OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammattilukio / UKK – usein kysyttyjä kysymyksiä

UKK – usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten ammattilukioon pääsee opiskelemaan?
Kun haet yhteishaussa Oulun seudun ammattiopiston peruskoulupohjaiseen koulutukseen ja tulet valituksi, voit halutessasi opiskella samanaikaisesti ammatillisia aineita ja lukiokursseja. Kun sinut on valittu OSAOn opiskelijaksi, ammattilukio-opintoihin ei ole enää sen jälkeen mitään keskiarvorajaa. Lukio-opetusta järjestetään OSAOn Haukiputaan, Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköissä. Yhteishaussa valitut opiskelijat saavat kesällä ammattiopiston yksiköstä valintakirjeen mukana linkin Wilmaan, jossa kerrotaan ammattilukiosta ja lukio-opintoihin ilmoittautumisesta.

Kuka voi opiskella ammattilukiossa?
Ammattilukiossa voivat opiskella Oulun seudun ammattiopiston kaikkien yksiköiden perustutkinto-opiskelijat, paitsi kansainvälisen liiketalouden perustutkinnon opiskelijat. Lukio-opintoja opiskeleva voi halutessaan jättää ylioppilastutkinnon suorittamatta.

Kuinka suppeasti tai laajasti lukiokursseja voi ammattilukiossa suorittaa?
Ammattilukiossa voit suorittaa
» kaksoistutkinnon = ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
» kolmoistutkinnon = ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + aikuislukion oppimäärä
» 1-3 erillistä ainetta (aineopiskelu, esim. englanti, matematiikka)

Kuinka kauan opiskelu kestää, jos suoritan kaksois- tai kolmoistutkinnon?
Useimmat opiskelijat suorittavat kaksoistutkinnon ja osa jopa kolmoistutkinnon kolmessa vuodessa.
Hakemuksesta yhdistelmätutkinnon suorittamista eli ammatillisia ja lukio-opintoja voi jatkaa neljäntenä lukuvuonna ammattiopiston opiskelijana. Mahdollista on myös tehdä ammatillinen perustutkinto kolmessa vuodessa ja jatkaa lukio-opintoja Oulun aikuislukion opiskelijana neljäntenä opiskeluvuotena.

Milloin lukiokursseja tehdään?
Ammattilukiossa on lukio-opintoihin valmis opintopolku. Lukio-opinnoissa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista 1-3 jaksolla on lukio-opintoja. Pitkää matematiikkaa ja/tai fysiikkaa opiskelevilla lukio-opintoja on lähes joka jaksolla. Samalla jaksolla lukio-opintoja voi olla kahtena päivänä viikossa ja ammatillisia opintoja kolmena päivänä tai jakso on lukiojakso, jolla on pelkästään lukiokursseja.

Suorittavatko kaksoistutkintolaiset paljon enemmän kursseja kuin ammatillisen perustutkinnon suorittajat?
Ammatillisen tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Kaksoistutkintolaiset kerryttävät osan osaamispisteistä lukio-opintoina.. Käytännössä kaksoistutkintolaiset opiskelevat enemmän teoriaa, tekevät kotitehtäviä ja lukevat enemmän kokeisiin kuin perustutkintolaiset.

Mitä hyötyä kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamisesta on?
Ylioppilastutkinnossa esimerkiksi vieraita kieliä yhdessä ammatillisen perustutkinnon kanssa suorittaneella opiskelijalla on parempi kielitaito, tai matemaattisia aineita laajemmin ja perusteellisemmin opiskelleella on paremmat jatko-opintovalmiudet teknisellä alalla. Yhdistelmätutkinnon suorittaneella on todennäköisesti monipuolinen näkemys alasta pyrkiessään jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi työnantajan näkökulmasta katsottuna hän on jo osoittanut omaavansa pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista omaan tavoitteeseen pääsemiseen.

Miten valitsen yo-tutkintoon opiskeltavat aineet?
Ylioppilastutkinnossa tulee pakollisena kirjoittaa neljä ainetta. Ylimääräisiä aineita opiskelija voi kirjoittaa niin monta kuin haluaa. Kaikille pakollinen aine on äidinkieli tai suomi toisena kielenä (vieraskieliset). Tämän lisäksi kolme muuta ainetta valitaan seuraavien joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka, reaaliaine.Valintaperusteena kirjoitettavissa aineissa voi olla, että opiskelija esimerkiksi ennakoi tietystä aineyhdistelmästä olevan hyötyä jatko-opinnoissa tai työelämässä. Joillakin opiskelijoilla valintaperusteena on joko hyvä opintomenestys peruskoulussa tietyssä aineessa tai kiinnostus ainetta kohtaan.
Yo-tutkinnossa ruotsin, matematiikan, vieraan kielen (ammattilukiossa englanti) kokeesta vähintään yhden on oltava pitkän tason koe. Tämän vuoksi opiskelija usein valitsee pitkänä kirjoitettavaksi edellä mainituista yhden aineen, jossa hän ennakoi menestyvänsä hyvin. Keskipitkän ruotsin opiskellut voi kirjoittaa ruotsin pitkänä.


Miten ammattilukiossa suoritettu yo-tutkinto eroaa päivälukiossa suoritetusta?
Sekä ammatti- että päivälukiossa ylioppilaskokelas osallistuu samoihin valtakunnallisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, keväällä ja syksyllä. Myös ammattilukiolaiset voivat hajauttaa ylioppilastutkinnon suorittamisen 1-3 peräkkäiseen tutkintokertaan kuten päivälukiolaisetkin. Suurin osa OSAOn ammattilukiolaisista kirjoittaa neljä pakollista ylioppilastutkinnon koetta, ja vain osa ammattilukiolaisista kirjoittaa 1-2 ylimääräistä koetta. Suurin osa päivälukiolaisista kirjoittaa myös ylimääräisiä aineita.

Mitä tapahtuu, jos ensimmäisen opiskeluvuotena tai myöhemmin haluan lopettaa lukio-opinnot?
Keskustele yksikön opinto-ohjaajan kanssa lukio-opintojen keskeyttämisestä ja mahdollisesta siirtymisestä ammatillisen perustutkinnon suorittajaksi. Tällöin käydään läpi jo suoritetut opinnot ja tarkistetaan, mitä opintoja lukiokurssit korvaavat ammatillisen perustutkinnon opinnoista.

Voiko lukio-opintoja jatkaa ja täydentää myöhemmin?
Lukiokurssien suoritukset eivät vanhene, joten opiskelija voi myöhemmin halutessaan jatkaa lukio-opintojaan. Kaksoistutkinnon jo suorittanut opiskelija voi suorittaa lisää lukiokursseja ja saada lukion päättötodistuksen.

Päivitetty: 25.05.2018 klo 14:39