Rehtorin puhe valmistujaisjuhlassa, Liminka 29.5.

 

Rehtori-kuntayhtymäjohtaja Jarmo Paloniemen puhe Limingan valmistujaisjuhlassa:

Arvoisa juhlayleisö, hyvät ammatillisen koulutuksen ammattilaiset!

Eräässä tarinassa Limingan kantaisä on suurikokoinen jättiläinen Limmi. Kalastusta varten hän kaivoi nykyiset joet ja järvet, metsästystä varten hän kasasi kankaat ja kukkulat, mm. Limingan Lapinkankaan, jossa oli hänen kotinsa. Eräällä antoisalla kalareissulla Limmi sai valtavan mateen. Hän huusi: ”Limin kala, Limin kala”. Se huuto kaikui vielä silloinkin, kun ensimmäiset suomalaiset tulivat näille seuduille.

Aivan varmuutta meillä ei ole tästä Limmin olemassaolosta, mutta luokaamme hetkeksi ajatuksemme suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Nämä asiat ovat helpommin todennettavissa.

1990-luvulla eräät tahot kaavailivat jopa 70 prosenttia ikäluokasta koulutettavaksi korkeakoulututkintoihin. Onneksi kyseinen tavoite on haudattu. Suomalaisen koulutusjärjestelmän voima piilee monipuolisuudessa. Tähän monipuolisuuteen sisältyy vankka perusopetus, yleissivistävä lukio, toisen asteen ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutus. Yhteiskunnan tehtävänä on vastata eri koulutusmuotojen tasapuolisesta resurssoinnista. On suotavaa tai oikeammin voimme velvoittaa päättäjätahoja myös realistiseen ennakointiin, ei niinkään haihatteluihin suuren enemmistön opettamiseen korkeakouluissa.

Viimeisen kolmen vuoden aikana ammatillisen koulutuksen arvostus on jonkin verran valitettavasti heikentynyt. Kahden edellisen Suomen hallituksen tekemät rahoitusleikkaukset, ja myös median tyyli nostaa esille jopa liioitellen epäkohtia ovat syöneet yhteishaun hakijamääriä. Tänne Limingan turva-alalle tulijoita on kuitenkin riittänyt; tosin tämän vuoden yhteishaussa emme päässeet kahteen hakijaan yhtä paikkaa kohden, vaan lukema oli 1,66. On muistettava, että uuden ammatillisen koulutuksen mukainen jatkuva haku on muuttanut tilannetta, ja jo tutkinnon omaavat eivät ole mukana yhteishaussa.

Huomionarvoista Oulun seudulla on, että Oulun kaupungissa peruskoulunsa päättävät halusivat 60 %:sti lukioon ja vain 40 % ammatilliseen koulutukseen. Jos tämä on uusi, jatkuva trendi, meillä on tulevina vuosina tiedossa entistä laajempi työvoimapula. Tällä hetkellä Oulun seudun työttömyys on lähes ennätysalhaalla. Kolikon toisella puolella yritykset eivät saa riittävästi työntekijöitä rekrytoitua: nyt on osaajan markkinat, mutta kansantaloudellisesti tilanne ei ole kestävällä pohjallla.

Arvoisat OSAOn opiskelijat Limingassa!

Mitä te olette olleet mieltä koulutuksenne tasosta? Minäpä paljastan. Uuden ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti kaikilta Suomen ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta kerätään niin sanottu amispalaute. Arviointiasteikko on 1-5. OSAOn Limingan toimipisteestä valmistuvat ovat arvioineet koulutuksen laaduksi 4,25, ja viime päättyneenä lukuvuonna aloittaneet ovat antaneet arvosanan 4,11. Molemmat ovat OSAOn keskiarvossa ja valtakunnallista keskiarvoa hieman parempia.

Kokonaisuudessaan OSAOn saama opiskelijapalaute on valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Tästä kuuluu iso kiitos meidän henkilökunnalle, joka on joutunut kokemaan viime vuonna YT:t ja ammatillisen koulutuksen lainuudistukset sekä rankat rahoitusleikkaukset. Kiitos, kun olette jaksaneet, ja kiitos kun jaksatte.

Mainittakoon myös, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opinto-ohjaajat ry on palkinnut Limingan opon Heikki Piilosen vuoden opinto-ohjaajan kunniakirjalla. Tunnustuksen perusteluna on ansiokas työ opinto-ohjauksen parissa sekä perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheen alueellinen yhteistyö.

Osekkissa järjestettiin alkuvuodesta työolobarometrikysely,jonka tulokset kertoivat Limingan henkilöstön olevan erittäin tyytyväisiä työympäristöönsä ja työkavereihinsa, ja totta kai työnsä ytimeen eli opiskelijoiden kouluttamiseen. Ensi viikolla Osekkin yhtymäkokous hyväksyy uuden strategian; sen työstöön on osallistunut koko henkilöstö mutta myös kaksi nuorta naisopiskelijaa täältä Limingasta.

Usein kuulee puhuttavan, ettei noilla strategioilla ole mitään merkitystä. Väärin! Kyllä on. Nämä nuoret opiskelijamme antoivat niin hyvää palautetta Limingassa opiskelemisesta – muun muassa sopivasta oppilaitoksen koosta -, että sen perusteella minulla oli helppo linjata: jatkamme turva-alan koulutusta Limingassa. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että tarvitsemme jotain uutta, jotta kiinteistökustannuksiin ei menisi jatkossa kohtuuttomasti rahaa: kiinteistökustannukset eivät saa syödä opetuksen resursseja.

Edelleen idea monitoimihallin rakentamisesta tälle samaiselle tontille elää. Viekäähän kaikki sanaa eteenpäin: meillä on tarjota tontti sellaiselle, jolla on rahat hallin rakentamiseen. Ajattelen myös liikunta-alan koulutuksen kehittämistä kyseisen hallin kautta. Ei muuta kuin viidakkorumpu lyömään, että tarvitsemme rahoittajia halli-idean toteuttamiseen.

Hyvä yleisö!

Suomi tarvitsee menestyäkseen huippuosaamista. Tämä ei tarkoita pelkästään korkeakouluissa tuotettua tutkimukseen perustuvaa osaamista, vaan myös ammattiopistoissa annettavaa käytännön vankkaa ammattiosaamista. Ammattikoulutuskin vahvistaa kilpailukykyä. Alalla kuin alalla tarvitaan päteviä ammattiosaajia. Tuottavuuden ja osaamisen laaja-alainen kohottaminen asettaa uudistuspaineita koulutusjärjestelmälle sekä työelämän kehittämiselle.

Ammatillisen koulutuksen tulee antaa vankka ammattiosaaminen työelämään siirtyville ja työelämässä oleville kouluttamattomille sekä ammatinvaihtajille. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät vastaamista kasvaviin alakohtaisiin ammattiosaamistarpeisiin. Ammatillisessa koulutuksessa työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään kuuluu yritysten ja työpaikkojen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työpaikkalähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen.

Työelämän sitoutuminen yhteistyöhön, kansainvälistyminen sekä yrittäjyys ovat myös ammattikoulutusjärjestelmään kohdistuvia haasteita. Näihin haasteisiin pitää myös Oulun seudun ammattiopiston vastata. Työvoima ikääntyy, joten nuorten työelämään siirtyvien ammattipätevyys tulee turvata sekä uudistaa ja päivittää työvoiman osaamista. Ammattikoulutuksen osalta tämä tarkoittaa työelämän ja yksilöiden tarpeista vastaavan ammattiosaamisen tuottamista elinikäisen oppimisen periaatteella.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kirjo on laaja; ja tämä on nähtävä myönteisenä voimavarana. Koulutuksen tehtävänä on myös ehkäistä syrjäytymistä. Tulevaisuudessa meillä on edessä näkymä, jossa entistä pienemmällä työvoimalla on saatava aikaan enemmän kuin nyt saamme. Meidän on saatava koulutettua yhä suurempi osa nuorisoikäluokista, sekä tarjottava vanhemmalle ikäpolvelle entistä paremmat mahdollisuudet päivittää osaamistaan ja vaihtaa tarvittaessa ammattia.

Arvoisa juhlayleisö!

Oulun seudun ammattiopisto on erittäin tärkeä alueellinen vaikuttaja. Haluan korostaa sanaa alueellinen, koska koulutuksen vaikuttavuuden säteily ei pysähdy yhden kunnan rajojen sisälle. Limingan toimipisteen toimintaan kuuluu vahva alueellinen mutta myös kansainvälinen ulottuvuus. Syksyllä 2018 kv-vaihdoissa oli kaksi opiskelijaa Englannissa ja kuusi opiskelijaa Hollannissa.

Opettajista yksi oli syksyllä Englannissa ja yksi Hollannissa. Tälle keväälle neljä opiskelijaa oli puolestaan Sloveniassa, samoin kaksi opettajaa. Lisäksi yksi opettaja kävi Englannissa. Limingassa kävi kevään aikana kaksi ryhmää Leedsistä. Yhteistyöoppilaitokset ovat: Leeds City College Englannissa, Prometna Sola Maribor Sloveniassa ja Lanstede Harderwijk Hollannissa.

Näin laaja yhteistyö ei olisi mahdollista ilman Euroopan unionia, jonka merkitys on aivan keskeinen vapaalle liikkumiselle. Ikävä kyllä Brexit luo uhan yhteistyön jatkumiselle brittien kanssa. Pikkaisen on kuitenkin menty eteenpäin hieman yli 30 vuodessa. Kun itse olin toisen asteen opinnoissa 1980-luvulla, kansainvälisintä oli vieraiden kielten opetus – sekin luokkahuoneessa pulpetissa istuen.

Hyvä yleisö!

Olen henkilökohtaisesti kokenut turvallisuusalan kasvun ja toimivuuden. Meillä on kotona monipuolinen turvallisuusvälineistö. Hankimme heti muutettuamme vartiontiliikkeen elektronisen silmän huolehtimaan kotimme suojelusta ja mielenrauhasta kotoa poissaollessamme – mutta myös kotona ollessamme. Yritys, jonka palveluksista olemme saaneet nauttia hallitsee – ainakin meidän kokemuksemme perusteella – hyvin tekniikan vaatimukset. Tämä firma hallitsee kuitenkin myös asiakaspalvelun.

Haluankin korostaa teille tänään valmistuville turvallisuusalan ammattilaisille asiakaspalvelun merkitystä omassa työssänne. Kun saatte luotua asiakkaaseenne luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen, muodostatte jopa ihmiselämän mittaisia asiakassuhteita. Tiedättekö muuta, mikä on turva-alan työntekijöiden oma biisi? Se on Judas Priestin Electric Eye.

Arvoisa juhlayleisö ja arvoisat koulun päättävät turva-alan ammattilaiset!

Teitä ”uunituoreita” osaajia on Limingasta valmistunut lukuvuoden aikana noin 50; OSAOsta valmistuvia keväällä on ollut lähes 2000. Olette juhlanne ansainneet.

Toivotan kaikille hyvää kesää!

Mutta aivan lopuksi paljastan: Onneksi Limmi-jättiläinen on vain tarua, mutta Mörkö ei!

Kiitos!