OSAO

FI EN

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on sinun tukemistasi ja ohjaustasi

• ennen opintojen aloittamista,
• opintojesi aikana,
• valmistuessasi ja
• vielä valmistumisesi jälkeenkin.

Opinto-ohjaajalta ja ryhmänohjaajalta saat tukea opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Niitä voivat olla

• opintojen suunnittelu ja eteneminen,
• valinnaiset opinnot,
• lukio-opinnot,
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
• mahdollinen alanvaihto,
• opiskeluvaikeudet sekä
• jatko-opintomahdollisuudet ja työelämään siirtyminen.

Opinto-ohjaus järjestetään ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksena sekä ohjaus- ja neuvontapalveluina. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä ja suunnittelusta. Koko henkilöstömme osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen.

Päivitetty: 30.04.2014 klo 14:50