OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Yksiköt / Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen-Limingan yksikkö on turvallisuusalan koulutukseen erikoistunut oppilaitos. Yksikön tehtävänä on kouluttaa turvallisuusalan moniosaajia työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Turvallisuusalan perustutkinnon lisäksi oppilaitos tarjoaa turvallisuusalan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Oppilaitoksen ympäristötyöllä pyritään siihen, että sekä henkilökunta että Kempeleen-Limingan yksiköstä valmistuvat opiskelijat oppivat ymmärtämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja pystyvät soveltamaan tietoja niin työelämässä kuin omassa arjessaan. He ymmärtävät omien valintojensa vaikutukset ympäristöön ja ovat sitoutuneet noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita oppilaitoksen ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ympäristöpolitiikan mukaisesti peruslähtökohtana on, että kaikki ovat tietoisia kestävän kehityksen periaatteista ja ympäristönäkökohdat pyritään ottamaan huomioon päätöksenteossa, opetuksessa sekä muussa käytännön toiminnassa kuten hankinnoissa.

Ympäristötyöllä pyrimme mm. tehostamaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä, säästämään energiaa sekä lisäämään henkilöstön ja opiskelijoiden myönteistä asennetta kestävää kehitystä kohtaan.

Oppilaitos tiedottaa ympäristötoimistaan säännöllisesti henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi opiskelijoiden huoltajia ja muita sidosryhmiä. Säännöllisellä tiedottamisella ja koulutuksella huolehditaan siitä, että henkilökunta ja opiskelijat sitoutuvat ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen ja sitä kautta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Turvallisuus on yhä keskeisempi oppilaitoksen hyvinvointiin ja työskentelyyn vaikuttava tekijä. Nykypäivän uhkiin oppilaitos pyrkii vastaamaan omakohtaisella turvallisuussuunnittelulla, joka otetaan huomioon kaikessa opetuksessa ja oppilaitoksen muussa toiminnassa.

Ilkka Kettunen
opintopäällikkö, Kempeleen-Limingan yksikkö

« Takaisin yksikön sivulle