OSAOssa sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet käyttöön keväällä 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 8.2.2019 palauttaa pääsy- ja soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. OSAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön kevään 2019 yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan ja lääkealan perustutkinnoissa.

OSAOssa tullaan käyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden aihiota ja pisteytystä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeella varmistetaan, että valitut opiskelijat ovat motivoituneita ja alalle soveltuvia. Asetusmuutoksen myötä koulutuksen järjestäjä voi jättää hakijan valitsematta koulutukseen, jos hakija on selkeästi soveltumaton toimimaan alalla.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tiedotetaan hakijoille tarkemmin pääsykoekutsujen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysalan ja lääkealan perustutkintojen lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat OSAOssa käytössä myös turvallisuusalan perustutkinnossa, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa sekä englanninkielisessä liiketoiminnan perustutkinnossa.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta »