OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammattilukio / Lukio-opinnot

Lukio-opinnot

Kaksoistutkinnon suorittajana luet yleensä 4 lukioainetta. Lukioaineet määräytyvät ylioppilastutkinnon rakenteen perusteella.

Jos opiskelet kaksoistutkinnon lisäksi lukion oppimäärän, opiskelet sen aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärän mukaisesti, joka on 44 kurssia.

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta ja halutessasi ylimääräinen tai ylimääräisiä kokeita.

Äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitset seuraavien neljän kokeen joukosta:

  • toisen kotimaisen kielen koe (= ruotsi)
  • yksi vieraan kielen koe (yleensä englanti)
  • matematiikan koe
  • yksi reaaliaineen koe (biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, psykologia, terveystieto, uskonto, yhteiskuntaoppi).

Ammatillista perustutkintoa suorittava voi halutessaan opiskella kaikki valinnaiset kurssit lukio-opintoina. Hän voi silti halutessaan jättää suorittamatta ylioppilastutkinnon.

Lukioaineet ammattilukion eri yksiköissä

Kaikissa yksiköissä (Haukipudas, Kaukovainio, Kontinkangas) voit opiskella seuraavia lukio-opintoja:

  • äidinkieli
  • englanti (pitkä),
  • ruotsi (keskipitkä),
  • matematiikka (lyhyt) ja
  • terveystieto


Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköissä voit opiskella myös pitkää matematiikkaa. Lisäksi Kaukovainion yksikössä voit opiskella fysiikkaa, psykologiaa ja yhteiskuntaoppia sekä Kontinkankaan yksikössä kemiaa ja psykologiaa.

Jos haluat opiskella muita reaaliaineita ja/tai vieraita kieliä, voit näitä kursseja suorittaa Oulun aikuislukion iltaopetuksessa ja/tai eLukiossa.

Lukio-opintojen kesto

Useimmat opiskelijamme suorittavat kaksoistutkinnon ja osa jopa kolmoistutkinnon kolmessa vuodessa. Hakemuksesta yhdistelmätutkinnon suorittamista eli ammatillisia ja lukio-opintoja voi jatkaa neljäntenä lukuvuonna ammattiopiston opiskelijana. Mahdollista on myös tehdä ammatillinen perustutkinto kolmessa vuodessa ja jatkaa lukio-opintoja Oulun aikuislukion opiskelijana neljäntenä opiskeluvuotena.

Päivitetty: 26.04.2019 klo 12:52