OSAOssa yli 1800 opiskelupaikkaa yhteishaussa

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on 23.2.–23.3.2021. Yhteishaku on perusopetuksen päättöluokkalaisten hakuväylä jatko-opintoihin. Yhteishaussa voivat hakea myös muut, ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevat henkilöt.

OSAOssa on haussa 1811 opiskelupaikkaa. Yhteishaussa hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021.

OSAOssa opiskellaan ammattiin ja samalla voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Kansainväliselle uralle OSAOsta

Yhtä aikaa yhteishaun kanssa on käynnissä haku englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon. Kokonaan englanniksi suoritettavassa koulutusohjelmassa on kansainvälinen painotus, jonka ansiosta opiskelija saa ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja valmiudet työskennellä tai opiskella kansainvälissä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla. Koulutukseen sisältyy osana merkonomiopintoja International Baccalaureate* career-related -ohjelman opinnot (IBCP).

Koulutukseen haetaan suoraan OSAOon. Opiskelijavalintaan sisältyy pääsy- ja soveltuvuuskoe, jolla varmistetaan mm. opiskelijan riittävä kielitaito.

OSAOn tulokset valtakunnan kärkeä

Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, jolla henkilö työllistyy. OSAOn opiskelijoista noin 90 % joko työllistyy tai jatkaa jatko-opinnoissa heti valmistumisen jälkeen.

OSAO on sijoittunut myös valtakunnan kärkeen amispalautteen perusteella. Amispalaute tarkoittaa kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttämiä valtakunnallisia palautekyselyitä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta. Vuoden 2019 – 2020 amispalautteessa OSAOn opiskelijat antoivat arvioksi asteikolla 5 – 1 mm. seuraavaa:

  • Opiskeluilmapiiri 4,45/5
  • Opiskeluympäristön turvallisuus 4,54/5
  • Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin 4,37/5
  • Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen 4,33/5

 

OSAO Ovi –hakijapalvelu

OSAO Ovi –hakijapalvelu tarjoaa tietoa kaikista koulutusvaihtoehdoista sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintaan, hakeutumiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. OSAO Ovi palvelee Oulun BusinessAsemalla ja verkossa osao.fi.


OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAOssa on ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaari – kaikille ikäryhmille.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. OSAOssa on noin 8 500 opiskelijaa ja henkilökuntaa 850.

Lue lisää yhteishausta

Lue lisää OSAO Oven palveluista