OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammattitutkinto / Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammattitutkinnoissa

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammattitutkinnoissa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjen

 • humanistisen ja kasvatusalan,
 • tekniikan ja liikenteen alan,
 • luonnonvara- ja ympäristöalan sekä
 • sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten tutkintojen perusteisiin.

Niitä sovelletaan seuraavissa OSAOn perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa:

Humanistinen ja kasvatusala

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Vartijan ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Kipsausalan ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Hierojan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sinun tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaasi koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeutesi peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa.

Päivitetty: 14.01.2016 klo 14:49