OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Turvallinen opiskelu- ja työympäristö / Päihteiden käyttöön puuttuminen

Päihteiden käyttöön puuttuminen

Jos olet itse huolestunut omasta tai kavereidesi päihteiden käytöstä, kannattaa asiasta mennä puhumaan esimerkiksi
• opettajalle, opinto-ohjaajalle
• kuraattorille tai
• terveydenhoitajalle.

He osaavat kertoa OSAOn keinoista tukea päihteiden käytön vähentämisessä ja päihteistä eroon pääsemisessä.

Opiskelijan päihteidenkäyttöön puututaan heti, mikäli hänet havaitaan tai hänen epäillään olevan päihtyneenä oppilaitoksessa. Päihteiden käyttö selvitetään opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa, tehdään tilannekartoitus, sovitaan jatkotoimenpiteistä, hoitoonohjauksesta ja seurannasta.

OSAOn päihdetoimintamallin mukaisesti jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua päihteiden käyttöön. Päihdetyö on henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen asia. Opiskelijahuoltohenkilöstö auttaa ja tukee ongelma- ja kriisitilanteissa.

Huumausainetesti

Sinulta vaaditaan huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta perustellusti epäillä, että olet huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että olet riippuvainen huumeista.

Testaaminen on välttämätöntä toimintakykysi selvittämiseksi. Edellytyksenä on lisäksi, että toimit sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vaarantaa

• henkeä tai terveyttä
• liikenteen turvallisuutta
• salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai
• lisää huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Koululla on velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos opiskelijalta vaaditaan todistus huumausainetestistä.

Päivitetty: 16.08.2018 klo 10:02