Osekk rakennuttaa koneopetushallin Muhokselle

Havainnekuva uudesta Muhoksen Koivikkoon rakennettavasta koneopetushallista.

Havainnekuva uudesta Muhoksen Koivikkoon rakennettavasta koneopetushallista.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) investoi OSAOn Muhoksen yksikköön rakentamalla koneopetushallin metsä- ja maatalouskoneiden korjaus- ja huoltokäyttöön.

OSAOn Muhoksen yksikössä ei ole tällä hetkellä isojen metsäkoneiden korjaus- ja huoltotiloja. Lisäksi maatalouskoneiden korjaus- ja huoltotilat ovat käyneet pieniksi koneiden koon kasvun takia.

Muhoksen Koivikkoon rakennettava uudisrakennus tarjoaa turvalliset ja nykyaikaiset tilat koneopetukseen sekä asianmukaiset sosiaalitilat opiskelijoille ja opettajille. Bruttoalaltaan noin 1300 m²:n hallin on määrä valmistua vuonna 2020. Urakka käynnistyy vanhan rakennuksen purkamisella keväällä 2019.

Maa- ja metsätalousalalta valmistuvat työllistyvät hyvin. ”Viime keväänä tehdyn kyselyn perusteella OSAOsta maatalousalalle valmistuneista opiskelijoista 88 % työllistyi tai jatkoi opintojaan, metsäalalla puolestaan 100 %”, kertoo yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola. Koneopetushallia tullaan käyttämän yhteisesti molempien alojen kesken: ”Suunnittelussa on pyritty tilojen muunneltavuuteen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti”, sanoo Joki-Tokola.

OSAOn Muhoksen yksikössä on opiskelijoita 300 ja henkilöstöä 50. Se kouluttaa autoalan, maatalousalan, metsäalan ja ravintola- ja catering-alan ammattilaisia. Lisäksi yksikössä on monipuolinen lisä- ja täydennyskoulutustarjonta.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat Oulun seudun ammattiopistolle sekä Osekkin tiloissa vuokralla olevalle Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle. Osekkin kiinteistöt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella ja Oulussa. Kiinteistöjen kokonaisneliömäärä on 209 000 ja kiinteistöomaisuuden arvo noin 300 miljoonaa euroa. Vuodesta 1995 lukien Osekk on investoinut kiinteistöihin 180 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929

OSAOn Muhoksen yksikön sivulle