Rehtori Paloniemen katsaus vuoteen 2017

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi

Vuoden 2017 tuloksia Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä ja Oulun seudun ammattiopistossa voidaan kutsua ainakin varovaisen onnistuneeksi. Ydintehtävän eli koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden osalta ei ole liioittelua puhua erinomaisesta tuloksesta.

Vuonna 2017 tutkintoon valmistuneiden opiskelijoiden antama palaute opintojen laadusta oli parempi kuin koskaan: 1 – 5 arviointiasteikolla 4,1. Tämä siitäkin huolimatta tai ehkä juuri siksi, että olemme voimakkaasti viimeisten kolmen lukuvuoden aikana muokanneet koulutuspolkuja joustavimmiksi. Uudet yksilöllisemmät koulutuspolut ovat myös lyhentäneet useiden opiskelijoiden opintoaikoja. Kokonaisia ”kolmen vuoden” opiskelijaryhmiä on valmistunut jo kolmannen opiskeluvuoden syksyllä – esimerkiksi maarakennuksen osaamisalalla.

Edelleen kehittämistä kuitenkin riittää; tarvitsemme vankempaa koko opintoajan mittaista uraohjausta sekä uuden ammatillisen lain vaatimaa suunnittelua osatutkintojen toteutuksen mahdollistamiseksi. Koulutuksen vaikuttavuus eli työllistyminen koulutuksen jälkeen on myös vahvalla tasolla. Keskeisenä tekijänä tottakai Suomen nousussa oleva talouselämä.

Vähennyksiä hevos- ja puutarhatalouteen

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on luoda tutkinnon suorittamisen kautta työllistymis- ja jatko-opintopolku opiskelijoille. Tämä tarkoittaa myös muutoksia koulutustarjontaan. Vuonna 2017 Osekkin yhtymähallitus päätti, ettei OSAOn Pudasjärven yksikössä enää tarjota yhteishaun kautta uusia hevostalouden koulutuspaikkoja. Kempeleen Pirilässä puolestaan vähennettiin puolestaan vuodelle 2018 puutarha-alan koulutuksen aloituspaikkoja. Syynä ennen kaikkea tutkinnon suorittamisen jälkeinen heikko työllistyminen koulutusta vastaavaan työhön. Vastuullinen koulutuksenjärjestäjä kuten Osekk reflektoi näihin haasteisiin. Toisaalta olemme lisäämässä koulutusta työllistäville aloille; isona hidasteena on Opetusministeriön meille myöntämä opiskelijaresurssi, mikä ei ole riittävä.

OAKK Oy siirtyi Osekkiin

Vuoden 2017 aikana valmisteltiin Oulun aikuiskoulutuskeskuksen OAKK Oy:n koulutusten ja henkilöstön siirtyminen Osekkiin. Noin 1200 opiskelijaa ja 120 työntekijää vahvistavat jatkossa Oulun seudun ammattiopiston koulutustarjontaa ja Osekkin henkilöstön osaamista. Kiinteistöjen osalta Kotkantie 3 ja Rusko jäivät Oulun kaupungille, mutta Virpiniemen kiinteistö sekä jalkapallon tekonurmikenttä siirtyivät Osekkin omistukseen. Tämän liiketoimintasiirron johdosta Osekkissa käydään vuoden 2018 alussa koko henkilöstön YT-neuvottelut. Kokonaisuutena tapahtunut yhdentyminen on erinomainen asia. Yhteisellä toiminnalla saamme pedagogisia, taloudellisia ja hallinnollisia hyötyjä. Tiukassa oleva raha tulee paremmin riittämään keskeisimpään eli opetukseen. Samalla Osekkista tulee entistä vahvempi toimija myös kilpailluilla koulutusmarkkinoilla.

Kovat rahoitusleikkaukset ajavat säästöihin

Osekkin taloustilanne vuoden 2017 aikana oli erittäin vaikea. Valtiovalta leikkasi ammatillisen koulutuksen rahoitusta vuodesta 2016 vuoteen 2017 Osekkin osalta peräti 11 M €. Leikkaus oli selkeästi muita koulutuksenjärjestäjiä suurempi; syynä oli OSAOn kalustovaltainen koulutus. Metsä-, maa-, maarakennuskoulutuksen keskimääräinen leikkaus lähenteli 20 %. Kovien leikkausten takia Osekkissa järjestettiin koko henkilöstön YT-neuvottelut. Henkilöstömäärä on vähentynyt yli sadalla; olemme välttyneet massairtisanomisilta eläköitymisten ansiosta.

Viime vuoden vuosikate ylsi vain seitsemään miljoonaan euroon, joka lähes puolet pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä on huono asia, koska vuosikatteella lyhennämme lainaa, korjaamme kiinteistöjä, uusimme kalustoa ja täydennyskoulutamme henkilöstöä. Nyt tuo raha on puolittunut. Kuitenkin opiskelijamäärämme ovat nousussa: vähemmällä rahalla pitää tehdä enemmän. Jouduimme vuoden 2017 aikana käyttämään Osekkin kassaa voidaksemme uudistaa oppimisympäristöjä. Tilanne ei voi tietenkään jatkua tällaisena, joten tarvitsemme lisäsäästöjä.

Koulutus muutti pois Myllytullista

Osekk on merkittävä kiinteistönomistaja. Välttääksemme leikkauksia itse opetuksesta ja ohjauksesta, olemme vähentäneet kiinteistöjä. Vuoden 2017 aikana siirsimme koulutuksen Myllytullista Kaukovainiolle ja Kontinkankaalle. Kokki- ja tarjoilukoulutuksen tilat ovat edelleen hajallaan, mikä ei voi olla tulevaisuuden tavoitetila. Myllytullissa opiskelijoita ja henkilöstöä vaivasivat pahat hengitysilmaongelmat, joka oli talouden tiukkuuden lisäksi keskeinen syy muuttoon. Myllytullin tontti myydään vuoden aikana, millä haetaan helpotusta hankalaan taloustilanteeseen.

OSAO Edu Oy aloitti

Vuoden 2017 aikana Osekk toimi ensimmäistä vuotta konsernina, kun OSAO Edu Oy aloitti Osekkin tyttärenä. OSAO Edu Oyn tehtävänä on keskittyä ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen ja koulutusvientiin. Ensimmäinen vuosi oli hieman varovainen molemmilla sektoreilla, mutta OAKK:n koulutuksen siirtyminen Osekkiin moninkertaistaa markkinaehtoisen koulutuksen. Koulutusviennissä olemme tehneet tunnusteluja Kiinaan Hangzhoun kaupunkiin ja Persianlahdelle.

Huolimatta erittäin rankoista koulutusleikkauksista ja YT-neuvotteluista sekä useiden työntekijöiden muuttuneista työskentelypisteistä, Osekkin henkilöstö työskenteli erinomaisesti vuoden 2017 aikana. Sitoutuminen muutokseen oli korkealla tasolla – siitä kertoo omalta osaltaan erinomaiset tulokset ydintehtävässämme eli koulutuksessa. Muutosherkkyyttä vaaditaan jatkossakin ammatillisen koulutuksen uuden lain vaatimusten myötä.