OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Päättyneet hankkeet / Digiohjausta kaikille!

Digiohjausta kaikille!

+
Projektin nimi
Digiohjausta kaikille!
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 30.06.2020
Tavoitekuvaus

Digiohjausta kaikille! –hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla. Hankkeessa kehitämme digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä.

Hankkeessa tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen sekä tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun lukioverkoston yhteistyönä. Erityisenä tavoitteenamme on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla.

Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Hankevastaava Raija Lehtonen
p. 050 5909 633
raija.lehtonen@osao.fi

Ohjauksen asiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi