Oppisopimuksen tekeminen

Keskustelkaa aluksi opiskelemaan lähtevän kanssa työtehtävästä ja työsuhteen ehdoista kuten palkasta ja työajasta. Kun olette sopineet koulutukseen ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, on aika ottaa yhteyttä OSAOn oppisopimustoimijaan tai OSAOn Työelämäpalveluihin. Neuvomme koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja vastaamme kaikkiin oppisopimuskoulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Oppisopimuksen lähtökohdat

  • Oppisopimuskoulutuksessa lähtökohtana ovat työnantajan tarpeet.
  • Oppisopimuksessa sopijaosapuolia ovat opiskelija, työnantaja ja koulutuksenjärjestäjä.
  • Oppisopimus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työpaikan, opiskelijan ja OSAOn välillä. Yhteistyötä tehdään sopimuksen suunnittelusta aina sopimuksen päättymiseen saakka.
  • Saat OSAOsta nimetyn yhteyshenkilön, joka ohjaa ja auttaa sinua työnantajana sopimuksen toteuttamisessa.

Oppisopimuksen kesto

OSAOssa on mahdollista opiskella kaikkia aloja oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelija on yksi työntekijöistä ja hän oppii ammatin työpaikalla työtä tehden. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voi olla esimerkiksi 80 % opinnoista. Loput opiskelusta opiskelija suorittaa OSAOssa. Oppilaitosjaksot tukevat ammattitaidon kehittymistä ja uuden oppimista.

Tutkintojen suorittamisen kestot

Ammatilliset tutkinnot:
perustutkinto noin 2 – 3 vuotta
ammattitutkinto noin 1,5 – 2 vuotta
erikoisammattitutkinto noin 1,5 – 2 vuotta

Oppisopimuksella voi opiskella myös tutkinnonosan tai –osia tai suorittaa muun ammatillisen koulutuksen.