Tiedote opetusjärjestelyistä opiskelijoille koronatilanteessa

Voimassa olevat ohjeet 15.2.2021 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on edennyt suotuisasti: ilmaantumisluvut ovat laskeneet selvästi.

Pohjois-Pohjanmaan koronatyöryhmä on myös linjannut, että toisen asteen koulutuksessa on turvattava riittävä lähiopetus.

OSAOssa palaamme lähiopetukseen maanantaista 15.2. alkaen. Edellytyksenä lähiopetukseen siirtymiselle on, ettei epidemiatilanne huonone.

Vetoammekin OSAOssa Teihin opiskelijoihin, käytetään maskeja, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja riittävästä etäisyydestä toisiin ihmisiin. Korona-aika vaatii nyt meiltä kaikilta erityisesti henkistä kestävyyttä. Kannustetaan ja autetaan toisiamme, jotta rajoitustoimia päästään purkamaan hallitusti ja pystymme palaamaan sekä pysymään lähiopetuksessa.

 • Opetusta ja osaamisen hankkimista koskevissa järjestelyissä otamme huomioon tartuntatautitilanteen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Kaikessa toiminnassa vältämme turhia lähikontakteja, pidämme maskeja sekä noudatamme hyvää hygieniaa. Opetuksessa vältämme runsaasti lähikontakteja sisältäviä työtapoja, mikäli se ei opetuksen järjestämisen kannalta ole välttämätöntä.
 • OSAOssa on käytössä opiskelijoiden kanssa pidennetty oma ilmoitus –käytännön ja tämä koskee myös muita kuin koronavirukseen liittyviä Opettaja voi myöntää poissaolon omailmoituksella ensin kolmeksi kalenteripäiväksi, mutta hän voi jatkaa sitä 1-2 päivän jaksoissa aina 10 kalenteripäivään saakka. Koulutuksenjärjestäjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia lääkärintodistus poissaolon perusteesta. On tärkeää, että kaikissa sairastumistilanteissa maltetaan levätä kotona ja tullaan töihin tai oppilaitokseen vasta, kun ollaan tervehtyneitä.

Työvoima- ja kotoutumiskoulutuksessa opiskelevan opiskelijan tulee toimittaa lääkärintodistus yli 5 päivää kestävistä poissaoloista.

 • Opiskelijoiden yksilöllisen tilanteen huomioimme osana henkilökohtaistamista.
 • Hyödynnämme etäopetuksessa kehitettyjä ja hyväksi havaittuja työtapoja ja verkko-opetusta. Tarkempaa tietoa käytännön opetusjärjestelyistä saat opettajiltasi ja ryhmänohjaajaltasi omassa yksikössäsi.
 • Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa huomioimme turvallisuusohjeet.
 • OSAOssa on linjattu, että kv-vaihtoja (OSAOsta tai OSAOon) ei järjestetä 31.7.2021 saakka.   Jo myönnetyt apurahat henkilökunnalle ja opiskelijoille ovat yhä voimassa. Matkustamiseen liittyen on seurattava sekä Suomen että kumppanimaiden matkustamisohjeistuksesta vastaavien viranomaisten verkkosivuja tilanteiden päivittyessä. Kunkin maan viranomaiset päättävät maahanpääsystä.
 • Mikäli olet saapunut koronariskialueelta ulkomailta (lisätietoja saat ulkoministeriön sivuilta), jääthän omaehtoiseen karanteenin 14 vrk:ksi. Opetusjärjestelyistä sinun tulee sopia ryhmänohjaajasi kanssa. Seuraathan matkustamiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia myös THL:n sivuilta.

 

Muistathan noudattaa seuraavia ohjeita:


Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen tai rullapyyhkeeseen.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla, keskitettynä sisääntuloväylillä, asiakaspalvelupisteillä ja ruokalinjastoilla.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Lähikontaktien vähentäminen

Lähikontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä:

 • Lähikontaktien välttämiseksi ja turvavälien ylläpitämisen mahdollistamme tilajärjestelyillä ja ruokailun porrastamisella, noudathan saamiasi aikatauluja.
 • Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua jaetuissa huoneissa, jos kyse on pitkäaikaisesta majoittumisesta. Pidäthän huolen huoneesi siisteydestä ja hygieniasta.
 • Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.
 • Noudatamme oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa Valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä.
 • Voimme rajoittaa muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella oppilaitoksen omalla päätöksellä.
 • Kun liikut ulkona, pidä vähintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin
 • Älä kättele.

Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua sairaana.

 • Jos sairastut päivän aikana, ilmoita asiasta opettajallesi ja poistu välittömästi oppilaitoksesta tai siirry erilliseen tilaan (alaikäisen opiskelijan osalta asiasta sovitaan huoltajan kanssa). Jos olet pakotettu käyttämään julkisia kulkuneuvoja, huolehdithan, että sinulla on käytössäsi kasvomaski. Tarvittaessa maski annetaan sinulle koulutusyksiköstä.
 • Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Opetukseen pääset osallistumaan sairastumisen jälkeen terveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti.
 • Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois oppilaitoksesta yleensä vähintään 10 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa.

Mikäli sinut määrätään esimerkiksi eristykseen tai karanteeniin virusinfektion takia, toimi terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaan ja ilmoita ryhmänohjaajalle/ työpaikkaohjaajalle/ lähiesimiehelle tilanteestasi samoin kuin muissakin poissalotilanteissa.

Terveydenhuollon viranomaiset selvittävät koronavirustartunnan saaneen henkilön lähikontaktit ja ovat heihin yhteydessä sekä ohjeistavat jatkotoimista.

Tärkein asia OSAOssa on opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys!

Raija Näppä, vararehtori