OSAOn opetushenkilöstö siirtyy vuosityöaikaan

Opetushenkilöstön vuosityöaika on merkittävä, historiallinen uudistus.

Opetushenkilöstön vuosityöaika on merkittävä, historiallinen uudistus.

Kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat Suomessa siirtyvät vuosityöaikajärjestelmään. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk siirtyy vuosityöaikaan 1.8.2019 alkaen.

Uusi työaika koskee kaikkia Oulun seudun ammattiopisto OSAOn opettajia ja opinto-ohjaajia. Kyse on historiallisesta uudistuksesta, sillä nykyinen opettajien työaikajärjestelmä juontaa 1800-luvulta.

Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa reformilain mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen vuoden ympäri. Se myös korjaa ammatillisten opettajien palvelussuhteen ehdoissa olleita epäkohtia. Uusi järjestelmä palkitsee yhdenmukaisesti kaikesta opettajan työstä ja mahdollistaa opiskelijalle osaamisen kehittämisen myös kesäkuukausina.

Yhteinen tahtotila

Opettajat ja opinto-ohjaajat siirtyvät yhteen ja samaan työaikajärjestelmään, joka korvaa entiset OVTES:n C-osion koulutusalakohtaiset liitteet ja aikuiskoulutuskeskuksen määräykset. Uudet palvelussuhteen ehdot eivät enää ole sidoksissa esimerkiksi koulutusalaan, vaan ehtoja yhdenmukaistetaan.

”Osekkissa on uudistukseen yhteinen tahtotila sekä työnantajan että työntekijöiden puolelta. Nykyinen opettajien työaikajärjestelmä juontaa 1800-luvulta. Maailma on muuttunut melkoisesti tuosta ajasta”, huomauttaa JUKOn pääluottamusmies Juha Karlström.

Kaikki työ yhtä arvokasta

Uudistettu ammatillinen koulutus palvelee jatkuvan oppimisen periaatteella. Opettajan työssä painottuvat aiempaa enemmän pedagoginen asiantuntijuus sekä ohjaava ja valmentava ote. Opettajat ja opinto-ohjaajat ovat yhä enemmän työelämäosaajia: työssä onnistuminen vaatii erinomaisia työelämäverkostoja sekä työelämän osaamistarpeiden tuntemista.

Uusi järjestelmä palkitsee yhdenmukaisesti kaikesta opettajan työstä ja mahdollistaa opiskelijalle osaamisen kehittämisen myös kesäkuukausina. Vuosityöaikajärjestelmässä on myös mahdollista ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset opettajien työnjaot ja roolit sekä priorisoida työtehtäviä.

Työaika määritellään vuositasolla. Kokoaikaisen opettajan työaika on 1 500 tuntia vuodessa. Vuosityöajassa ei erotella oppitunteja ja muuta työtä, vaan vuosityöaikaan lasketaan oppitunnit, niiden esi- ja jälkityöt, kokoukset, palaverit, tapaamiset, kouluttautumiset ja kaikki opettajalle määrättävät työtehtävät.

Vuosityöaikaan siirtyminen on valmisteltava huolellisesti huolehtien mm. henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä. OAJ ja KT yhteisesti suosittelevat, että valmisteluun varataan aikaa vähintään puoli vuotta.

Osekkissa on aloittanut työryhmä, joka valmistelee vuosityöaikaan siirtymistä. ”Moni koulutuksenjärjestäjä on jo siirtynyt tai siirtyy ensi vuoden alussa vuosityöaikaan. Meillä uudistus astuu voimaan elokuussa 2019. Kevääseen saakka on aikaa tehdä tarvittavat valmistelutyöt”, kertoo Osekkin henkilöstöjohtaja Jyrki Ojala.

Osekk on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama koulutuskuntayhtymä. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO.

Lisätietoja: Osekkin henkilöstöjohtaja Jyrki Ojala, p. 040 6631 837