OSAO

FI EN

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajasi vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Hän tekee yhteistyötä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajien kanssa.

Ryhmänohjauksella tuetaan opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä autetaan sinua sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Ryhmänohjaajan tunneilla käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat mm.

  • opintojen muodostuminen
  • opintojen etenemisen seuranta
  • opintoihin sitoutuminen
  • ryhmässä toimiminen
  • valinnaisuus

Lisäksi ryhmänohjaaja varaa sinulle henkilökohtaista keskustelu- ja ohjausaikaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseksi ja päivittämiseksi.


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opintojen alussa sinulle laaditaan Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa voit tarkentaa opintojesi tavoitteita. Siinä suunnitellaan juuri sinulle sopiva koulutuspolku.

HOKS:ssa 
•tunnistetaan ja tunnustetaan sinun aiempi sekä opintojen aikana muualla hankkima osaaminen
•otetaan huomioon uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat
•huomioidaan sinun tarvitsema ohjaus ja tuki sekä mahdollinen erityinen tuki

HOKS keskusteluun valmistautuminen -ohje opiskelijalle

Tutustu ennen HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma) -keskustelua seuraaviin linkkeihin: tutkinnon perusteet ja osaan.fi -sivu. Täytä Wilmasta Ohjauksen esitietolomake.

HOKS keskustelussa sinulla on mahdollisuus:

- tutustua ryhmänohjaajaasi
- keskustella luottamuksella
- vaikuttaa omaan opiskelupolkuusi
- todentaa aiempaa osaamistasi
- kuvailla omia kiinnostuksenkohteitasi ja urasuunnitelmiasi
- kertoa tuen tarpeistasi

Ota HOKS -keskusteluun mukaan todistukset:

- työkokemus, harjoittelu
- aiemmat opinnot/erillispätevyydet
- harrastukset, kerhot, vapaaehtoistyö, luottamustehtävät
- armeija, siviilipalvelu
- yritystoiminta (esim. perheyritys)

Mieti etukäteen vastauksia kysymyksiin:

- Millaisia odotuksia sinulla on alkaneista opinnoista?
- Miksi valitsit kyseisen koulutuksen?
- Tuntuuko valitsemasi ala oikealta?
- Mitkä ovat vahvuutesi?
- Onko jokin taito; ammattitaitovaatimus ja/tai osaamistavoite, jonka jo osaat?

Varmistu HOKS -keskustelun päätteeksi, että tiedät ainakin seuraavat asiat:

- milloin HOKSiasi päivitetään seuraavan kerran
- mitä näytössä tapahtuu ja miten se arvioidaan
- miten osaamistasi arvioidaan ja miten saat palautetta osaamisen kehittymisestä
- miten voit itsearvioida osaamisen kehittymisestä
- miten voit hakea muutosta osaamisen tunnustamisen lopputulokseen tai arviointiin
- mistä ja minkälaista tukea voit saada opintoihisi

Osallistuminen opintoihin

Sinun tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, ellei poissaolollesi ole perusteltua syytä. Sinun on suoritettava tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Poissaolosta ilmoittaminen

Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä ryhmänohjaajalle tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaan.

Voit olla pois vain sairauden perusteella tai ryhmänohjaajan tai opintopäällikön/yksikönjohtajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Jos tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Päivitetty: 08.02.2019 klo 14:49