OSAO

FI EN

Työturvallisuus

Työturvallisuusasenne on opiskelemasi ammatin keskeinen osa. Tapaturmien ehkäisemiseksi sinun tulee ymmärtää ja noudattaa niitä ohjeita, joita annetaan oppilaitoksessa ja työpaikoilla työturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Perehdy huolellisesti laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen niiden käyttöä. Ennen työpaikalla oppimista sinun on hallittava alan ammattityöhön liittyvät työturvallisuusasiat. Vakuutus ei korvaa aiheuttamiasi vahinkoja, jos et ole noudattanut työturvallisuusohjeita. Opintoihisi sisältyy myös ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta.

Tietyillä koulutusaloilla on huomattavia turvallisuusriskejä, joiden vuoksi esimerkiksi työtiloissa ei sallita ulkopuolisia. Jos huomaat työturvallisuuteen liittyviä puutteita, ilmoita niistä viipymättä henkilökunnalle.

Vastuu työvälineistä

Olet vastuussa käyttöösi saamistasi oppilaitoksen työvälineistä: käsittele niitä aina huolellisesti. Olet velvollinen ilmoittamaan omaisuuden katoamisesta tai särkymisestä ryhmänohjaajalle tai henkilölle, jolta olet saanut oppilaitoksen omaisuutta käyttöösi. Yhteisten välineiden kunnossapito ja paikalleen vienti kuuluvat työvälineitä käyttäneelle. Olet vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen, mikäli vahingoitat tai kadotat oppilaitoksen omaisuutta.

Päivitetty: 09.08.2018 klo 11:53