Työnantajan velvoitteet

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan ja tarjoamaan koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantajana maksat opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajana voit saada koulutuskorvausta. Kun palkkaat työttömän työntekijän, kannattaa selvittää harkinnanvaraisen palkkatuen mahdollisuus oppisopimukseen TE-palveluista. Kunnat voivat myös maksaa oman kunnan työnantajille kuntalisää.

Työnantaja sitoutuu:

  • solmimaan oppisopimuksen opiskelijan kanssa
  • tarjoamaan työtehtäviä ja järjestämään tarvittavan ohjauksen
  • nimeämään työpaikkaohjaajan ja resursoimaan ohjauksen
  • mahdollistamaan opiskelijan osallistumisen koulupäiviin
  • nimeämään ja resursoimaan osaamisen arviointiin osallistuvat henkilöt
  • vastamaan työsuhteeseen liittyvistä asioista ja maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan
  • sopimaan oppisopimusjärjestelyistä OSAOn kanssa
  • hakemaan myönnetyt taloudelliset tuet