OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammattitutkinto / Ammattitutkinto, oppimisen ja osaamisen arviointi

Ammattitutkinto, oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen arviointi
Valmistavan koulutuksen arvioinnilla sinua pyritään ohjaamaan ja kannustamaan tutkinnon suorittamiseen sekä tukemaan itsearviointitaitojesi kehittymistä. Kouluttaja esittelee koulutuksen alussa valmistavan koulutuksen arviointikriteerit ja arvioinnin perusteet.

Oppimista arvioidaan opintojen aikana säännöllisin väliajoin tutkinnon osittain tai tutkinnon osan osittain. Oppimisen arvioinnin seuranta dokumentoidaan OSAOn sähköiseen Wilma-ohjelmaan. Henkilökohtaistamisesta vastaava koulutuksen järjestäjän edustaja seuraa oppimisesi edistymistä. Tutkinnon suorittajana arvioit itseäsi työntekijänä suhteessa tutkinnon perusteissa edellytettyihin ammattitaitovaatimuksiin.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen arviointia koskevat oikaisuvaatimukset käsittelee OSAOn arviointitoimikunta.

Osaamisen arviointi
Näyttötutkinnoissa osoitat ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa vaadittuihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, joihin tutkintotilaisuudessa tekemääsi tutkintosuoritusta verrataan. Arviointi toteutetaan tutkintosuorituksessa tapahtuvaa toimintaa seuraamalla. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä kuten

  • havainnointia,
  • haastatteluja,
  • kyselyjä,
  • ryhmä- ja itsearviointia.

Tutkintosuorituksesi voi olla tiettynä hetkenä tapahtuva tai prosessinomainen pidemmällä aikavälillä tapahtuva suoritus. Näyttötutkinnon arviointiin osallistuvat työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen edustaja. Tutkinnon suorittajana teet itsearvioinnin. Koko tutkinnon osan suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistutte sekä sinä ja arvioijat.

Tutkintosuorituksesi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tutkintosuorituksen uusiminen on mahdollista kaikissa näyttötutkinnoissa.

Arvioijat esittävät alan valtakunnalliselle tutkintotoimikunnalle suorituksesi hyväksymistä tai hylkäämistä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.

Arvioinnin oikaisupyyntö tutkintotoimikunnalle
Arviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Arvioinnista tulee keskustella ensin vastuukouluttajan tai tutkintotilaisuudessa osaamista arvioineen opettajan kanssa. Mahdollinen kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle.

Päivitetty: 14.01.2016 klo 12:21