OSAOon yhteishaussa 1 918 opiskelupaikkaa

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 21.2.-21.3.2023. Koulutuskuntayhtymä OSAOssa on yhteishaussa tarjolla 1 918 opiskelupaikkaa ammatillisiin perustutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen.

Perusopetuksen 9.-luokkalaiset ovat oppivelvollisuuden piirissä, mikä velvoittaa heitä hakemaan yhteishaussa toisen asteen opintoihin. Oppivelvolliselle koulutus, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia.

OSAOn erilaiset osaamispolut mahdollistavat lähes sata erilaista vaihtoehtoa peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Ammattiosaajista on kova pula ja työllisyysnäkymät ovat monella alalla erinomaiset.  OSAOssa yhteys työelämään on mukana opinnoissa koko ajan: suurin osa oppimisesta tapahtuu itse tekemällä ja aidoilla työpaikoilla.
  • Yksi varteenotettava vaihtoehto on suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon rinnalla. OSAO mahdollistaa lukio-opinnot yhteistyössä alueen lukioverkoston kanssa. Lähes sata OSAOn opiskelijaa kirjoittaa ylioppilaaksi joka vuosi.
  • Ammatillinen perustutkinto antaa nuorelle valmiudet sekä työelämään että jatko-opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot takaavat OSAOn opiskelijalle varman opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan ammattikorkeakoulun määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen.
  • Huippu-urheilijaksi tähtäävälle OSAO tarjoaa joustavat puitteet urheilun ja opiskelun yhdistämiseen yhdessä Ouluseutu Urheiluakatemian kanssa. Suomen Olympiakomitea valitsi OSAOn vuoden 2021 urheiluoppilaitokseksi. Palkinto myönnetään menestyksekkäästä ja pitkäjänteisestä työstä nuorten huippu-urheilijoiden opiskelun ja valmentautumisen tukemisessa.

Yhteishaku on 9.-luokkalaisten hakuväylä toisen asteen opintoihin. Muut hakijat voivat hakeutua opiskelemaan OSAOon kaikille avoimen jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.

“Opiskelijoiden polku ja valmistumistahti ovat yksilöllisiä. Tähtäämme aina siihen, että opiskelijalla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin meiltä valmistuessaan”, kertoo OSAOn opinto-ohjaaja Maria Nykänen.

Hakijapalvelu OSAO Ovi neuvoo ja ohjaa hakijoita ja heidän huoltajiaan kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa. OSAO Ovi palvelee Oulun keskustassa BusinessAsemalla, verkossa ja puhelimitse.

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAOssa on ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaari – kaikille ikäryhmille. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Lisätietoja:

Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori
050 5383 929
jarmo.paloniemi@osao.fi