OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Tietosuoja / Tietosuojaseloste uutiskirje

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Oulun seudun ammattiopiston uutiskirjeen osoiterekisteri

Rekisterinpitäjä

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto
PL 213, 90101 Oulu
p. 040 1415 141

Rekisterin vastuuhenkilö

Viestinnän suunnittelija, viestintäpäällikkö, Oulun seudun ammattiopisto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestinnän suunnittelija
PL 213, 90101 Oulu
viestinta(at)osao.fi

Osekk tietosuojavastaava

suunnittelupäällikkö/tietosuojavastaava
PL 213, 90101 Oulu
Tietosuojavastaava(at)osekk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Oulun seudun ammattiopiston uutiskirjeen osoiterekisteri on koottu tarjotaksemme uutiskirjeen vastaanottajille mahdollisimman monipuolista ja vastaanottajaa kiinnostavaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja Oulun seudun ammattiopiston koulutustarjonnasta. Uutiskirjeen osoiterekisteriä käytetään myös tapahtumakutsujen lähettämiseen Oulun seudun koulutuskuntayhtymän / Oulun seudun ammattiopiston sidosryhmille.

Rekisterissä ovat tallennettuna osao.fi-verkkosivujen kautta uutiskirjeen tilanneet henkilöiden tiedot sekä muiden Oulun seudun ammattiopiston sidosryhmien osoitteita.

Uutiskirjeen tilaajat ovat antaneet suostumuksensa tietojen lisäämiseksi osoiterekisteriin uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Tiedot säilytetään Oulun seudun ammattiopiston käyttämässä Koodiviidakko Oy:n uutiskirjejärjestelmässä. Rekisteröity voi uutiskirjeen saadessaan poistaa oman sähköpostinsa itse rekisteristä uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet säilytetään rekisterissä siihen saakka, kunnes rekisteröity ilmoittaa poistuvansa rekisteristä. Rekisteröity voi ilmoittaa poistuvansa rekisteristä jokaisen uutiskirjeen yhteydessä olevasta linkistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi uutiskirjeen tilaajat ilmoittavat tilauksensa yhteydessä aihealueet, joista ovat kiinnostuneet. Aihealueiden perusteella Oulun seudun ammattiopisto määrittelee uutiskirjeen sisällöstä kiinnostuneet vastaanottajat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisäksi rekisteriin liitetään automaattisesti Oulun seudun ammattiopiston sidosryhmistä henkilöt, joiden työtehtävänsä perusteella katsotaan tarvitsevan uutiskirjeiden sisältöä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. opinto-ohjaajat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Rekisteristä ei synny normaalisti manuaalista aineistoa. Jos rekisteristä otetaan osa manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävityksen mahdollisimman pikaisesti.

ATK:lla käsiteltävä aineisto:
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttää vain henkilö jolla on uutiskirjejärjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ja ilmoittaa poistuvansa rekisteristä jokaisen uutiskirjeen yhteydessä olevasta Peru uutiskirje-linkistä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyn valitusoikeus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.