OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Hyvä opiskeluyhteisö / Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistys

Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistys

Kaikki OSAOn opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan.  OSAO oppilaitoksena edistää kaikkien opiskelijoidensa osallisuutta.  Huolehdimme siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista esim. opiskelijafoorumeissa.

Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on

• kehittää opiskelua,
• luoda viihtyisää ja avointa opiskeluilmapiiriä sekä
• tukea harrastus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa koulutuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijakunta voi olla rekisteröitynyt opiskelijayhdistykseksi.

Opiskelijakunta/opiskelijayhdistys valvoo kaikkien opiskelijoiden etua. Se hoitaa yhteyksiä yksikön sisällä ja tekee yhteistyötä valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen (SAKKI ry, OSKU ry) ja alakohtaisten opiskelijajärjestöjen ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opiskelun alussa tuutoriopiskelijat ja opiskelijakunnan/opiskelijayhdistyksen edustajat kertovat uusille opiskelijoille toiminnastaan. Opiskelijakunta-/opiskelijayhdistystoimintaan osallistumalla opit asioihin vaikuttamisen taitoja.

Yksiköiden opiskelijakunnat valitsevat keskuudestaan edustajat OSAOn opiskelijakuntien edustajistoon, joka kokoontuu 2 - 4 kertaa lukuvuodessa. Yksiköiden opiskelijakunnilla/opiskelijayhdistyksillä ja opiskelijakuntien edustajistolla on ammattiopiston henkilökunnasta nimetyt tukihenkilöt.

Päivitetty: 09.08.2018 klo 11:40