OSAO

FI EN

Opintotuki

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintojasi aloittavana sinulle tuen saantiin riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opintotukeen kuuluvat

  • opintoraha,
  • asumislisä ja
  • opintolainan valtiontakaus.


Tuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opiskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Tuki voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää tuki enintään yhdeksi vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisina. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa Kelalle, jos opinnot eivät ole päätoimisia.

Kela ei myönnä opintorahaa alle 17-vuotiaalle opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintotuen hakeminen

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista sinun on välittömästi ilmoitettava opintotuen myöntäjälle olosuhdemuutosilmoituksella. Muutoksista ilmoittaminen on tuensaajan velvollisuus ja hänen vastuullaan. Liika tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuki

Mikäli olet opiskelija, joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Koulutusrahasto vastaa tuen tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Lue lisää Koulutusrahaston sivuilta »

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos:

  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • olet vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan olet koulutuksen tarpeessa ja
  • opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla sekä
  • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä. Lue lisää »

Linkit

Opintotuen hakeminen
Opintotuen hakulomakkeita ja olosuhdemuutoslomakkeen sekä tietoa tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voit palauttaa Kelan toimistoihin ja ammattiopiston opintotoimistoihin ja/tai neuvontaan. Osoitteessa www.kela.fi/asiointi löydät sähköisen opintotukihakemisen ohjeet.


Aikuiskoulutustuki
www.koulutusrahasto.fi »


Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella
www.mol.fi »

Päivitetty: 09.08.2018 klo 13:00