteistyöoppilaitosten opetussuunnitelmiin sekä opetussuunnitelman toteuttamistapoihin. Työelämäjaksolle lähtevä työntekijä benchmarkkasi, etsi ja levitti hyviä toimintatapoja OSAOn ja kohdeoppilaitoksen välillä.

Yhteistyökumppanit

 • Liverpool Community College
 • Gewerbliche Schule Backnang
 • Silkeborg tekniske Skole
 • Die Gewerbliche Schule im Hoppenlau
 • Berufsbildende Sculen V Für Gesundheit
 • Körperpflege und Sozialppädagogik Halle
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Christiane-Herzog-Schule, Robert Mayer Schule
 • Landstede
 • Prometna šola Maribor
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

It makes SENSE – kestäväkehitys pohjoisesta etelään Euroopassa

+
Projektin nimi
It makes SENSE – kestäväkehitys pohjoisesta etelään Euroopassa
Projektipäällikkö
Susanna Tervonen
Alkaa / Päättyy
01.06.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Opiskelijat hakivat ratkaisuja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviin lämmitysjärjestelmiin ja tulevaisuuden kannalta turvallisiin lämmitysvalintoihin. Hankkeessa oli mukana saksalaisia kunnossapidon ja graafisen suunnittelun opiskelijoita, italialaisia mekaniikan, kemian ja elektroniikan opiskelijoita sekä OSAOn Haukiputaan yksikön talonrakennus- ja sisustusalan opiskelijoita.

Hankkeessa vertailimme erilaisia energiaratkaisuja pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä ja pyrimme hakemaan kestävän kehityksen mukaisia uusiutuvia lämmitysratkaisuja, jotka kuluttavat vähän energiaa. Erityisesti haimme tietoa siitä, miten puu-, pelletti-, aurinko-, kaasu- ja sähkölämmitys poikkeavat toisistaan sekä miten pientalojen eristäminen toteutetaan kohdemaissa.

Opiskelijat työskentelivät yhteisissä tapaamissa Suomessa, Italiassa ja Saksassa sekä tapaamisten välillä verkkoyhteyden avulla vuosien 2014-2015 aikana.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Susanna Tervonen
Puh 050 516 9158
susanna.tervonen@osao.fi

Teot tutuiksi

+
Projektin nimi
Teot tutuiksi
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
14.06.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistimme yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Lisäksi edistimme erityistukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan omien kykyjensä ja taitojensa mukaista työtä tekemällä.

Hankkeen avulla vahvistimme myös koulutus- ja tyke-palveluita tarjoavien oppilaitosten, muita tukipalveluita tarjoavien tahojen sekä yritysten välistä verkostoyhteistyötä.

Yhteistyökumppanit

 • Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto (koordinaattori)
 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Helsingin Diakoniaopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Oppia niinku töissä

+
Projektin nimi
Oppia niinku töissä
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
01.07.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa luomme toimivia malleja työssäoppimisen yksilölliseen toteuttamiseen ja sen ohjaamiseen OSAOssa. Hankkeen aikana pilotoimme erilaisia 2+1 -malleja, joissa opiskelijat toteuttavat kolmannen opiskeluvuoden joko oppisopimuksena tai työssäoppimisena.

Hankkeen tuloksena kehitämme työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä siten, että voimme tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytämisessä ja huomioimme, että ohjaukseen ei tulisi “katvealueita” opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen vaan ohjaus on systemaattista koko opintopolun ajan.

Hankkeen aikana OSAOssa:

 • pilotoimme 2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi oppisopimuksena
 • pilotoimme 2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi työssäoppimalla
 • pilotoimme 2,5+0,5 -mallia, jossa puolet kolmannesta opintovuodesta työssäoppimalla
 • levitämme Ammattireitti -hankkeessa kehitettyä mallia, jossa jo ensimmäisenä opintovuonna suuri osa opinnoista työssäoppimista ja atto-aineiden sijoittuminen 2. ja 3. opiskeluvuoteen tai työssäoppimispaikoille
 • lisäämme atto-aineiden integrointia työssäoppimisjaksoihin
 • benchmarkkaamme oman koulutuksenjärjestäjän ja muiden koulutuksenjärjestäjien hankkeiden tuloksia
 • kehitämme sosiaalisen median työvälineiden hyödyntämistä työssäoppimisen ohjauksessa.

OSAO toimii osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

OSAO TOP kumppani

+
Projektin nimi
OSAO TOP kumppani
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
01.07.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeen tavoitteena on työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmallien hyvien käytäntöjen jakaminen, elinikäisen oppimisen näkyvyys ja arviointi ammattiosaamisen näytöissä ja perehtyminen ECVET-uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyössä ja työssäoppimisessa.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on Käyttösuunnitelman mukaisesti kehittää ammattiosaamisen näyttöjen laatua ja ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarvioinnin/-kehittämisen mallia OSAOssa sekä vahvistaa oppilaitos-työelämäyhteistyötä. Oppilaitos-työelämäyhteistyötä vahvistamme kehittämällä työpaikkaohjaajakouluttajien koulutuksen, joka pitää sisällään myös opettajien työelämäosaamisen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän näkökulmat.

OSAOn oppilaitoskohtaisessa osiossa kehitämme myös some-työkalujen käyttöä työssäoppimisen ohjauksessa.

Yhteistyökumppanit

 • Omnia
 • Kainuun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen kuntayhtymä
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

TripleC - Cooking and Constructing in Collaboration

+
Projektin nimi
TripleC - Cooking and Constructing in Collaboration
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.07.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa selvitimme, onko OSAOn ja The City of Liverpool Collegen opetussuunnitelmissa keskenään samankaltaisia tutkinnonosan osia catering- sekä rakennus- ja talotekniikka-aloilla. Mikäli tarpeeksi yhteneväisiä sisältöjä löytyy, tavoitteenamme oli tuoda ECVET:in mukainen oppilaitosten yhteinen tutkinnonosan osa molempien oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Tarkoituksena oli, että opiskelijat voivat tulevaisuudessa opiskella yhteisen tutkinnonosan osan joko OSAOssa tai The City of Liverpool Collegessa.

Muita tavoitteita olivat opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitojen lisääminen ja oppimaan oppiminen.

Hanke sisälsi 10 opiskelijan ja kolmen opettajan vastavuoroiset 10 päivän opintovierailut Ouluun ja Liverpooliin kevätlukukaudella 2015.

TripleC:ssä olivat mukana OSAOn Haukiputaan yksiköstä Catering-ala ja Kaukovainion tekniikan yksiköstä rakennus- ja talotekniikka-alat.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Lehtori Marja Hulkko
Puh 050 317 4891
marja.hulkko@osao.fi

Lehtori Kari Hurskainen
Puh 050 317 4577
kari.hurskainen@osao.fi

Lehtori Maria Ojala-Ahokas
Puh 050 317 4726
maria.ojala-ahokas@osao.fi

Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään

+
Projektin nimi
Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään
Projektipäällikkö
Minna Lintulahti
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Täpytin-projektissa tavoitteenamme oli ohjata, tukea ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kehitimme tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisessa ja opettamisessa. Kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat, eniten tukea tarvitsevat vammaiset opiskelijat (valmentava II). Nämä opiskelijat saivat käyttöönsä hankkeen kautta tablet-laitteet oppimisen ja kommunikaation tueksi työssä ja itsenäisessä elämässä. Opetushallitus rahoitti projektia.

Tavoitteinamme oli

 1. Etsiä ja kokeilla sovelluksia, joiden avulla käytämme tablet-laitteita opetuksen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena ja ensisijaisena apuvälineenä.
 2. Tukea tablet-laitteiden käyttöön ottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas.
 3. Vahvistaa ja tukea opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään.
 4. Saada kokemusta eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyttöönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I –ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme oli edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yhteiskunnallista asemaa teknologian avulla. Teknologia mahdollistaa tasavertaisia välineitä tietoyhteiskunnassa toimimisessa kaikille ja sen tulee olla luonnollinen työväline tiedon etsinässä, käsittelyssä sekä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Yhteistyökumppanit:

 • Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi (koordinaattori)
 • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Koulutuskeskus SEDU
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutusjohtaja Minna Lintulahti
Puh 050 3174685
minna.lintulahti@osao.fi

Projektikoordinaattori Mervi Rajaniemi
 Puh 050 591 7867
mervi.rajaniemi@osao.fi

JOBI3

+
Projektin nimi
JOBI3
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme toiminnan laatua yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi sekä edistimme työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumista seuraavin toimenpitein:

 • Koko opetushenkilöstön koulutus
 • OSEKK:n/OSAOn uuden toimintajärjestelmän menettelytapojen käyttöönotto ja arviointi
 • Tutkintojen moduloinnin toteutukseen osallistuminen ja itsearviointi
 • Yhteistyö Top-kumppani hankkeen kanssa yhteisten opintojen integrointiin liittyen
 • Yhteistyö hankkeen verkoston kanssa, koordinoijana Koulutuskeskus Sedu
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Kieli haltuun

+
Projektin nimi
Kieli haltuun
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Kieli haltuun -hankkeessa kehitimme maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opiskelua osaksi ammattiopintoja, tehostimme ammattisanaston opiskelua, autoimme avaamaan tutkinnon osia ja tavoitteita, harjoittimme opiskelutaitoja ja paransimme työelämässä suoriutumista. Hankkeessa pyrimme löytämään toimintamallin maahanmuuttajaopiskelijan tukemiseksi.

Etsimme keinoja

1. suomi toisena kielenä -opintojen integroimiseen ammattiaineisiin

 • kokeilemme eri tapoja integroida suomi toisena kielenä opintoja ammattiaineisiin
 • kokeilemme yhteisopettajuutta


2. opiskelutaitojen harjaannuttamiseen

 • tehtävien tekemisen ja tenttiin lukemisen tehostaminen


3. ymmärtämisen vahvistamiseen viestintätilanteissa

 •  laadimme opettajille kyselyn, jolla pyrimme selvittämään, miten maahanmuuttajaopiskelija osoittaa ymmärtämistä ja mitä keinoja opettaja käyttää ymmärtämisen vahvistamiseksi.

Kieli haltuun oli OPH:n rahoittama verkostohanke ja sitä koordinoi OSAOn Kontinkankaan yksikkö.

Yhteistyökumppanit

 • Koulutuskeskus Sedu 
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Arja Konttajärvi
Puh 050 317 4639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

Trading Group

+
Projektin nimi
Trading Group
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme harjoitusyritystoiminnan kansainvälisen yhteistyön, kaupan ja operaatioiden toimivuutta, luotettavuutta, määrää ja laadukkuutta.

Hankkeessa loimme tiiviimmän kaupankäyntiin ja tehostuneeseen yhteydenpitoon keskittyvän ryhmittymän sekä niiden keskinäistä kaupankäyntiä tukevan sovelluksen, joka auttaa suomalaisia harjoitusyrityksiä toimimaan paremmin kansainvälisessä verkostossa. Lisäsimme myös yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, jotta kotikansainvälistyminen harjoitusyritysverkostossa kasvaa ja kehittyy.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Metka 2

+
Projektin nimi
Metka 2
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
03.09.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Metka 2 -hanke oli osa valtakunnallista läpäisyn tehostamisohjelmaa.
Hanke jakautui kolmeen osaan: oppilaitosten yhteisiin A- ja B- osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C- osiin.

A -osan tavoitteet:

1. Kehitämme oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä levitämme oppilaitoksesta toiseen siirtyvien nivelvaiheen ohjauksen hyviä käytäntöjä
2. Kehitämme oppilaitos-työpajayhteistyötä
3. Selvitämme mahdollisuuksia Oulun seudun yhteisen pajamaisen avoimen oppimisympäristön järjestämiseksi
4. Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa lisäämällä heidän ammattiopistojen koulutuksen tuntemustaan.

B -osan tavoitteet:

1. Jatkamme ja kehitämme matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelua, Avitus-chattia. Chatissa tarjoamme oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden keskustella anonyymisti opiskelijahuollon avittajien (kuraattori, terveydenhuolto, pappi) kanssa.
2. Otamme käyttöön Yhteishakuchat-työkalun Oulun seudun ammatillisten oppilaitosten uudeksi ohjauspalveluksi yhteishaun yhteyteen.
3. Kehitämme uuden VirtuaaliVartti -toimintamallin, jonka kautta perusopetuksen opinto-ohjaajat voivat varata ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan verkon kautta (esim. ACP tai Lync) perusopetuksen opinto-ohjauksen tunnille.

OSAOn C-osan tavoitteet ovat:

 • ryhmänohjaukseen ja varhaiseen puuttumiseen liittyvät koulutukset
 • ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan täsmennetty työnjako opiskelujen läpäisyssä ja keskeyttämisen ehkäisemisessä
 • erityisopetuksen kehittäminen: opiskelijan erityisen tuen polku OSAOssa
 • Arkiryhmä tekniikan alalla ja kokemusten sekä hyvien käytänteiden levittäminen ryhmänohjauskoulutusten yhteydessä

Hankeverkoston muodostivat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimi hankeverkoston koordinaattorina.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

ANSVAR

+
Projektin nimi
ANSVAR
Projektipäällikkö
Marko Hyyryläinen
Alkaa / Päättyy
01.10.2013 / 31.03.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa paransimme ajoneuvoja koskevaa koulutusta Pohjois-Pohjanmaan alueella vastaamaan alan nopeaa kehitystä.

Hankkeessa määrittelimme yhdessä alueen yrityselämän kanssa uusien osaamisalueiden tarpeet sekä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja työssäoppimisen uudet toimintamallit siten, että voimme reagoida tarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hankimme ennakointitietoa tarvittavista muunto- ja lisäkoulutustarpeista jo työssä oleville ajoneuvo- ja sähköasentajille, insinööreille sekä palo- ja pelastushenkilöstölle. Tuloksena syntyi alueen yritysten ja koulutuslaitosten yhteinen toiminta- ja koulutusmalli.

OSAO toimi osatoteuttajana Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Marko Hyyryläinen
Puh 050 322 5595
marko.hyyrylainen@osao.fi

Pirilän Porras

+
Projektin nimi
Pirilän Porras
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.10.2013 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Pirilän Porras -hanke oli 1.8.2010–30.6.2013 toimiva ESR-hanke, jota hallinnoi OSAOn Kempeleen yksikkö. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen, TE-hallinnon ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa ohjasimme ja tuimme nuoria työllistymiseen, opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen sekä muuhun elämänhallintaan liittyen. Hankkeen aikana kehitimme OSAOn Kempeleen yksikön, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Oulun seudun eteläisten kuntien kanssa monialaisen hallinnonalat ylittävän nuorten ohjauksen toimintamallin matalan kynnyksen periaatteella.

Pirilän Porras -hankkeessa kehittämiskohteiksi määrittelimme yritysyhteistyön lisäämisen nuorten työllistämisessä sekä nuorten palveluverkoston kartoittamisen.

Pirilän Porras 2 esiselvitys -hankkeessa (1.10.2013–30.6.2014) kartoitamme yritysten rekrytoinnin ja kouluttamisen tarpeet sekä tuotamme yrityksille selkokielistä tietoa työllistämisen tukipalveluista. Lisäksi laadimme nuorten palvelukartaston liittyen työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluun sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviin palveluihin. Tämän esiselvityksen perusteella haemme pidempikestoista nuorten työllistymisen edistämiseen liittyvää hanketta Oulun seudun eteläisten kuntien alueelle.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Pirilän Porras 2 -esiselvityshanke
Projektipäällikkö Antti Vainiokangas
Puh 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Pirilän Porras
Jenni Kiiskilä
Puh050 592 1906
jenni.kiiskila@osao.fi

Kumppanuus ytimenä - Ammatillista osaamista vientiteollisuuden tarpeisiin

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä - Ammatillista osaamista vientiteollisuuden tarpeisiin
Projektipäällikkö
Raimo Hanhela
Alkaa / Päättyy
28.10.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme koulutuksen järjestäjän (OSEKK / OSAO) ja Pohjois-Suomen vientiteollisuusyritysten välistä pitkäjänteistä ja strategiseen yhteistyöhön perustuvaa systemaattista koulutusyhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Keskeisenä tavoitteenamme oli turvata alueen työelämän tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet. Kehityksen kohteena oli koko ammatillinen tutkintopolku  ammatillisesta perustutkinnosta ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin saakka.

Ensisijaisena tarkastelukohteenamme olivat kone- ja metallialan, prosessiteollisuuden sekä laboratorioalan perustutkinnot. Lisäksi tarkastelu ulotettiin liiketalouden ja kansainvälisen liiketalouden perustutkintoihin sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoihin ja kaikkia edellä mainittuja perustutkintoja sivuaviin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osiin soveltuvin osin.

Hankkeen ja modulointityön lopputuloksena synty eri tutkintojen välistä vertikaalista ja horisontaalista yhteistyötä, uusia koulutussisältöjä ja opintopolkuja.

Työssäoppimisen, osaamisen arvioinnin ja opiskelijoiden ohjauksen laadun varmistamiseksi toteutimme ja edelleen kehitämme hankkeessa työssäoppimista OSAOssa parhaillaan luotavan uuden työpaikkaohjaajakoulutusmallin mukaisesti.

Koulutuksen ajantasaisuuden ja opettajien osaamisen varmistaminen ja päivittäminen sekä yrityksissä olevan osaamisen hyödyntäminen oli yksi hankkeen pääpainoalueista.

Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseksi järjestimme yritysedustajien vierailuja oppilaitoksessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Raimo Hanhela
Puh 050 362 6125
raimo.hanhela@osao.fi

TOT - Tutkinnon osien tuotteistaminen

+
Projektin nimi
TOT - Tutkinnon osien tuotteistaminen
Projektipäällikkö
Sari Veijola
Alkaa / Päättyy
04.11.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

TOT-hankkeessa tuotteistimme eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia ja kehitimme sen kautta tutkinnon osien toteutusta ja tarjontaa.

TOT-hankkeessa vahvistimme ammatillisen lisäkoulutusten järjestäjien näyttötutkintoihin ja tuotteistamiseen liittyvää osaamista ja prosesseja. Työelämän osallistuminen koulutustuotteiden kehittämiseen parani ja tuotteistamisen kautta voimme nopeasti vastata eri alojen työntekijöiden ja yritysten osaamisvajeisiin.

Yhteistyökumppanit

 • Lapin ammattiopisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, hyvinvointiala.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sari Veijola
Puh 050 317 4929
sari.veijola@osao.fi

Valma

+
Projektin nimi
Valma
Projektipäällikkö
Paula Törmänen
Alkaa / Päättyy
25.11.2013 / 30.06.2015
Tavoitekuvaus

Valma-hankkeen tavoite oli selkeyttää ammatilliseen koulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten asemaa ja sisältöä.
Koulutuksia olivat:

 • ammattistartti
 • maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
 • vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (vaku 1)
 • kotitalousopetus.

Hankkeessa suunnittelimme (OSAO, Luovi, OPAO ja ODO) edellä mainituista koulutuksista muodostettavan yhteisen ns. Valma-koulutuksen, jonka pohjana ovat nykyisten koulutusten opetussuunnitelmat.

Tuotimme modulointimallin, jota voidaan käyttää tulevan Valma-koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyössä.

Esitys sisältää hakeutumisvaiheen käytäntöjen ja ohjauksen toimintamallin sekä ehdotuksia muiden kuin koulutusalan toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Paula Törmänen
Puh 050 594 1926
paula.tormanen@osao.fi

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke

+
Projektin nimi
Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Kesätöihin omaan yritykseen?

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshankkeessa olemme selvittäneet, miten Oulun seudun nuoret voivat työllistää itse itsensä kesäaikaan omiin kesäyrityksiinsä. Tavoitteenamme oli, että kesäyrittäjyydestä tulee yksi varteenotettava työllistymisen keino nuorille ja innovatiivinen työkalu yrittäjyyden edistämiseksi Oulun seudulla.

Yrittäjyyden edistäminen on meidän kaikkien asia

Teimme hankkeessa selvitystyötä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, koska halusimme luoda kesäyrittäjyydestä kaikkia yhteisesti palvelevan toimintamallin. Yhteistyöllä halusimme taata, että nuorten osallistuminen kesäyrittäjyystoimintaan olisi mahdollisimman sujuvaa ja kesäyrittäjyys voisi osaltaan vahvistaa jatkumoa lasten/nuorten erilaisista yrittämisen muodoista toiseen. Esiselvityshankkeessa koottu yhteistyömalli Oulussa toteutettavan kesäyrittäjyystoiminnan periaatteista löytyy täältä:

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (esiselvityshankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan)

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (diaesitys toimintamallista)

 

Miten kannustamme nuorta kesäyrittäjäksi?

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstö toisella asteella. Esiselvityshankkeessa etsittiin mahdollisuuksia myös sille, miten kesäyrittäjyydestä voisi työllistymisen lisäksi olla hyötyä myös opinnoissa. Opettajien ja opiskelijoiden tueksi koottu konkreettisempi esitys kesäyrittäjyydestä löytyy tästä:

Kesäyrittäjyys (diaesitys kesäyrittäjyydestä, sis. esimerkkejä)

Innostavia kokemuksia ja esimerkkejä nuorten kesäyrittäjyydestä:

Kauneuskujaa pitkin yrittäjyyteen -opiskelijablogi

Makija matka yrittäjyyteen - opiskelijoiden kokemuksia kesäyrittäjyydestä

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä IV

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä III

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä II

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä I

Vanhasta - joskus rikkonaisesta - syntyy jotain uutta

 

Älä yritä, vaan yritä -koulutuspäivä 16.10.2014

Yksi keskeinen kesäyrittäjyyden kehittämisen foorumi oli 16.10.2014 OSAO Myllytullin yksikössä hankkeen kohderyhmälle ja sidosryhmille järjestetty Älä yritä, vaan Yritä -koulutuspäivä kesäyrittäjyydestä. Koulutus kokosi yhteen reilu 50 aktiivista ja innostunutta yrittäjyyskasvattajaa, nuorten parissa toimijaa ja opiskelijaa. Koulutuspäivän esitykset ja koulutuspäivässä yhdessä tuotetut materiaalit löytyvät täältä: 

Kooste koulutuspäivästä

Kari Heiskarin esitys yrittäjyydestä (OSAO)

Miia Konttisen esitys 4H-yrittäjyydestä

Arsi Koskenrannan esitys NY-yrittäjyydestä

#eläyritä -blogi 16.10. pidetystä koulutuspäivästä

 

Benchmarkkausta

Kävimme etsimässä esiselvityshankkeen aikana hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia nuorten kesäyrittäjyydestä myös muualta:

Innovointimatka Tornioon 16.5.2014 (matkaraportti)

Nuorten kesäyrittäjyys Perämerenkaarella 17.-18.6.2014 (matkaraporti)

 

Elokuun tiedote

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Minna ’t Lam
Projektipäällikkö (1.1.-31.12.2014)
p. 040 141 5300
minna.tlam(a)osao.fi

Antti Vainiokangas
Projektikoordinaattori (1.7.-31.10.2014)

Koneenohjausjärjestelmien hyödyntäminen infrarakentamisessa ja kaivannaisalalla

+
Projektin nimi
Koneenohjausjärjestelmien hyödyntäminen infrarakentamisessa ja kaivannaisalalla
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.10.2014
Tavoitekuvaus

Maarakennus ja kaivannaisaloilla ammattikoulutetun ja uuden teknologian hallitsevan työvoiman tarve lisääntyy voimakkaasti.

Projektissa suunnittelimme ja järjestimme

 • opettajien koulutuskokonaisuuden, jossa opettajat perehtyvät optimaaliseen ja taloudelliseen koneenkäyttöön, uusimpiin koneenohjausjärjestelmiin ja niillä opettamiseen.
 • koneenohjausjärjestelmiin (3D&GPS) liittyvän koulutuksen maarakennus- ja kaivannaisalojen yrityksille.

Projektissa alan opettajien ja työntekijöiden teknologinen osaaminen nousi työelämän tarpeita vastaavaksi.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Laatusampo

+
Projektin nimi
Laatusampo
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää. Hankkeessa määritimme kuntayhtymän prosessit ja käynnistimme niiden kuvaamisen. Veimme toimintajärjestelmään liittyvää dokumentaatiota uuteen rakennettuun intranetiin ja informoimme henkilöstöä toimintajärjestelmän sisällöstä ja merkityksestä.

OSAO toimi osatoteuttajana Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sauli Alaruikka
Puh 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi

Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

+
Projektin nimi
Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa laadimme tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvistä käytänteistä yhden yhteisen mallin/ käsikirjan, jota voidaan hyödyntää jatkossa valtakunnallisesti.

Yhteistyökumppanit

 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia
 • Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
 • S. ja A. Bovalliuksen säätiö, Bovallius-ammattiopisto
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
 • Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
Puh 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Korotettu koulutuskorvaus 2014

+
Projektin nimi
Korotettu koulutuskorvaus 2014
Projektipäällikkö
Mirva Saastamoinen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Korotettu koulutuskorvaus suunnattiin työnantajille, jotka ottivat oppisopimuskoulutukseen vuonna 2014 perusopetuksen 9. tai 10. luokan päättävän henkilön.

Koulutus saattoi olla joko ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Vuonna 2014 OSAOlla oli käytettävissään 45 korotettujen koulutuskorvausten oppisopimuspaikkaa.

Korotettu koulutuskorvaus oli ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800€/kk/opiskelija, toisena vuonna 500€/kk/opiskelija ja kolmantena vuonna 300€/kk/opiskelija. Oppisopimus tuli solmia 31.12.2014 mennessä.

Hankkeessa tiedotimme eri osapuolille mahdollisuudesta oppisopimuksen solmimiseen korotettujen koulutuskorvausten avulla. Informoimme peruskouluaan vuonna 2014 päättämässä oleville nuorille oppisopimuksesta opinto-ohjauksen tunneilla sekä opinto-ohjaajien kautta. Informoimme myös yrityksiä ja työnantajia mahdollisuudesta ottaa nuori oppisopimukseen yrittäjäjärjestöjen kautta sekä yrittäjien erilaisiin tapahtumiin osallistumalla.

Hanketta esiteltiin tarkemmin esitteissä ”Oppisopimuskoulutus nuorille – peruskoulusta oppisopimuskoulutukseen” kohderyhmittäin: työnantajalle, opiskelijalle sekä opinto-ohjaajalle, opettajille ja vanhemmille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mirva Saastamoinen
Puh 050 593 7076
mirva.saastamoinen@osao.fi

 

SOPIVA

+
Projektin nimi
SOPIVA
Projektipäällikkö
Maria Andersen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Ammatilliseen peruskoulutuksen keskeisimmät nuorisotakuun toimet liittyvät yhteishaun opiskelijavalintojen uudistamiseen. Kehitimme ja pilotoimme Sopiva -hankkeessa pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiota valtakunnallisten ohjeiden pohjalta hevostalouden, eläintenhoidon, matkailun, lääkealan, rakennusalan, turvallisuusalan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnoissa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla tuimme soveltuvien opiskelijoiden pääsyä koulutukseen sekä varmistimme hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maria Andersen
Puh 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma vuonna 2014, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
Nuorten aikuisten osaamisohjelma vuonna 2014, hakeva ja tukeva toiminta
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
17.01.2014 / 13.02.2015
Tavoitekuvaus

Vuonna 2013 käynnistyi osana nuorisotakuuta valtakunnallinen nuorten aikuisten osaamisohjelma 20–29 -vuotiaille nuorille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyössä nuoria ohjaavien verkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Tutkintojen suorittamisen kautta parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Tarjosimme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitimme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Työpaikkaohjaajien koulutus

+
Projektin nimi
Työpaikkaohjaajien koulutus
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
07.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa lisäsimme osallistumista ja koko työyhteisön kehittymistä nuorten työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa sekä eriytimme koulutusmoduuleja erikokoisten yritysten mukaan työpaikkakohtaisiksi.

Hankkeessa kehitimme sähköisiä mm. mobiileja ajasta ja paikasta riippumattomia koulutusratkaisuja työpaikkakouluttajien käyttöön ja valmensimme oppisopimustoimijoita tekniikan haltuunottoon.

OSAO toimi osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

+
Projektin nimi
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
07.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme sisältöjä ja toimintamalleja, joilla nuorten oppisopimuksen ennakkojaksoja toteutetaan yhdessä ohjaavan ja valmentavan koulutuksen kanssa. Jakson pituus määritellään jokaiselle nuorelle yksilöllisesti.

Hankkeessa lisäsimme resursseja nuorten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen. Lisäksi paransimme oppisopimustoimijoiden osaamista nuorten ohjaajina.

Yhteistyökumppanit

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Omnian oppisopimustoimisto
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan oppisopimuskeskus
 • Kotkan-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin oppisopimuskeskus
 • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/Savon oppisopimuskeskus/SAKKY
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos/Oppisopimuspalvelut
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Työ tekijäänsä opettaa

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä opettaa
Alkaa / Päättyy
10.02.2014 / 30.11.2015
Tavoitekuvaus

OSAOn eri yksiköt ja koulutusalat ovat olleet mukana kehittämässä laajennetun työssäoppimisen erilaisia toimintamalleja. Hankkeessa kokosimme aiemmat kokemukset yhteen. Hankkeen aikana lisäsimme oppilaitoksen henkilökunnan ja työelämän edustajien tietoa laajennetun työssäoppimisen erilaisista mahdollisuuksista sekä tarjosimme mahdollisuuden laajempaan työssäoppimiseen entistä useammalle OSAOn opiskelijalle. Hankkeen tavoitteena oli sopia OSAOn yhteisistä laajennetun työssäoppimisen linjauksista.

Hankkeessa toteutimme pääasiallisesti kahden viikon mittaisia suunnitelmallisia ja ohjattuja opettajien työelämäjaksoja. Jaksojen tavoitteena oli vahvistaa opettajien työelämäosaamista, opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamista sekä lisätä opettajien ja työpaikkaohjaajien valmiuksia perehdyttää opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Opiskelun siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin ja yhä enemmän työelämään opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on taattava. Hankkeeseen  haluttiinkin nostaa osaksi myös opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamisen lisääminen. Työturvallisuutta kehitimme erityisesti rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikan aloilla.

OSAO oli osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit

Oulun TOPPI

+
Projektin nimi
Oulun TOPPI
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
17.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitimme työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua. Yhteistyössä muiden Oulun seudun ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitoksien kanssa laadimme konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamissuunnitelman, jossa huomioidaan alueen koulutuksenjärjestäjien vahvuudet. Pilotoimme työpaikkaohjaajakoulutusmallia syksystä 2014 alkaen. Koulutuksen toteutimme Opetushallituksen ohjeen työpaikkaohjaajien koulutuksesta (3 ov) mukaisesti.

Hankkeessa toteutimme työpaikkaohjaajakoulutusta myös yrityksiin jalkautuvana koulutuksena. Hankkeessa koulutimme yhteensä 300 työpaikkaohjaajaa. Lisäksi hankkeessa paransimme opettajien työelämä- ja ohjausosaamista. Hankkeen myötä tiivistimme yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja työpaikkojen välillä ja yhtenäistimme työpaikkakoulutukseen kuuluvia materiaaleja.

Yhteistyökumppanit

 • Ammattiopisto Luovi
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus
 • Oulun Diakoniaopisto
 • Oulun Palvelualan opisto

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

NAPAKKA

+
Projektin nimi
NAPAKKA
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.03.2014 / 28.02.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa laadimme suunnitelman OSAOn aikuiskoulutuksen työelämälähtöisen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämiseksi vastaamaan enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeita mm. nuorisotakuun kohderyhmä huomioiden.

Hankkeen aikana

 • Selvitimme OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistarpeet haastattelemalla OSAOn henkilöstöä, työelämän edustajia sekä nuoria aikuisia.
 • Laadimme OSAOn aikuiskoulutuksen työelämälähtöisten ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämissuunnitelman, joka sisältää olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelman.
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 532
terhi.halonen@osao.fi

Koulutussuunnittelija Päivi Kylmäluoma
Puh 040 141 5265
paivi.kylmaluoma@osao.fi

HOPE YTY - Yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä

+
Projektin nimi
HOPE YTY - Yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä
Alkaa / Päättyy
26.03.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa loimme uusia yksilöllistä työssäoppimispaikkoja ammatilliselle toiselle asteelle. Hankkeen jälkeen osallistuneilla opettajilla on ollut pätevyys toimia yrittäjyyskasvatusvalmentajina, he auttavat opiskelijoita kasvamaan ja kehittymään yrittäjinä.

HOPE–hankkeen ytimessä olivat yrittäjyyttä synnyttävät tiimioppimisen menetelmät, joiden avulla koulutimme opiskelijoita tiimityöskentelyyn, yhdessä oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Tiimioppimisen menetelmiä on kehitetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden erikoisyksikössä Tiimiakatemiassa. Menetelmien käyttö ammatillisella toisella asteella on sovellutus näistä menetelmistä. HOPE YTY -hankkeessa siirsimme ja kehitimme yrittäjyyttä synnyttäviä menetelmiä  ammatillisen toisen asteen oppilaitoksiin työssäoppimisen laajentamiseksi ja uudenlaiseksi pedagogiseksi malliksi.

Toimenpiteet hankkeen aikana:

 • Opettajien pitkä pedagoginen valmennus – opettajien koulutus yrittäjyyskasvattajiksi ja tiimioppimisen pedagogiikan osaajiksi
 • TOY – työssäoppiminen omassa yrityksessä – Käyttöönottovalmennus-ohjelma, jossa otetaan käyttöön TOY-malli
 • YTY – yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä – leiriohjelma, jossa kehitetään yrittäjyyden oppimisympäristöjä

 

Hankkeen koordinaattorina toimi Sastamalan koulutuskuntayhtymä.
Muut kumppanit olivat:

 • Ahlmanin koulun säätiö, Ahlmanin Ammattiopisto
 • Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammatti-instituutti
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto
 • Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ammatti-instituutti Iisakki
 • Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan ammattiopistot
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu
Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Paula Tuohimaa
paula.tuohimaa@osao.fi
p. 050 315 4818

Anu Virpi
anu.virpi@osao.fi
p. 050 594 7641

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeiden seminaari 2015

+
Projektin nimi
Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeiden seminaari 2015
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja Harjoitusyritystoiminnan KV-laatu

+
Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja Harjoitusyritystoiminnan KV-laatu
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Kouluturvaa 3D:stä

+
Projektin nimi
Kouluturvaa 3D:stä
Projektipäällikkö
Maarit Hiltunen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Kouluturvaa 3D:stä -hankkeessa mallinsimme Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön uuden koulurakennuksen (Blender-mallinnusohjelma), joka vietiin 3D-internetissä (RealXtend/Meshmoon) toimivaan avoimeen oppimisympäristöön. Tässä oppimimisympäristössä voimme simuloida erilaisia kouluturvallisuuteen liittyviä tilanteita. Hankkeessa tehty mallinnus- ja ohjelmointityö sisältyi datanomi-opiskelijoiden projektiopintoihin ja se tehtiin yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppanien opiskelijat osallistuivat hakkeessa joko mallinnukseen tai testaukseen. Tavoitteemme oli toteuttaa helppokäyttöinen ja mahdollisimman realistinen 3D-kouluympäristö, jossa voidaan harjoitella aidon tuntuisia erilaisia pelastautumisharjoituksia sekä hyödyntää koulurakennusta myöhemmin myös muussa opetuskäytössä.

 

Hankeverkoston muodostivat:

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
 • Ammattiopisto Luovi, Oulun yksikkö
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Muut yhteistyökumppanit:

 • Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/OsaOppi II -hanke
 • Evocons Oy
 • Finpeda

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Hiltunen
Puh 050 462 4722
maarit.hiltunen@osao.fi

LaTu – Laatua ja turvaa verkostossa

+
Projektin nimi
LaTu – Laatua ja turvaa verkostossa
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
02.06.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Latu-projektissa

edistimme työ- ja oppimisympäristöjen työturvallisuutta

 • kartoittamalla työturvallisuutta ja laatimalla toimintamallin työ- ja oppimisympäristöjen turvallisuuden arviointiin (kone - ja metalli sekä prosessiteollisuuden alat)

kehitimme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista

 • selkokielinen perehdytysopas lähihoitajatutkintoa suorittaville maahanmuuttaja ja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

kehitimme työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunhallintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista työpaikoilla

 • uusia toimintamalleja niille aloille, joissa oppilaitosympäristössä tehtävät näytöt ovat lisääntyneet
 • toimintasuunnitelma arviointitoimikunnan valvontatehtävän toteuttamisesta
 • Primuksen työssäoppimisrekisteriin työpaikkatietoihin ne tutkinnon osat, jotka voidaan parhaiten opiskella kyseisessä työpaikassa

toimimme tiiviissä yhteistyössä Latu-verkostossa, johon kuului 7 ammatillista oppilaitosta. Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto Helsingistä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.f

Opiskeluhuolto toimeksi

+
Projektin nimi
Opiskeluhuolto toimeksi
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
24.06.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Opiskeluhuolto toimeksi -projektissa tuimme alueellista opiskelijahuoltolain toimeenpanoa moniammatillisessa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä Oulun alueella. Laadimme uuden lain ja uudistetun opetussuunnitelman mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat yhteistyönä neljän koulutuksen järjestäjän ja kuuden kunnan kesken niin, että alueellisesta opiskeluhuollosta muodostui toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi määrittelimme kirjaamis- ja tallennuskäytännöt opiskeluhuollon kertomuksiin ja laadimme rekisterimäärittelyt mahdollista opiskeluhuollon rekisteriä varten.

OSAO koordinoi projektia, jossa oli yhteistyökumppaneina Oulun palvelualan opisto, Oulun Diakoniaopisto sekä Oulun konservatorio.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

Let´s Go!

+
Projektin nimi
Let´s Go!
Alkaa / Päättyy
01.08.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Let´s Go! -hankkeessa lisäsimme kansainvälistä liikkuvuutta ja edistimme kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön OSAOssa.

Tavoitteenamme oli OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen sekä OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen.

Let’s Go! -hankkeen keskeisin toimenpide oli liikkuvuusjaksojen toteuttaminen. Jaoimme hankkeessa 97 opiskelija- ja 35 asiantuntijaliikkuvuusapurahaa. Asiantuntijaliikkuvuusjaksot olivat 1–2 viikon mittaisia, opiskelijaliikkuvuudet 3–8 viikkoa. Liikkuvuusjaksojen kohteina olivat OSAOn eurooppalaiset oppilaitos- ja yrityspartnerit.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

BVBA – Bon Voyage and Bon Appétit

+
Projektin nimi
BVBA – Bon Voyage and Bon Appétit
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.08.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

BVBA oli opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuushanke. Jaoimme hankkeessa yhteensä 59 apurahaa opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksiin. Asiantuntijaliikkuvuusjaksot olivat viikon mittaisia, opiskelijaliikkuvuudet 6–8 viikkoa.

Liikkuvuusjaksojen lisäksi tavoitteenamme oli ammatillisen osaamisen arvioinnin yhtenäistäminen hankeverkostossa. Hankkeessa toteutettiin ECVET:in mukaisesti arvioitavia ammattiosaamisen näyttöjä ulkomaisissa työssäoppimispaikoissa. Hankkeessa vertaillimme ammattitaitovaatimuksia eri maissa kulttuurisidonnaisuus huomioon ottaen.

Tavoitteenamme oli myös luoda yhteinen pilvipalvelualusta hankeverkostolle.

OSAO toimi koordinaattorina verkostohankkeessa, jonka muut osatoteuttajat olivat ammattiopisto Lappia ja Lapin matkailuopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa

+
Projektin nimi
Edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa
Projektipäällikkö
Esko Yrttiaho, Maria Andersen
Alkaa / Päättyy
31.08.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus
 • Mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittivät 3D-tulostusteknologian opetuskäyttöä osaksi opetussuunnitelmiaan.
 • 3D-tulostinten hankintaa tukeva aineisto: eri laitevalmistajilta tietoja, käyttökohteista ja ominaisuuksista sekä materiaalitietoutta.
 • Koulutus- ja kehittämisfoorumi perustettiin ja kukin partneri kokosi tietoa 3D-tulostuksesta valituilla koulutusaloilla, hankkeeseen osallistuvat opettajat ja opiskelijat kokosivat oman alansa osalta tietoa 3D-tulostuksen opetuskäytöstä.
 • Kerättiin ja jäsennettiin tietoa 3D-tulostuksen pedagogisista sovelluksista.
 • Oppilaitosverkosto pytyi yhteistyössä tarjoamaan 3D-tulostuksen osaamista kehittäviä valinnaisia ja/tai ammatillisia tutkinnon osia.

OSAOssa hankkeen tavoitteena oli:

 • opetushenkilöstön ja yritysten henkilöstön osaamisen vahvistaminen
 • 3D-tulostaminen ja mallintaminen: olemassa olevien opetuskäytänteiden kartoittaminen ja kuvaus
 • opetushenkilöstön ja yritysten osaamisen vahvistaminen ja koulutuspalveluiden tarjoaminen
 • 3D-tulostaminen ja mallintaminen – toteutettujen opetusmenetelmien case-kuvaukset verkkopalvelimelle
 • 3D-tulostaminen ja mallintaminen osana tutkinnonperusteita ja opetusmenetelmien ja järjestelyjen kirjaaminen
 • yritysyhteistyön vahvistaminen: yritysten osaamisen tukeminen 3D-tulostamisen ja mallintamisen hyödyntämiseen tuotekehityksessä

Yhteistyökumppanit
Hanketta koordinoi JAO /Henry Paananen. Hankkeessa oli mukana 18 oppilaitoksen valtakunnallinen verkosto (yhteensä yli 20 koulutusalaa). Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta Edu3D.fi

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Esko Yrttiaho
esko.yrttiaho@osao.fi

PALKO – Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus

+
Projektin nimi
PALKO – Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus
Projektipäällikkö
Kari Mattila
Alkaa / Päättyy
01.10.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

PALKO-hankkeessa tuimme PK-yritysten kansainvälistymistä ja edistimme pk-yritysten edellytyksiä laajentua ulkomaisille markkinoille. Kansainvälistyminen käsittää yhtä lailla viennin edellytysten luomista kuin myös kotimaassa tapahtuvan palvelutuotannon tarjoamista ulkomaisille yrityksille ja yksityishenkilöille. Hankkeessa edistimme kansainvälistymistä harkitsevien yritysten verkostojen muodostumista. Teimme kansainvälistymistä edellyttävän tietotaidon nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoituksen. Kartoituksen pohjalta laadimme kansainvälistymisen kehittämissuunnitelman ja tarjosimme kansainvälistymisvalmennusta.

Oulun seudun ammattiopisto toimi osatoteuttajana Helsingin Business College Oy:n koordinoimassa hankkeessa. Muut toimijat verkostossa olivat Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Porvoo International College, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö, lehtori Kari Mattila
Puh 050 3174 658
kari.mattila@osao.fi

Tekemällä ammattiin – laajennetulla työssäoppimisella

+
Projektin nimi
Tekemällä ammattiin – laajennetulla työssäoppimisella
Projektipäällikkö
Minna-Liisa Myllylä
Alkaa / Päättyy
21.11.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Projektin tavoitteena oli toteutaa vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden avulla tuemme nopeasti opinnoissaan etenevien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opiskelijalla oli mahdollisuus oppia aidoissa työtilanteissa nykyistä enemmän työpaikkaohjaajan ja opettajan tehostetussa ohjauksessa yksilöllisen ohjelman mukaisesti.

Toteutimme projektin yhteistyössä Oulun Diakoniaopiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Minna-Liisa Myllylä
Puh 040 1415 135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

Metka 3

+
Projektin nimi
Metka 3
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
21.11.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Metka 3 -hanke oli osa valtakunnallista läpäisyntehostamisohjelmaa. Hankeverkoston muodostivat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimi hankeverkoston koordinaattorina.

Hanke jakautui kolmeen osaan: oppilaitosten yhteisiin A- ja B- osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C- osiin.

A -osan tavoitteet:

 • Levitetään ja vakiinnutetaan Osaamistodistusta ja Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuutta
 • Tarkistetaan todistukset vastaamaan uusia opetussuunnitelmien perusteita.
 • Sovitaan yhteisistä käytännöistä, kun työpajanuori lähtee tutustumaan ammatilliseen oppilaitokseen.
 • Laaditaan sopimus tilanteisiin, jolloin opiskelijan työpajajakso ei sisällä varsinaista työssäoppimista työpajalla, vaan elämän hallinnan kuntoon palauttamista.
 • Kirjataan malli, jossa nuoren siirtymistä oppilaitoksesta työpajalle valmistellaan nuoren valmistuessa, jos on tiedossa, että nuoren työkyky ei mahdollista suoraan vapaille työmarkkinoille työllistymistä.
 • Toteutetaan oppilaitosten opettajien tutustumisia työpajoihin ja työpajojen valmentajien tutustumisia oppilaitoksiin.

B -osan tavoitteet:

 • Avitus-chat:
  • Kasvatetaan Avituksen verkostoa
  • Markkinoidaan eritoten
  • uusille opiskelijoille
  • Lisätään työelämäyhteyttä mm. teemapäivissä
  • Luodaan turvallisuusohjeistus ja kriisityömalli
  • Parannetaan mobiili-käytettävyyttä
 • VirtuaaliVartti:
  • Kokeillaan mahdollisuutta seurata VirtuaaliVartin välityksellä oppituntia tai opetustiloja
  • Selvitetään VirtuaaliVartin tekniset ongelmat ja kutsutaan oppilaitosten IT-asiantuntijat yhteiseen palaveriin
  • Laajennetaan toiminta useisiin Oulun kaupungin ja lähikuntien peruskouluihin

OSAOn C-osan tavoitteet ovat:

 • Kaukovainio tekniikan yksikkö:
  Ohjaustoiminnan mallintamisella sekä yksilöllisiä opintopolkuja tukevien pedagogisten ratkaisujen kehittämisellä tuetaan opintojen etenemistä.
 • Kontinkankaan yksikkö:
  Hankkeessa tehdään ja toteutetaan vaihtoehtoisia menetelmiä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi.
 • Erityisopetuksen kehittäminen:
  Jatketaan erityisen tuen käytänteiden yhtenäistämistä jakamalla hyviä käytänteitä ja sopimalla yhteiset pelisäännöt.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

 

TYTOS

+
Projektin nimi
TYTOS
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 29.02.2016
Tavoitekuvaus

Hankkeessa tähtäsimme työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja suunnitteluun niin, että opiskelijat voivat opiskella yhteisiä tutkinnon osia (YTO) työssäoppimisjakson aikana. Hankkeella tuimme uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpanoa yhteisten tutkinnon osien työelämäläheisen integroinnin osalta Oulun seudun ammattiopiston kaikissa yksiköissä ja tutkinnoissa sekä valmentavan koulutuksen osalta.

Tavoitteenamme oli tunnistaa ja vahvistaa yhteisten tutkinnon osien osaamisperustaisuutta ja tukea sujuvaa ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien yhdessä tekemistä. ”Kaikki ohjaa” -ajatus konkretisoitui projektin myötä. Tavoitteenamme oli kehittää ja mahdollistaa osaltaan valinnaisuuden lisääntymistä ja varmistaa jatko-opintokelpoisuutta. Keskeisenä tavoitteenamme oli saada aukaistua se, miten yhteiset tutkinnon osat integroituvat ammatillisiin tutkinnon osiin sekä miten painopiste siirtyy oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.

Hankekumppanina hankkeessa toimi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

 

SePPO – Opintohallintojärjestelmien kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut

+
Projektin nimi
SePPO – Opintohallintojärjestelmien kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut
Projektipäällikkö
Matti Leskelä
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Projektissa määritelimme opintohallintojärjestelmien kehittämistarpeet ja vastasimme näihin kehittämistarpeisiin, jotta ne pystyvät

 • vastaamaan 1.8.2015 tutkintouudistuksen asettamiin vaateisiin
 • tukevat yksilöllisiä opintopolkuja
 • hyödyntävät tiedonsiirtorajapintoja kansallisiin järjestelmiin
 • lisäävät koulutustarjonnan läpinäkyvyyttä

Projektissa vahvistimme opintohallintojärjestelmien toimittajien, kansallisten palvelujen kehittäjien ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sekä koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi hyödynsimme saavutettuja ratkaisuja valtakunnallisesti ja välittömästi jo projektin aikana.

 OSAO oli osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Matti Leskelä
Puh 050 564 5472
matti.leskela@osao.fi

Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen

+
Projektin nimi
Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Teimme projektissa kuvauksen ammatillisen koulutusviennin toimijoista, malleista, mahdollisista kumppanuuksista sekä uudenlaisen toiminnan vaatimista laatu- ja toteutusprosesseista. Projektissa analysoimme myös liiketoimintaan liittyviä riskejä ja juridisia tekijöitä, jotka liittyvät vieraassa kulttuuri- ja liiketoimintaympäristössä toimimiseen. Projektissa laadimme ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi.

OSAO oli osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa projektissa. Mukana oli 14 koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

KV-koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

ENO – Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
ENO – Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
19.12.2014 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma kohdentui 30–50 -vuotiaille aikuisille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyöverkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti edistimme aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttoimme kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Tarjosimme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitimme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

K2K Kaveri kaverille

+
Projektin nimi
K2K Kaveri kaverille
Projektipäällikkö
Leena Raitala
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kolmivuotisessa K2K Kaveri kaverille -hankkeessa kokeilimme suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa uudenlaista toimintatapaa, jossa kouluyhteisöstä eläkkeelle siirtyneet toimivat keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”kavereina”, ja uusien opettajien vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”mentoreina”. Saimme eläkkeelle siirtyneiden pitkän kokemuksen ja hiljaisen tiedon keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden hyväksi kahta kautta: itse opiskelijoita tukemalla ja mentoroimalla uusia opettajia uran alussa. Tukemalla opintojen loppuun saattamista tutkintoon asti ehkäisimme samalla syrjäytymistä työelämästä ja yhteiskunnasta ja tuimme opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tutkinnon suorittamisessa.

Opiskelijalle tuki oli kiireetöntä vuorovaikutusta vapaaehtoisen kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella opiskelijalle hankalissa asioissa kuten esimerkiksi yksinäisyys, alhainen itsetunto, rästitehtävien tekeminen, kaverisuhteet, vähäinen tuki kotoa, elämänhallinnan vaikeudet jne. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden toiminta ei korvannut kouluyhteisön ohjauksen eikä opiskeluhuollon ammattilaisten työtä, vaan täydensi sitä. Uuden opettajan ja vapaaehtoisen mentorin tapaamisissa vahvistettiin varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen ja huolen puheeksi ottamisen taitoja.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Asiantuntija Leena Raitala
Puh +358 40 141 5311
leena.raitala@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh +358 40 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Vuonna 2013 käynnistyi osana nuorisotakuuta valtakunnallinen nuorten aikuisten osaamisohjelma 20–29 -vuotiaille nuorille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyössä nuoria ohjaavien verkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Tutkintojen suorittamisen kautta parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Tarjosimme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Projektissa kehitimme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

Omapolku työelämään

+
Projektin nimi
Omapolku työelämään
Projektipäällikkö
Marjo Kumpulainen
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme valmistumisvaiheessa olevien ja vastavalmistuneiden nuorten sekä muiden työttömien työllistymistä tarjoamalla yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta sekä työllistymistä tukevaa lyhytkoulutusta, esimerkiksi lupakortti- tai täydennyskoulutusta.

Voit tulla ohjaukseen, mikäli olet vuoden sisään valmistunut tai valmistumassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Toimimme on Oulun, Iin, Limingan, Utajärven ja Muhoksen alueella. Ohjauksessa saat neuvoja ja tukea työnhaun eri vaiheisiin, esimerkiksi työnhaun asiakirjojen laatimiseen, työhaastattelussa onnistumiseen tai työnantajan kontaktointiin.

Mallinnamme ja julkaisemme hankkeen aikana kehitetyt, työllistämistä tehokkaasti edistävät ohjaustoimenpiteet hankkeen kotisivuilla. Maakuntaohjelman tavoitteisiin vastaamme aktivoimalla työnantajia vastavalmistuneiden työllistämiseen esimerkiksi järjestämällä työnantajan ja työntekijän kohtaamisen mahdollistavia, työllistymistä tukevia tapahtumia.

Yhteistyötahojen ja hankeverkoston kanssa kehitämme seudullista ohjauspalvelua ja järjestämme tiedottavaa toimintaa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Kumpulainen

p. 044 703 7803
marjo.kumpulainen@osao.fi

Kumppanuus ytimenä 2

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä 2
Projektipäällikkö
Kaisa Varis
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme tässä projektissa oli OSAOn ja alueen vientiteollisuusyritysten välinen vakiintunut osaamisen kehittämisen kumppanuus ja jatkuva vuorovaikutteinen osaamistarpeisiin vastaava kehitystyö. Tällä pyrimme turvaamaan vientiteollisuusyritysten osaamis- ja rekrytointitarpeet tulevaisuudessa sekä kehittämään osaamista kattaen koko ammatillisen tutkintopolun lähtien ammatillisesta perustutkinnosta jatkuen ammatti ja erikoisammattitutkintoihin.

Yhteistyö

 • kehittimme OSAOn ja Pohjois-Suomen vientiteollisuusyritysten (teknologiateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus) välistä systemaattista koulutusyhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • vakiinnutimme tässä ja edeltävässä projektissa syntyneitä yhteistyömalleja
 • laajensimme kumppanuusverkostoa

Osaamistarpeisiin vastaaminen

 • vastasimme projektin sisältöjen osalta TUTKE-säädösmuutosten tavoitteisiin
 • vahvistimme työelämäläheisyyttä mahdollistamalla työelämän osaaminen annettavassa opetuksessa
 • tarjosimme opiskelijoille yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja modulointia hyödyntäen
 • räätälöimme opetusta edeltävässä Kumppanuus ytimessä -projektissa kerättyä tietoa alueen tarpeista hyödyntäen

Projektikumppanit

 • Normek Oy
 • Renewa Oy
 • Betamet Oy
 • Transtech Oy
 • Efora Oy
 • SAH-KO Oy
 • IKP Oy
 • Telatek Oy
 • MEKA Pro Oy
 • Stora Enso Oyj
 • Arizona Chemical Oy
 • Kemira Oyj
 • SSAB Europe Oy, Raahe
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) toimii hankkeen koordinaattorina.
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Osastonjohtaja, lehtori Kaisa Varis
Puh. 050 3059 627
kaisa.varis@osao.fi

Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

+
Projektin nimi
Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa
Projektipäällikkö
Tiina Kuokka
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa nostimme alueen osaamistason vastaamaan suurhankkeiden tarpeita. Laadimme toimintamallin surhankkeita varten ja järjestämme yhteisiä kursseja ja koostimme materiaalia. Projektissa kartoitimme lisäksi kouluttajaresurssit ja loimme verkostolle yhteisen koulutustarjottimen.

OSAO oli osatoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Aikuiskoulutuspäällikkö Tiina Kuokka
tiina.kuokka@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

+
Projektin nimi
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Projektipäällikkö
Anu Pokela
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoittemme oli integroida yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta jokaisella kouluasteella, perusasteelta korkea-asteelle. Tavoitteeseen pääsimme ottamalla yhdessä suunnitellut yrittäjyyskasvatuksen painotukset osaksi koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmia.

Projektin päätoteuttajana oli Oulun Yliopisto, Oulun Eteläinen instituutti. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Pokela

anu.pokela@osao.fi

Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen

+
Projektin nimi
Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Auto2020 -projektissa rakensimme uudet demo-oppimisympäristöt nykyautotekniikan opettamiseen. Projekti tuki vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja kehitti niihin liittyviä palveluita maakunnassa.

Projekti koostui

 • selvitysvaiheesta, jolloin projektitiimi perehtyy erilaisiin oppimisympäristöihin, jotka liittyvät sähkö- ja hybridiajoneuvoihin, hitsaus- ja automaalaussimulaattoreihin, erilaisiin järjestelmiin ja laitteisiin sekä määrittelee hankinnat,
 • hankintavaiheesta, jolloin kilpailutetaan ja tehdään hankinnat sekä
 • käyttöönottovaiheesta, jolloin rakennetaan ja testataan demo-oppimisympäristöt.
Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

Työ tekijäänsä kiittää

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä kiittää
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
27.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa selvitimme, määrittelimme ja testasimme malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen metsäalalla (metsäkoneenkuljettaja), logistiikka-alalla ja kone- ja metallialalla. Projektin tavoitteena oli joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisinpäin.

Opinto-ohjaajat olivat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäpäivät paransivat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Projektissa tutustuttiin eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin ja jatkojalostettiin niitä eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills -oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä hyödynnettiin etäohjausta (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen).

OSAO toimi osatoteuttajana Päijät-Hämeen koulutuskonsernin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Pipo 2 - Menolippu työelämään

+
Projektin nimi
Pipo 2 - Menolippu työelämään
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.02.2015 / 31.01.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistimme nuorten siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Paransimme nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä muun muassa yrittäjyyskasvatuksen ja uraohjauksen avulla sekä toimme työllistymisajattelun vahvemmin ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitimme hankkeen toiminta-alueen kuntien, OSAOn Kempeleen yksikön ja yrittäjien välistä yhteistyötä nuorten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. Paransimme yrittäjien tietoisuutta julkisista koulutuksen ja rekrytoinnin palveluista. Tavoitteenamme oli myös lisätä oppilaitoksen ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Toimenpiteet

 • ammatillisessa koulutuksessa oleville
  • otimme käyttöön ammattiopistossa hopsiin sisältyvän opiskelijoiden työllistymissuunnitelman
  • loimme sosiaalisen median työvälineillä CV:n (blogit → kuvat, tekstit, videot), jolla opiskelijan osaaminen on helposti työnantajan todennettavissa
  • lisäsimme työelämäläheisyyttä mm. työpaikka- ja työnantajavierailuilla
  • tuimme jo opintojen aikaista työssäkäyntiä, jotta nuoret saisivat tärkeää työkokemusta ja työelämäkontakteja
  • opiskelijat perustivat 15 harjoitusyritystä ja kolme yritystä
 • valmistuneille opiskelijoille
  • tarjosimme uraohjausta
  • etsimme yhteistyössä nuoren ja kunnan työntekijän kanssa piilotyöpaikkoja sekä annoimme työhönvalmennusta
  • kehitimme ja levitimme yhdessä työllistymisinnovaatioita hankealueen kuntien toimijoiden kesken
 • yrityksille
  • lisäsimme yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta
  • mahdollistimme yksittäisten opiskelijoiden opintosuunnitelman muokkaamisen paremmin yrityksen tarpeita vastaaviksi
  • loimme ammattiopistosta yrityksille potentiaalisen rekrytointikanavan
  • välitimme tietoa julkisista rekrytoinnin tukipalveluista

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä olivat OSAOn Kempeleen yksikön opiskelijat ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueella sekä alueen yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä olivat ammatillisen koulutuksen opettajat, yksityiset ja julkiset työnantajat, nuorten ohjaushenkilöstö sekä alueen muut työttömät työnhakijat.

Yhteydenottolomake

Liminkalainen, kempeleläinen, tyrnäväläinen, lumijokinen tai hailuotolainen ammattiin valmistunut tai valmistumassa oleva nuori: Klikkaa tätä, jos haluat että otamme sinuun yhteyttä auttaaksemme sinua saamaan työtä, työssäoppimispaikkaa, työkokeilupaikkaa tai kesätyöpaikkaa.   

Hankeblogi: Nuorta voimaa Kalajoella ja ...kuin sieniä sateella

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas

Puh. 040 141 5150

antti.vainiokangas (at) osao.fi

Projektikoordinaattori Liisa Ruonala

Puh. 040 668 3091

liisa.ruonala (at) osao.fi

Hanke Facebookissa

 

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla – Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille

+
Projektin nimi
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla – Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.04.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kehitimme Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -projektissa sujuvampaa siirtymistä romaneille ja maahanmuuttajille perusopinnoista toiselle asteelle sekä hakeutumista toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Kokeilimme opiskelijamentoritoimintaa tukemaan opintoja ja opiskelijaa.

Lisäksi kehitimme projektissa ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista tulevien ohjauksessa.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla oli ESR-rahoiteinen projekti, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Siinä olivat mukana Diakin lisäksi, Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). Teimme tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttaja- ja romanijärjestöjen sekä -yhteisöjen kanssa.

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Tuntiopettaja Arja Konttajärvi
p. 050 3174 639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

OppisopimusMylly - Vettä myllyyn

+
Projektin nimi
OppisopimusMylly - Vettä myllyyn
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
28.04.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa hankittiin uusia oppisopimustyöpaikkoja (piilo- ja kapea-alaisia työpaikkoja) nuorille alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän jälkeistä tutkintoa oleville. Myllytimme kenttää ja teimme vahvaa yhteistyötä Yrittäjäjärjestöjen, TE-toimistojen ja työnantajien kanssa. Tarkoituksena oli kartoittaa yritykset, joiden työtehtävät ovat kapea-alaiset suhteessa koko tutkinnon perusteisiin. Tarkoitus oli tuottaa innovatiivisia uusia oppimispolkuja nuorille. Tarkoitus oli, että nuoret aloittavat oppisopimuskoulutuksen esim. tutkinnon osittain ja jopa suorittaen koko tutkinnon.

OSAO oli osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
kati.paakkonen@osao.fi

Opsodiili Pohjoinen

+
Projektin nimi
Opsodiili Pohjoinen
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.05.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektin päätavoitteet olivat:

 1. Lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti yritysten keskuudessa.
 2. Kehittää oppisopimuskoulutuksen tiedotusta työnantajille sekä etsiä uusia innovatiivisia ja tehokkaita viestinnän kanavia. Yrityksille kohdentuvaa tiedotusta kehitetään selkeäksi, aktiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi.
 3. Oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista kehitetään myös muille sidosryhmille kuten peruskouluille, työpajoille, TE-toimistoille ja sosiaalitoimelle.
 4. Kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista mm. yritysten rajapinnassa toimimisessa, viestinnässä ja asiakaskuuntelussa.
 5. Selvittää yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä etsiä nuorille soveltuvia työpaikkoja.

Opsodiili Pohjoinen -projektin toteuttivat seuraavat oppilaitokset:

 • Oulun seudun ammattiopisto, Oppisopimusyksikkö
 • Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut
 • Lapin oppisopimuskeskus
 • Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto

Projekti oli osa valtakunnallista Opsodiili-hankekokonaisuutta, johon kuului koordinaatiohanke ja neljä suuraluehanketta. Hankkeiden tavoitteena oli parantaa valtakunnallisesti oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, innostaa nuoria oppisopimuskoulutukseen, kehittää oppisopimustoiminnan yhteiset toimintamallit sekä panostaa asiakaslähtöiseen viestintään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Kam´oon China 8

+
Projektin nimi
Kam´oon China 8
Projektipäällikkö
Tuula Kangas-Kahma
Alkaa / Päättyy
21.05.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Kam´oon China 8-projektissa järjestimme ja kehitimme opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden vaihtojaksoja Kiinaan, lähinnä Shanghain alueelle.

Projektin tavoitteet

 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
 • Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
 • Ammattititokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
 • Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen


Oulun seudun ammattiopisto oli osatoteuttajana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Tuula Kangas-Kahma
p 050 317 4608
tuula.kangas-kahma@osao.fi

Oikeaan osuvaa ohjausta

+
Projektin nimi
Oikeaan osuvaa ohjausta
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteenamme oli hyödyntää aiemmissa projekteissa ja muuten ohjaukseen kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja upottaa niitä oppilaitoksen normaalitoiminnan prosesseihin erityisesti hyvän ohjauksen kriteerin näkökulmasta. Projektin aikana 20 opinto-ohjaajaa kävi yhden viikon mittaisen työelämäjakson. Lisäksi projektissa toteutetimme yhden vuoden mittaisen työnohjausryhmän ja järjestimme neljä seminaari-/koulutuspäivää.

Projektin tuloksena

 • Kokonaisvaltainen ohjauksen tukipalvelukuvaus on tehty opiskeluhyvinvointi sisällyttäen
 • Päiviteyt ohjauksen prosessikuvaukset, työkalut ja toimintatavat ovat käytössä
 • Aiemmat erilliset hyvät käytännöt on sisällytetty rakenteisiin, ohjeistuksiin sekä normaaliin toimintaan
 • Suunnittele – toteuta – arvioi – paranna -kehä on käytössä ohjauksen kehittämisessä

OSAOn koordinoimassa projektissa olivat osatoteuttajina Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

IVaLo – Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija

+
Projektin nimi
IVaLo – Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija
Projektipäällikkö
Ari Tolonen
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa loimme innostavan verkko-opetusympäristön, jossa varastoalan opiskelijat voivat opiskella ja harjoitella osittain itsenäisesti varastoalan keskeisiä osa-alueita. Verkko-opetusympäristössä huomioimme opiskelijan oppimispolun ja mahdollistimme oppimisen edistymisen seurannan sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta.

Projektin tavoitteena oli

 • varastoalan opiskelijan henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaiheen tehostaminen erilaisten tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen
 • kehittää innostava oppimisympäristö, jossa on houkutteleva verkko-opetusmateriaali
 • kehittää varastoalalle yhtenäinen ammatillinen verkko-opetusmateriaali
 • antaa opieklijoille itselleen mahdollisuuden testata osaamistaan ennen tutkinnon tai tutkinnonosan suorittamista

OSAO oli osatoteuttajana Työtehoseuran koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa

+
Projektin nimi
Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa
Projektipäällikkö
Maarit Kopakka
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.03.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehittämme henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavia ja oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä. Nämä toimintatavat ja -mallit ennaltaehkäisevät koulutuksen keskeyttämistä ja tukevat työllistymistä.

OSAOssa kehitämme erityisesti toimintamallin sujuvien siirtymien toteutumiseen

 • koulutusalalta toiselle
 • valmentavaan koulutukseen
 • valmentavasta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen
 • erilaisten koulutusmuotojen välillä
 • koulutuksenjärjestäjien välillä

Valma-koulutusta kehittämme vastaamaan erilaisiin erityistukitarpeisiin verkostoituneena ja joustavana palvelutoimintona.

Projektissa kehittämme lisäksi ohjausmenetelmiä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä tilanteisiin, joissa opiskelijan runsaat poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet tai opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut.

Projektissa pilotoimme ns. ELMA -ryhmää niiden nuorten kohdalla, joilla on jatkuvia poissaoloja ja myöhästymisiä sekä elämänhallinnallisia haasteita.

Projekti vahvistaa opettajien valmiuksia toimia opiskelijoiden ohjaajina ja valmentajina. Projektissa järjestetämme koulutusta erilaisista ohjausmenetelmistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen toimintatavoista.

OSAO on osatoteuttajana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Kopakka

Puh 040 668 2884

maarit.kopakka@osao.fi

 

Projektisuunnittelija Paula Törmänen

Puh 050 594 1926

paula.tormanen@osao.fi

Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities

+
Projektin nimi
Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.07.2016
Tavoitekuvaus

Projektin avulla lisäsimme hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä autoalan opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoutta työmarkkinoista Pohjois-Norjassa ja paransimme opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia Pohjois-Norjaan. Projektissa toteutettiin viikon opintomatka Norjaan sekä isännöitiin norjalaisten viikon vastavierailu.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen

+
Projektin nimi
3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen
Projektipäällikkö
Timo Kivelä
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitettiin tutkintotilaisuuksien asiakaslähtöistä järjestämistä hyödyntäen tieto- ja viestintä-tekniikkaa, digitaalista dataa ja kolmikanta-yhteistyötä. Projektissa selvitettiin, miten tutkintotilaisuuksien arvioinneissa voidaan hyödyntää esim. videokuvaa ja ajoneuvoista saatavaa dataa siten, että kaikkien tutkintotilaisuuksien arvioijien ei tarvitse olla samanaikaisesti paikalla tutkintotilaisuudessa.

OSAO oli osatoteuttajana Tampereen seudun ammattiopiston koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Let´s Go Further!

+
Projektin nimi
Let´s Go Further!
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektin tarkoituksena oli OSAOn strategian mukaisesti edistää sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Projektin myötä vakiinnutimme OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjä, tarjosimme kansainvälisiä vaihtoehtoja (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, lisäsimme ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen määrää ja paransimme niiden laatua sekä lisäsimme OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuutta.

Projektissa toteutimme 36 liikkuvuusjaksoa asiantuntijoille ja 99 liikkuvuusjaksoa opiskelijoille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

 

TUTKEOPE2015

+
Projektin nimi
TUTKEOPE2015
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa avasimme opettajan oppimisprosessin tutken toimeenpanossa niin, että se merkitsevästi tukee opiskelijan osaamisperusteista opetusta ja ohjausta, opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun mahdollistumista sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistämistä. Projektissa selvitimme, määritimme ja edistimme uudenlaista opettajuutta sekä edistimme yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa. Tavoitteena oli myös edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Projektin tuloksena

 • avasimme opettajan oppimisprosessin tutken edellyttämien keskeisten muutosten ja toimintojen näkökulmasta
 • määriteltiin uudistuva opettajuus ja opettajan työtehtävät koko laajuudessaan siten, että ne vastaavat osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen toteutumista
 • toimintatutkimuksella saatiin esiin havaintoja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisesta
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto

seija.lehto@osao.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta

+
Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Tässä kaksiosaisessa verkostoprojektissa jatkokehitimme ja koulutimme Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille internet-sivujen käyttöä sekä kehitimme harjoitusyritysten kansainvälistä yhteistyötä. Projektissa järjestimme EUROPEN-PEN Internationalin Members Meetingin Suomessa.

OSAOn koordinoimassa projektissa kumppaneina olivat Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä

+
Projektin nimi
Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä
Projektipäällikkö
Maarit Hiltunen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Toteutimme projektissa Kouluturvaa 3D:stä -projektissa laadittuun Haukiputaan virtuaaliseen 3D-oppilaitokseen eri alojen työturvallisuuteen liittyvien simulaatioiden ideoinnit ja käsikirjoitukset. Simulaatiot liittyvät ko. ammatissa ja ammatillisessa koulutuksessa esiintyviin vaaran paikkoihin. Toteutusvaihe sisälsi mallintamista ja simulaation toiminnallista ohjelmointia.


Projektin tuloksena

 • syntyi Haukiputaan 3D-kouluun turvallisuuteen liittyvä pelillinen simulaatio, joka on kaikille avoin oppimisympäristö
 • Haukiputaan ja Limingan yksiköissä voidaan 3D-koulussa tehdä erilaisia turvallisuuteen liittyviä harjoituksia
 • uudenlaisessa oppimisympäristössä on mahdollisuus soveltaa tiimioppimista ja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden, oppilaitosten ja Oulun alueen yritysten kanssa
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Maarit Hiltunen

maarit.hiltunen@osao.fi

European Car Painting – Education and Motivation

+
Projektin nimi
European Car Painting – Education and Motivation
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 01.09.2017
Tavoitekuvaus

European Car Painting – Education and Motivation -projektin tavoitteena oli löytää yhteisiä keinoja miten saada motivoituneita opiskelijoita alalle, vähentää keskeyttämisiä, vahvistaa työelämäyhteistyötä ja saada taitavia työntekijöitä työelämään. Lisäksi kehitettiin ammattilaisille suunnattua koulutusta kansainvälisiltä kumppaneilta saatujen ideoiden avulla.

Projektin toimenpiteinä olivat vierailut kunkin projektikumppanin luona, yhteensä 6 vierailua vuosien 2015–2017 aikana. Tapaamisissa käsiteltiin projektin kolmea pääteemaa. Projektikumppaneina olivat oppilaitokset Tanskasta, Islannista, Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta.

Yhteistyökumppanit

Osaava Verso VI

+
Projektin nimi
Osaava Verso VI
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitimme ammatillisten opettajien osaamista sekä mallinsimme koulutuksen järjestäjän strategiaan kytkeytyvän ammatillisen opettajien osaamisen kehitämisen. Lisäksi lisäsimme projektissa ammatillisten opettajien tietoyhteiskuntaosaamista. 

Projektissa kokosimme yhteen ja julkaisimme tämän ja aiempien Osaava Verso-projektien tulokset.

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto
p. 050 570 9733
seija.lehto@osao.fi

VALTE - Valmiina työelämään!

+
Projektin nimi
VALTE - Valmiina työelämään!
Alkaa / Päättyy
01.11.2015 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa valmennamme työelämään valmistuvia opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä pohtimaan sen kehittämiskeinoja. Projektissa vaikutamme opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuvat myönteisesti työhyvinvoinnin ajatusmaailmaan, työhyvinvointikulttuurin luomiseen ja kehittämiseen siirryttyään työelämään. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Projektin tuloksena työelämään valmistuvien opiskelijoiden tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy työhyvinvoinnin kokonaisuudesta ja sen osa-alueista, työhyvinvointia edistävistä keinoista ja työhyvinvoinnin merkityksestä ja vaikutuksesta. Työelämän laatu ja tuottavuus paranevat vähitellen, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät, työssä jatkamisen mahdollisuudet lisääntyvät ja työkyky kohenee, kun sitä tukevat toiminnot ovat käytössä.Projektin tulokset heijastuvat myös työpaikkojen vahvistumisena, hyvinvointina ja vetovoimaisuutena.

OSAO on osatoteuttajana Turun yliopiston koordinoimassa projektissa. Projektin ESR-rahoituksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Minna-Liisa Myllylä
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

Laatusampo 3

+
Projektin nimi
Laatusampo 3
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
03.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitimme koulutuksen järjestäjien toiminnan arviointi- ja palautejärjestelmää ja lisäsimme opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien laadunhallintaan osallistamista ja kehitmme heihin liittyvää viestintää. Lisäksi projektin tavoitteena oli saada näkemys ja yhteinen koonti (malliaihioita) Lean-ajattelun hyödyntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä.

Projektin tuloksena syntyi

 • kuvaukset kumppaneiden arviointijärjestelmistä ja parantamismekanismeista
 • toimintatapoja, miten opiskelijat, työelämä ja sidosryhmät osallistuvat tiiviimmin laadunhallintaan ja laadunhallinnan viestintätavat kehittyvät
 • näkemys ja malliaihioita, miten Lean-ajattelua voi hyödyntää.

Projektin koordinaattorina toimi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kumppaneina projektia olivat toteuttamassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka
Puh 050 582 8899
sauli.alaruikka@osekk.fi

ErTOP - Erityinen työelämäosaaja

+
Projektin nimi
ErTOP - Erityinen työelämäosaaja
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
16.12.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitimme työssäoppimisessa annettavaa erityistä tukea: työpaikan opastus, työpaikkaohjaajan tuki, opiskelijan tuki työssäoppimisen aikana, ryhmämuotoinen työssäoppiminen sekä erityinen tuki työllistymisvaiheessa.

Projektissa mallinsimme kv-työssäoppimisen ja hyödynnämme verkostoyhteistyötä. Projektin tavoitteena oli kehittää osaamisperusteista erityistä tukea ja osaamisperusteista mukauttamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi kehittimme toimintamalleja erilaisen opiskelijan kohtaamiseen; osaamista opettajille eli konsultointia, vertaistukea, vertaismentorointia tms. hyödyntäen mm. palveluntuottajina erityisammattioppilaitoksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

Kumppanuus ytimenä 3

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä 3
Projektipäällikkö
Kaisa Varis
Alkaa / Päättyy
22.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektin lähtökohtana oli ammatillisen koulutuksen ja vientiteollisuusyritysten tiivis yhteistyö koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadun varmistuksessa.

Loimme projektissa OSAOn ja alueen yritysten strategisen ja toiminallisen yhteistyömallin. Malli sulautettiin toiminalliseksi osaksi OSEKKin johtamis- ja toimintajärjestelmää.

Projektissa lisäsimme vientiteollisuuden tarpeita vastaavan koulutuksen vetovoimaisuutta koulututuksenjärjestäjien yhteistyöverkostossa. Verkostossa oli mukana OSAO, Ammattiopisto Lappi, Vaasan ammattiopisto ja Winnova. Vakiinnutimme edeltävissä Kumppanuus ytimenä -hankkeissa syntyneitä yhteistyömalleja ja laajensimme kumppanuusverkostoa.

Kehitimme projektissa tutkintojen valinnaisuutta ja tutkintopolkuajattelua (perustutkinto-ammattitutkinto-erikoisammattitutkinto) yhteistyössä yrityksen kanssa vastaamaan työelämän nopeisiin osaamistarpeisiin. Esimerkiksi opetuksen työturvallisuusosaamista kehitimme yhteistyössä
TTK, TEAM ja Eastman Oy:n kanssa työsuojeluosaajan opintopoluksi.

Lisäksi projektissa kehitimme työssäoppimisen tavoitteellisuutta, laadun osaamisen arviointia ja ohjausta hyödyntämällä ja soveltamalla Diginä duunissa -hankkeessa kehitettäviä malleja vientiteollisuuden työssäoppimismalleihin.

Kuvia
Yhteistyökumppanit

Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektista maksatimme korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävit perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokan) vuosina 2013–2016 päättäneen opiskelijan oppisopimuksella. Ehtona korotetun koulutuskorvauksen maksamiselle oli, että opiskelijalle on tehty perusopetuksen päättämisvuonna sopimus oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Yhteistyökumppanit

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistimme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

Urheilupainotteisesti opiskelevat urheilijat voivat opiskella mitä tahansa koulutusalaa ja suorittaa minkä tahansa Oulun seudun ammattiopistossa opetettavan perustutkinnon. He suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja voi halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laadittiin aina henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit laskettiin osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Koulutusaika mitoitettiin tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutettiin tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa voitiin soveltaa myös monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla oli mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen kouluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtui yhteisissä harjoituksissa Oulu seutu-urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastasi urheiluseura. Oulu seutu-urheiluakatemiaan valittu urheilija oli samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Liikuntakoordinaattori Antti Puotiniemi
Puh 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

Lehtori Antti Hara
Puh 050 317 4623
antti.hara@osao.fi

Diginä Duunissa

+
Projektin nimi
Diginä Duunissa
Projektipäällikkö
Raija Lehtonen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäsimme, tehostimme ja monipuolistimme opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäsimme opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden erilaisia tarpeita sekä työelämän muuttuvia haasteita.

Projektin tuloksena

 • Oppimisen ja osaamisen todentaminen ja ohjaus toteutetaan digitaalisia laitteita ja sovelluksia hyödyntäen: eri toimijoiden roolit ovat selkeät sekä ohjauskeskusteluja toteutetaan mobiililaitteita, pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta hyödyntäen
 • Työssäoppimisen ohjauksen kustannustehokkuus paranee
 • Työpaikkaohjaajakoulutuksessa käytetään monipuolisesti digitaalisia ja mobiilisovelluksia hyödyntävää materiaalia
 • Saadaan aikaan erilaisia pedagogisia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja

OSAO oli osatoteuttajana Turun kaupungin koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

vs. kehityspäällikkö Raija Lehtonen
p. 050 5909 633
raija.lehtonen@osao.fi 

Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan

+
Projektin nimi
Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kokosimme oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-projektien tuottamat hyvät käytänteet ja mallit siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti. Mallit koottiin yhteen sähköiseksi julkaisuksi. Hyvät käytänteet ja mallit jalkautettiin oppisopimus- ja Valma-toimijoille syksyllä 2016.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
Puh 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Ravinne- ja energiatehokas maatila

+
Projektin nimi
Ravinne- ja energiatehokas maatila
Alkaa / Päättyy
09.02.2016 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa loimme ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävän oppilaitosten verkoston. Opetusmaatilat muodostivat eri puolilla maata toimivan mallitilojen verkoston. Projektissa oli mukana kahdekan opetusmaatilaa.

Projektissa

 • rakensimme verkostossa yhteisen toimintamallin
 • tuotimme virtuaalisen oppimisympäristön
 • jaoimme osaamista
 • toteutimme opiskelija- ja opettajavaihtoa

Hyödynsimme ja levitimme projektissa käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotimme uutta oppimateriaalia opetusmaatiloilta. Opiskelijat olivat oleellisessa roolissa materiaalin keräämisessä ja hyödyntämisessä käytännön työhön.

OSAO oli osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa projektissa. OSAO osallistui hankkeessa energiatehokkuuden mittaamisen sekä viesiensuojelun ja ravinnepäästöjen teemoihin. Projektin rahoittajana oli maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola
p. 040 648 3861
kirsti.joki-tokola@osao.fi 

TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat

+
Projektin nimi
TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat
Alkaa / Päättyy
01.03.2016 / 28.02.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme valtakunnallisen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen mallin eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Kehitämme toimintamallia tiiviissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

OpinTorin Digiloikka

+
Projektin nimi
OpinTorin Digiloikka
Alkaa / Päättyy
01.04.2016 / 30.06.2019
Tavoitekuvaus

OpinTorin digiloikan tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Suunnittelemme palvelumallin sähköiselle alustalle ja testaamme, kehitämme sekä pilotoimme sitä hankkeen edetessä. Tarjoamme monikanavaista verkko-ohjausta ja -neuvontaa sähköisellä hakualustalla, minkä lisäksi asiakkaat saavat halutessaan myös perinteistä henkilökohtaista ohjausta. OpinTorin digiloikan ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu yksityisille henkilöille, työyhteisöille ja erilaisille verkostoille.

OpinTorin digiloikka tukee elinikäisen oppimisen periaatetta ja parantaa digitalisoinnin kautta ohjauspalvelujen alueellista saavutettavuutta. Projektilla edistämme myös Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittämme ohjauskulttuuria sekä -osaamista ohjaushenkilöstölle tarjottavien valmennusten kautta.

Projektin päätoteuttajana on Oulun seudun ammattiopisto. Muina toteuttajina projektissa ovat Ammattiopisto Luovi ja PSK-Aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Senni Laine
senni.laine@osao.fi

Ohjausasiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi

Erasmus liikkuvuushanke 2016–2017

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2016–2017
Projektipäällikkö
Kati Jauhiainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.05.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Lisäksi kehitetämme opiskelijanohjausta ulkomaanjakson aikana.

Projektissa toteutetaan 15 henkilöstöliikkuvuutta ja 110 opiskelijaliikkuvuuta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Jauhiainen

p 044 703 7868

kati.jauhiainen@osao.fi

Kotoverkon laatuhaavi

+
Projektin nimi
Kotoverkon laatuhaavi
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Kotoverkon laatuhaavi -projektissa pyrimme löytämään uusia pedagogisia malleja, jotka edistävät aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laatua ja sitä kautta parantavat oppimistuloksia. Projektin tavoitteena on laajentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja yhtenäistää laatunäkemystä alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Projektin aikana tiivistämme yhteistyötä partnerien kanssa sekä tunnistamme alan kehittämistarpeita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Eri Euroopan maihin suunnatuilla opintokäynneillä perehdymme maahanmuuttajakoulutuksen laadun edistämiseen ja laadun arviointiin, uusiin pedagogisiin ja didaktisiin malleihin, e-oppimiseen, non-formaaliin ja informaaliin oppimiseen ja opetukseen, koulutuksen työelämälähtöisyyteen, koulutuksen rakenteisiin ja kotouttamispolitiikkaan, ohjauksen käytäntöihin sekä osaamisen tunnistamiseen.

OSAO on osatoteuttajana Axxell Utbildning Ab:n koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kehityspäällikkö Sanna Matikainen
p. 044 703 7796
sanna.matikainen@osao.fi

Potkua kotikansainvälistymiseen

+
Projektin nimi
Potkua kotikansainvälistymiseen
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena oli lisätä kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan avulla oppilaitosten kotikansainvälistymisastetta. Hankkeessa mallinnettiin, kehitettiin ja hyödynnettiin KV-yhteistyötä harjoitusyritystoiminnan viitekehyksessä. Tavoitteena oli myös opettajien ja henkilökunnan vertaisoppiminen kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan mahdollisuuksista kotikansainvälisyyden hyödyntämisestä. Osallistujat loivat tiiviitä yhteistyöverkostoja kansainvälisten harjoitusyritysopettajien kanssa.

Hankkeen avulla jatkettiin Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpitoa ja kehitettiin sivustoa.

OSAO:n koordinoimassa projektissa olivat kumppaneina Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

HANAKO - Suomi ja Japani Network

+
Projektin nimi
HANAKO - Suomi ja Japani Network
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteena oli aikaansaada toimiva suomalais-japanilainen yhteistyöverkosto. Verkostotoiminta mallinnettiin ja samalla keskityttiin laadun kehittämiseen sekä oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen väliseen yhteistyöhön.

Projektissa haimme uusia innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen ja työstimme opetusmateriaalia uusilla aloilla. Projektin tavoitteena oli suomalaisen ja japanilaisen koulutusjärjestelmän, ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen sekä kulttuurin tunnetuksi tekeminen Japanissa ja Suomessa (HANAKO-seminaarit Suomessa),

Projektin avulla valmensimme Japanissa tapahtuviin työssäoppimis- ja työelämäjaksoihin. Tavoitteena oli myös työssäoppimisen ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen ja työssäoppimisasiakirjojen laatiminen sekä opettajien ja asiantuntijoiden työelämäjakson suorittaminen Japanissa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
p. 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

Ammattikaista

+
Projektin nimi
Ammattikaista
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.07.2019
Tavoitekuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

Projektikoordinaattori Päivi Käsmä
p. 050 501 9153
paivi.kasma@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi 

B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe

+
Projektin nimi
B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
05.09.2016 / 04.07.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitetään mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa ja erityisesti kielten oppimisessa.

Projektin päätavoitteet ovat 

 • digitaitojen kehittäminen
 • itsenäisen oppimisen edistäminen
 • lukemisen taitojen ja kielitaidon kehittäminen

Projektin koordinaattori on Max-Weber-Berufskolleg Saksasta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

Työelämäosaajana – Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Työelämäosaajana – Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016
Projektipäällikkö
Minna-Liisa Myllylä
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme Työelämäosaajana -projektissa oli työelämäyhteyksien konkreettinen vahvistaminen alakohtaisesti tutkintojen välistä yhteistyötä lisäten.

Projektissa rakensimme ja mallinsimme OSAOn ja alueen työelämän yhteistyön strategiselle ja toiminnalliselle tasolle. Kehitimme projektissa asiakkuuksien johtamista ja mallinsimme alakohtaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja.

Projektin myötä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen sekä luovien kokeilujen ja yhteistyön määrä ja laatu lisääntyivät. Projektin aikana järjestettiin alakohtaisia työpajoja. Opetus- ja ohjaushenkilöstö jalkautui kokeilemaan uusia yhteistyömuotoja työelämän kanssa.

OSAO oli osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita projekissa olivat Lapin ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu, Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä ja VAMIA.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Minna-Liisa Myllylä

p. 040 141 5135

minna-liisa.myllyla@osao.fi

Reformi haltuun

+
Projektin nimi
Reformi haltuun
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Reformi haltuun -projektissa kehitimme joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä toimintamalleja. Toimintamallit mahdollistivat yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen toteuttamisen asiakaslähtöisesti. Kehitimme rakenteita siten, että oppijan on mahdollista hankkia tarvitsemaansa osaamista yksittäisistä tutkinnon osista lähtien kokonaiseen tutkintoon asti erilaisia koulutusmuotoja hyödyntäen ympäri kalenterivuoden.

Projektissa mukana olleiissa oppilaitoksissa luotiin uusia, yritysten ja oppijoiden osaamistarpeisiin vastaavia koulutustuotteita. Jokaisessa hankeverkostoon kuuluneessa oppilaitoksessa järjestettiin henkilökunnalle työpajoja/koulutuksia ja laadittiin tukimateriaalia, joissa tehtiin tutuksi eri koulutusmuotoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä sekä edistettiin yhteistyötä niiden välillä.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina olivat Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Vaasan kaupunki, Kemi- Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila

p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction

+
Projektin nimi
Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
01.10.2016 / 31.08.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. 

Projektin koordinaattori on saksalainen Berufskolleg Niederberg.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fiHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, SaksaHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, SaksaHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, Saksa

Osaaja diggaa

+
Projektin nimi
Osaaja diggaa
Projektipäällikkö
Sirpa Tahvanainen
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Osaaja diggaa -projektissa kehitimme oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä muuttuvaan osaamisperusteiseen oppimiseen. Projekti kohdentui osaamisperusteisiin oppimisratkaisuihin ja -ympäristöihin digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä sosiaali- ja terveysalalla. Projektissa osallistettiin opiskelijoita/tutkinnon suorittajia, työelämää sekä opetushenkilöstöä toiminnallisesti (simulaatiot, BYOD, virtuaalisuus). Kehitimme opetushenkilöstön osaamista erilaisissa toiminnallisuutta lisäävissä oppimisympäristöissä. Projektissa uudistettiin innovatiivisesti ja toiminnallisesti simulaatio- ja digioppimisympäristöjä.
OSAO oli osatoteuttajana Saimaan ammattiopisto Sampon koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sirpa Tahvanainen
p. 050 317 4800
sirpa.tahvanainen@osao.fi

DigOsPe

+
Projektin nimi
DigOsPe
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

DigOsPe -projektissa kehitimme toimintamallin, joka mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen toisen asteen ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli.

Projektin toteutuksen suunnittelimme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, oppijoiden ja työelämän kanssa. Riittävän ohjauksen varmistamiseksi hyödynsimme aikaisemmissa projekteissa kehitettyjä ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Projektin toimenpiteiden avulla lisäsimme erilaisten digitaalisten ohjausmenetelmien käyttöä. Kehitetyt mallit mahdollistavat tutkinnonosan suorittamisen työelämässä ja entistä yksilöllisemmät opintopolut. Tutkinnon osan suorittaminen edistää opiskelijoiden ja lukiolaisten työllistymis- ja jatko-opintopolkuja.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina olivat PSK-Aikuisopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Paloniemi 

p. 050 594 9182

merja.paloniemi@osao.fi 

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
24.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa edistimme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

OSAOssa urhelijoiden oli mahdollista opiskella kaikilla OSAOn koulutusaloilla ja perustutkinnoissa. Urhelijat suorittivat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja he voivat halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laadittiin aina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit laskettiin osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Tutkinnonsuoritusaika mitoitettiin tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutettiin tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa sovellettiin monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla oli mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen opiskeluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtui yhteisissä harjoituksissa Ouluseutu urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastasi urheiluseura. Ouluseutu urheiluakatemiaan valittu urheilija oli samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Liikuntasuunnittelija Antti Puotiniemi
p. 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

TEPPO – Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

+
Projektin nimi
TEPPO – Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle
Projektipäällikkö
Seija Iwendorff
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena oli rakentaa henkilökohtaistamisprosessi ja tiedonhallinta vastaamaan reformin tavoitteita ja varmistaa, että koulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisten palvelujen tiedonsiirtojen rajapinnat toimivat (ePerusteet, AMOSAA, eHOPS, Editoitava hakulomake, KOSKI). Osana edellistä, testasimme osaamisperusteisen koulutustarjonnan julkaisua opiskelijoille sähköisiä järjestelmiä käyttäen (AMOSAA, Wilma) ja varmistimme, että opintohallintojärjestelmät toimivat tehokkaasti.

Projektin tuloksena OSAOlla:

 • Henkilökohtaistamisprosessin (HOPS, tunnustaminen) nykytilan kuvaus tietovirran kuvaus, prosessikuvaus, vaativuusmäärittely ja rajapintatestaus
 • Opetussuunnitelmatyökalu AMOSAA pilotointi 2 tutkintoa; tutkintojen toteutussuunnitelmien julkaisu
 • Opintopolun editoitavan hakulomake pilotointi ja KOSKI-rajapintatestaus
 • Perehdytysohjelman suunnittelu ja pilotointi: AMOSAA julkaisu, tarjonta ja valinta julkaisu; HOS ja hakuprosessi

OSAO oli osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita olivat Seinäjoen koulutuskeskus Sedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia-koulutus. Lisäksi projektin toteutukseen osallistuvat OPH, OKM, Opintopolun kehittäjäryhmät, opintohallintojärjestelmien toimittajat ja AKME ry.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Seija Iwendorff
p. 050 570 9733
seija.iwendorff@osao.fi

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

1) Koulutuksen järjestäjien osaamisen lisääminen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyen (ohjaus- ja monikulttuuriosaaminen).
2) Testata ja luoda malleja maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen
3) Kehittää edelleen aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
4) Testata erilaisia ryhmä/yksilöohjauksen menetelmiä
5) Tukea työelämää jalostamalla työpaikkakouluttaja –koulutusta
7. Rakentaa toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto alueellisesti kohderyhmäkohtainen tiedottaminen; työnantajat, opiskelijat ja sidosryhmät
8. Vertaisoppiminen

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Validointitehtävä – osaavaa arviointia

+
Projektin nimi
Validointitehtävä – osaavaa arviointia
Projektipäällikkö
Seija Iwendorff
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena oli koulutuksen järjestäjän ydintehtävän ja muutostarpeiden selkiinnyttäminen reformin mukaisesti; kuvaus ydintehtävästä ja sen muutostarpeista ja henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOS). Osallistuttiin arviointiosaamisen viitekehyksen laadintaan ja minipilotoitiin sitä. Projektiryhmänä toimi Osaamisen ja oppimisen jaos.

Projektin tuloksena OSAOlla:

 • tutustuttiin uuteen lainsäädäntöön yhdessä muiden amisreformia työstävien koulutuksen järjestäjien sekä projektien kanssa
 • suunniteltiin amisreformin toimeenpanoa ja henkilöstön kouluttamista OSAOlla
 • osallistuttiin toimintajärjestelmän, opintohallinnon ja tietovaraston kehittämiseen
 • osallistuttiin opetushenkilöstön arviointiosaamisen viitekehyksen laadintaan ja toteutettiin arviointiosaamisen minipilotointi yhdellä koulutusalalla 
  → amisreformin toimeenpanosuunnitelma

OSAO oli osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa projektissa. Muina kumppaneina olivat Seinäjoen koulutuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Omnia-koulutus sekä OPH, Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja AMKE ry.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Seija Iwendorff
p. 050 570 9733
seija.iwendorff@osao.fi

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS

+
Projektin nimi
Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Teolliset symbioosit toimivat kiertotalouden toimintamallien mukaisesti, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit kiertäväksi. Kiertotalous toteuttaa vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta, johon pyritään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla projektissa tunnistetaan teollisten symbioosien mahdollisuudet alueella. Projektissa edistämme kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla ja vahvistamme yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi räätälöimme kiertotalouden edistämisen toimintamallin FISS-toimintamallia hyödyntämällä.

Projektissa edistämme alueen yritsten keskinäisten resurssien hyödyntämistä ja yhteistyötä. Rakennamme kiertotalouteen uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistamme uutta kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin myötä edistämme uusien teknolodisten sovellusten ja prosessien käyttöönottoa, tuotteiden kaupallistamista ja kansainvälisiä yhteyksiä.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa. Muita osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tapio Patrikainen
p. 050 317 4738
tapio.patrikainen@osao.fi

DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa

+
Projektin nimi
DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 30.06.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria toteuttamalla Oulun alueen automaatioalan koulutusympäristöjä. Projektin avulla lisäämme yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten koulutusyhteistyötä sekä luomme edellytykset lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä johon yritykset osallistuvat.

Toteutamme projektin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun (projektin hallinnoija), Oulun yliopiston sekä useiden automaatioalalla toimivien säätiöiden ja yritysten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt projektille rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

Koordinaattori (Oulun ammattikorkeakoulu) Markku Korhonen

Edvin Honkanen
p. 044 703 7895
edvin.honkanen@osao.fi

Tuomo Tornberg
p. 044 703 7822
tuomo.tornberg@osao.fi

Laatusampo 4

+
Projektin nimi
Laatusampo 4
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Laatusampo 4 projektissa tavoitteenamme oli tutkintoprosessin laadunvarmistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatkoimme Laatusampo 3 -projektissa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja sen kokeilua. Projektissa hyödynsimme Lean-ajattelua koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa, toiminnan tehostamisessa ja ammatillisen koulutuksen reformiin vastaamisessa.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä toimi projektin koordinaattorina. Osatoteuttajina olivat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka

P. 050 582 8899

sauli.alaruikka@osekk.fi

Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Projektissa pyritään lisäämään eritoten oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksoja.

Projektissa toteutetaan 46 henkilöstöliikkuvuutta ja 131 opiskelijaliikkuvuutta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Jauhiainen
p. 044 703 7868
kati.jauhiainen@osao.fi

TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytänteet Euroopassa

+
Projektin nimi
TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytänteet Euroopassa
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

TUPAKO -projektissa etsimme hyviä eurooppalaisia kotouttamisen ratkaisuja ja kehittämme maahanmuuton koulutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä projektiin osallistuvien oppilaitosten eli OSAOn, Aducaten, TAKK:n ja Axxellin välillä.

TUPAKO on Erasmus+ liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä maahanmuutosta eurooppalaisessa kontekstissa ja kerätä hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työelämäyhteistyöhön. Lisäksi haluamme vahvistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä sekä saada lisätietoja koulutustaustan vaikutuksista oppimiseen ja hyviä toimintamalleja vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kouluttamiseen.

Projektin aikana teemme 4 opintomatkaa eri puolille Eurooppaa sekä osallistumme yhteen konferenssiin Italian Palermossa. Syksyllä 2017 vierailimme Pohjois-Italiassa ja keväällä 2018 Tanskassa. Tulevat vierailukohteemme ovat Kreikka ja Saksa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Opettaja Päivikki Virsunen
p. 044 703 7892
paivikki.virsunen@osao.fi

Liikkuvana ammattiin

+
Projektin nimi
Liikkuvana ammattiin
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.07.2018
Tavoitekuvaus

Liikkuvana ammattiin -projektissa lisäämme opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Luomme toimintamallin liikkumisen tukemiseksi tunnistamalla ammattialakohtaiset toimintakyvyn edellytykset osana hyvinvointia, kehittämällä ammattialakohtaisesti aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelumenetelmiä, -tiloja ja liikkumisedellytyksiä. Lisäksi selvitämme liikunnan palveluketjun tarpeen ja vahvistetamme yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon kanssa liian vähän liikkuvien tunnistamiseksi ja liikuntatarpeen puheeksi ottamiseksi. Projektissa kehitetämme ja vakiinnutamme jo olemassa olevia yhteistyötapoja ja toimintamalleja kuntien liikuntatoimien sekä –järjestöjen kanssa.

Projektin aikana luomme kontakteja eri ammatillisten alojen työpaikkoihin, jotka haluavat tukea työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta osana työntekijöiden työkykyosaamista. Pyrimme tavoittamaan näitä työpaikkoja projektin aikana opiskelijoiden työssäoppimisien ja opiskeluun liittyvien tehtävien kautta.

Projekti toteutetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksella ja se perustuu Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelmaan.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi

Finland 100 in China

+
Projektin nimi
Finland 100 in China
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Finland 100 in China on Opetushallituksen rahoittama ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kansainvälisyysverkosto, jota koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Suomesta vaihtoon lähtee n. 25 opiskelijaa ja 16 opettajaa. Opiskelijat suorittavat Kiinassa tutkinnon osiin kuuluvaa työssäoppimista, teoriaopintoja tai valinnaisen tutkinnon osan kokonaisuuden.

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus valita kansainvälinen oppimispolku suorittamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso tai valinnainen tutkinnon osa Kiinassa. Hankkeessa kehitämme opiskelijoiden ammatillista osaamista ja kansainvälisyysosaamista, kuten kielitaito, sosiaaliset taidot, viestintä ja vuorovaikutus sekä kulttuurien tuntemus. Kehitämme hankkeen aikana opiskelijoiden kansainvälisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen mallia ja digitaalisten sovellusten hyödyntämistä. Pyrimme hyödyntämään erilaisia blogialustoja, videoblogeja ja pilvipalveluita vaihtojaksojen dokumentoinnissa.

Hankkeen aikana toteutetaan myös opettaja- ja asiantuntijavaihtoja. Vaihdot toteutetaan samanaikaisesti opiskelijoiden vaihtojen kanssa. Opettajat tutustuvat oman alansa työpaikkoihin ja oppilaitoksiin sekä pitävät luentoja Kiinassa. Taitaja 2017 -kilpailujen lähihoitaja-lajin voittajapari osallistuu valmentajansa kanssa 2017 Shanghai Nursing Contest -ammattitaitokilpailuun. Hankkeen vaihtojen aikana opettajien pitämät luennot voivat käsitellä Kiinassa uusia sisältöjä, kuten esim. liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrittäjyyden kilpailutoiminta, ergonomia, hygieniaosaaminen jne.

Hankkeen aikana toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoja myös Kiinasta Suomeen.

Hankkeessa mukana olevat koulutuksenjärjestäjät:

 • Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä/Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/NOVIDA
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Porvoo International College/ Point College
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä/RASEKO
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Yhteistyöoppilaitokset Kiinassa:

 • Shanghai University of Medicine & Health Sciences
 • Shanghai Industrial and commerce foreign languages school
 • Shanghai Communications Polytechnic (SPC)
 • Shanghai Art & Design Academy

Yhteistyöyritykset Kiinassa:

 • AiLuEducation Group
 • Classic travel
 • Country holidays
 • Deltamarin
 • Finnair
 • Halton Ventilations
 • KONE Oyj
 • Konecranes
 • NorrHydro
Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Yhteyshenkilö OSAOssa:

Anneli Alasalmi-Husso
p. 050 3174 537
anneli.alasalmi-husso@osao.fi

VET Net in Persian Gulf Area

+
Projektin nimi
VET Net in Persian Gulf Area
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa rakennamme ja edistämme globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovalmiuksiin vastaamista Persianlahden alueella. Työhön käytämme vertaiskehittämisen menetelmää.

Hankkeen myötä kartoitamme kehittämiskumppaniverkostoon mukaan lähtevät kohdemaat ja toimijat sekä rakennamme verkoston. Vertailemme kohdemaiden sekä suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja työympäristöjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, sekä kartoitamme mahdollisuuksia kansainvälisyysjaksojen toteutumiseen. Lisäksi valmennamme hankkeen ydintoimijoita kansainvälisessä yhteistyössä vaadittavaan osaamiseen.

Lisäksi rakennamme opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kansainvälisyyspolkuja ja tehostamme tehostamme ulkomailla hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Vertailemme kumppanuusmaiden välisiä työelämän pätevyysvaatimuksia suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin.

Toteutamme hankkeen yhdessä TAKK:n ja Ammattiopisto Luovin kanssa.

Kuvia
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Soile Pitkänen
p. 040 620 7992
soile.pitkanen@osao.fi

EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli

+
Projektin nimi
EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa toteutetaan uusi työelämälähtöinen toimintamalli Oulun seudun automaatiotekniikan koulutusta antavien oppilaitosten, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kesken. Toimenpiteillä edistetämme alueella tapahtuvaa koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä luomme paremmat edellytykset työelämän muutoksien yhteydessä ilmeneviin siirtymätarpeisiin. Projektissa kehitämme uudenlaisia oppimisratkaisuja ja edistämme toimijoiden yhteistyötä ja tuemme nuorten ammattioppimisen kehittymistä. Projektissa suunnittelemme ja pilotoimme toimijoiden yhteisiä automaation toimitus- ja tuotekehitysprojektien oppimismoduuleita toimijoiden omia osaamistavoitteita vastaaviksi.

OSAO on osatoteuttajana Oulun yliopiston koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita ovat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

HANAKO

+
Projektin nimi
HANAKO
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

HANAKO on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin Opetushallituksen tuella vuonna 2007. HANAKO-projekissa tavoitteenamme on kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista, monialaista ja suunnitelmallista yhteistyötä Japanin ja Suomalaisen ammatillisen koulutuksen välillä. Mallinnamme projektissa verkostotoimintaa ja kehitämme maiden välille toimivan yhteistyöverkoston. Tarkoituksenamme on luoda innovaatioita opetuksen, opetusaineiston ja työelämän kehittämiseen sekä edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä mm. työssäoppimisen näkökulmasta.

OSAO on kumppanina Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa. 

Lisätietoa löydät osoitteesta www.finvet.fi sekä http://www.hanako-network.com

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

Potkua kotikansainvälistymiseen ja FINVET.FI -sivusto

+
Projektin nimi
Potkua kotikansainvälistymiseen ja FINVET.FI -sivusto
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme projektissa on lisätä kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan avulla oppilaitosten kotikansainvälistymisastetta. Projektissa mallinnamme, kehitämme ja hyödynnämme KV-yhteistyötä harjoitusyritystoiminnan viitekehyksessä. Tavoitteenamme on opettajien ja henkilökunnan vertaisoppiminen kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan mahdollisuuksista kotikansainvälisyyden hyödyntämisestä. Osallistujat luovat tiiviitä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja kansainvälisten harjoitusyritysopettajien kanssa.

Projektin avulla jatketaan Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpitoa ja kehitetään sivustoa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.finvet.fi

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

Laatusampo 5

+
Projektin nimi
Laatusampo 5
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Laatusampo 5 -hankkeella on neljä tavoitetta:
1. Toimintajärjestelmän kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden suuntaisesti
2. Laatukulttuurin kehittäminen
3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen
4. Valmistautuminen OKM:n edellyttämään toimintajärjestelmän itsearviointiin järjestämällä alueellinen perehdytystilaisuus koulutuksen järjestäjille

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Hankevastaava Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi

Näyttöaineistoa turvallisuusalalle

+
Projektin nimi
Näyttöaineistoa turvallisuusalalle
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa laadukkaita materiaaleja turvallisuusalalle suomeksi ja ruotsiksi. Materiaali tuotetaan Poliisi Ammattikorkeakoulun ylläpitämään TurvaMoodleen, jota käyttää tällä hetkellä 15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Turvallisuusalan perustutkinnon näyttöaineisto toteutetaan hankkeessa OSAOn, Kpedun, Vamian ja SEDU:n yhteistyönä. OSAO toimii hankkeen koordinaattorina.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas
p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Jatkuvan haun kotipesä

+
Projektin nimi
Jatkuvan haun kotipesä
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Jatkuvan haun haasteisiin tarvitaan oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, joiden kautta opiskelija voidaan joustavasti sijoittaa opintoihin hankkimaan osaamista tai täydentämään osaamisvajetta (huom. suoritetaan opintojen nopeuttamista tai kiinnikuromista.) Reformin mukaisesti on tarvetta kehittää harjoitusyritystä oppimisympäristönä toimimaan rajapintana osaamisen, oppimistuloksien ja yritysten välillä.
Tavoitteenamme on saada harjoitusyritys (ns. jatkuvan haun kotipesänä) toimimaan niin, että opiskelija voi tulla mukaan välittämättä siitä, missä kohtaa opintoja muut mukana olevat ovat. Projektissa selvitämme ja testaamme, miten laaditun HOKSin mukaisesti opiskelija hankkii harjoitusyritys oppimisympäristössä osaamista ohjaajan tukemana sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Yrityksessä voi tehdä erilaisia ja eri tasoisia tehtäviä, joilla voidaan yksilöllistää opiskelija hankkimaan hänelle tarvittavaa osaamista.

Tavoitteenamme on valmistaa opiskelijaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella hankkimaan lisää osaamista työelämästä. Vahvistamme opettajien laaja-alaistamista ja osaamista oppimisympäristöissä toimimisessa ja yhteistyössä yritysten kanssa.

Toteutamme projektin yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

Tieto, taito ja työelämä

+
Projektin nimi
Tieto, taito ja työelämä
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 30.06.2019
Tavoitekuvaus

Tieto, taito ja työelämä –hankkeessa välitämme ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevaa tietoa työpaikoille ja selvitämme työpaikkojen osaamistarpeita uudistukseen liittyen.

Hankkeessa perehdytämme opetushenkilöstöä työpaikoilla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen ja laadimme työpaikoille perehdytysmateriaalia. Hankkeen aikana opetushenkilöstö jalkautuu työelämään tarvittavaksi ajaksi; tutustuu työpaikan toimintaan esim. työtehtävien avulla ja perehdyttää työpaikkaohjaajia ja yrityksen avainhenkilöitä ammatillisen koulutuksen muutoksiin sekä selvittää työpaikkaohjaajien tuen tarpeen työpaikoilla järjestettävän koulutuksen onnistuneeseen ja laadukkaaseen toteutukseen. Opettajat ja työpaikan edustaja kartoittavat kunkin työpaikan ammatillisen ydinosaamisen, sen mihin tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin työpaikka voi tarjota koulutuksen; mitä työtehtäviä työpaikalla voidaan tehdä, millaista osaamista työpaikalla saavutetaan ja mitä osaamista opiskelijalla pitää olla, jotta hän voi siirtyä koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti työpaikalle oppimaan.

Hankkeessa tavoitteenamme on työpaikkaohjaamisen kehittäminen, arvioinnin laadun varmistaminen sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen varmistaminen työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa. Hankkeen avulla haemme työelämäyhteistyölle uudenlaisia ja toimivia malleja ja pyrimme lisäämään opettajien ajantasaista ammatillista osaamista sekä heidän työelämäosaamistaan. Hankkeessa kokeilemme myös toimintamalleja työelämän edustajien jalkautumiseksi oppilaitoksiin.

Työelämäyhteistyön lisäämiseksi toteutamme hankkeessa myös toimiala-/tutkintokohtaisia tilaisuuksia, joissa kerromme ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon perusteiden muutoksista sekä käynnistämme työelämän kanssa laajempaa yhteistyötä. Tavoitteenamme on perustaa työelämän yhteistyöryhmiä, joihin kutsumme myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajia. Eri kouluasteiden välisellä yhteistyöllä pyrimme vastaamaan työelämän tarpeisiin nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat  Amiedu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO  ja Työtehoseura ry TTS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Leena Isotalo
p. 050 3459324
leena.isotalo@osao.fi

Koulutuspäällikkö Juha Moilanen
p. 050 4337204
juha.moilanen@osao.fi