OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Turvallinen opiskelu- ja työympäristö / Erityiset turvallisuusvaatimukset tietyissä koulutuksissa

Erityiset turvallisuusvaatimukset tietyissä koulutuksissa

Ammatillisen koulutuksen laissa säädetään mm. opiskelijan ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Tämä tarkoittaa tutkintokohtaisia terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksia sellaisilla koulutusaloilla, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta ja potilas- ja asiakasturvallisuutta.  Tutkinnoista, joissa on erityisiä terveydentilavaatimuksia on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017, muutettu 138/2018). Tällaisia koulutuksia OSAOssa ovat:

  • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala
  • lääkealan perustutkinto
  • metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
  • rakennusalan perustutkinto, maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • turvallisuusalan perustutkinto
  • välinehuoltoalan perustutkinto

Lisäksi eritysiä terveydentilavaatimuksia on useissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Edellä mainituissa opinnoissa opiskeluoikeutesi voidaan peruuttaa, mikäli

  • vaarannat toistuvasti ja vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden,
  • et täytä terveydentilaltasi etkä toimintakyvyltäsi opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 
  • opintosi tai niihin kuuluva työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskeluoikeutesi peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitämme yhdessä sinun kanssasi mahdollisuuksia hakeutua muuhun koulutukseen. Ennen kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään, sinulle ja huoltajallesi varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Opiskeluoikeutesi palautetaan, jos edellä mainittuja peruuttamisen syitä ei enää ole ja olet toimittanut terveydentilaasi koskevat lausunnot.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää OSAOn oikeusturvatoimikunta.

Rikostaustaote

Sinun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihisi tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Saat tästä tarkemmat ohjeet opintojesi yhteydessä. Koululla on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Päivitetty: 09.08.2018 klo 12:30