Näin alkuun

Oppisopimustoimijat jalkautuvat mielellään työpaikallesi. Työnantajan kumppanina olemme aina käytettävissä osaamisen kehittämisessä. Palvelumme ovat maksuttomia. OSAOsta saat esimerkiksi:

 • Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset
 • Koulutussuunnittelu: koulutustarjonnan ja -vaihtoehtojen tuntemus
 • Räätälöity ja asiakaslähtöinen oppisopimuskoulutuksen suunnittelu
 • Oppisopimuskoulutuksen järjestelyjen hoitaminen
 • Tuki koulutustehtävään työpaikalla mm. työpaikkaohjaajakoulutus, yhteydenpito
 • Tukea rekrytointiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Osaamistarvekartoitus

 • Yrityksen henkilöstöltä edellytettävä osaaminen
 • Osaamisen nykytila
 • Mahdolliset lähitulevaisuuden muutostilanteet
 • Kehitetäänkö nykyisen henkilöstön osaamista vai onko tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä
 • Mahdollisten työssäoppijoiden tarve sekä nuorten työllistämispotentiaali
 • Yrityksen tarpeisiin soveltuvat koulutusratkaisut

Kartoitus on yritykselle maksuton eikä sido jatkotoimenpiteisiin.

Kokeile ennen sitoutumista

Työnantajana sinulla on käytettävissäsi useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista.

Voit hakea vahvistusta oppisopimuksen solmimiselle kokeilemalla jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Lyhyt ei-työsuhteinen / työsuhteinen jakso ennen oppisopimusta tukee työnantajaa rekrytointipäätöksessä.
 • Erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan.
 • Kokeilujaksona voi toimia myös tutkinnon osan suorittaminen koulutussopimuksella.

Ohjaus työpaikalla

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikalta oma työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista.

Lisätietoa työpaikkaohjaajan tehtävistä