Tutustu Höntsä Coach Hannu Päkkilään

Hannu Päkkilä ohjaa OSAOssa liikunnan ja kulttuurin Höntsäklubeja.

Hannu Päkkilä ohjaa OSAOssa liikunnan ja kulttuurin Höntsäklubeja.

OSAO:lla pyöriviä, opiskelijoille suunnattuja, liikuntaa ja kulttuuria sisältäviä Höntsäklubeja ohjaa liikunnan ja teatterin ammattilainen Hannu Päkkilä. Hannun oma nuoruusvuosien elämänmakuinen tarina puhaltaa tuulta nuorten opiskelijoiden purjeisiin.

Hannu korostaa omassa elämäntarinassaan tuen ja kannustuksen merkitystä sekä oman intohimon syttymisen, ylläpysymisen ja periksiantamattomuuden tärkeyttä elämän tavoitteiden saavuttamiseksi. Hannu on itse kulkenut kiermurtelevan polun ylä- ja alamäkineen, joten hän ymmärtää nuoren kokemuksia ja tunteita.

”Palkittu apinan rooli 6-vuotiaana sytytti intohimon esiintymiseen. Rohkaisu ja kannustus on ruokkinut intoa jatkaa ja mennä eteenpäin.” kertoo Hannu.

Tie näyttelijäksi ei ollut valmiiksi pedattu vaan Hannu on vuosien varrella etsinyt itseään ja tulevaisuuttaan usean eri ammatin kautta.
”Peruskoulun jälkeen hain omaa alaa ja kokeilin rakennusalaa, sosiaali- ja terveyspuolta, ravintolassa työskentelyä ja myyntiä.”

Kantavana voimana teatteri kuitenkin pysyi mukana ja vei Hannun lopulta opiskelemaan Turun Taideakatemiaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja näyttelijäksi. Teatteri on antanut Hannulle itselleen paljon voimavaroja ja keinoja elämää varten ja näitä oppeja Hannu haluaa välittää nuorille. Höntsätoiminnalla tuetaan nuorten elämänhallinnantaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistumista liikunnallisten ja kulttuurillisten aktiviteettien keinoin.

Höntsätoiminnassa Hannu välittää liikunnan ja taiteen avulla nuorille elämän rohkeutta ja uskallusta heittäytyä. Hannu painottaa sitä, että nuorten unelmien ja tavoitteiden rohkaiseva kannustus ja yhdessä eteenpäin meneminen kantaa pitkälle. Höntsätoiminnassa liikunta ja taide mahdollistavat onnistumisen kokemuksia ja positiivisessa ilmapiirissä koetut uudet asiat vahvistavat nuorten itsetuntoa. Nämä taidot ovat avainasemassa elämänhallinnan ja tulevaisuuteen luottavaisesti suuntautumisen kanssa.

Höntsäklubeja järjestetään OSAOn yksiköissä kuukausittain. Höntsäklubeista tiedotetaan wilmassa ja avack-ruuduissa. Kannustathan opiskelijoitasi osallistumaan!

Lisätietoja toiminnasta osoitteessa: http://www.hontsa.metropolia.fi/