Uudet suositukset asuntolaohjaukselle

 

Valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät Taivalkoskella 12. – 14.6.2019.

Noin 10 000 ammattiin opiskelevaa asuu vuosittain ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa. Majoitusta järjestää noin 60 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Opetushallituksen teettämien selvitysten mukaan opiskelija-asuntoloihin muutetaan yleisimmin, kun koulumatkalle kertyy mittaa 51-200 kilometriä. Asuntolassa asuminen on maksutonta.

Uudet suositukset laadukkaaseen asuntolaohjaukseen

Taivalkoskelle kokoontuu noin 70 asuntolaohjaajaa valtakunnallisiin asuntolaohjauksen päiville 12. – 14.6.2019. Päivillä aloitetaan asuntolaohjauksen laatutyö, jossa asuntolaohjaajien kanssa luodaan laadukkaan asuntolaohjauksen suositukset. Suosituksissa käsitellään muun muassa asuinympäristön turvallisuutta ja asuntolatoimintaa oppimisympäristönä arjen taitojen oppimisessa. Päivät järjestävät OSAO yhteistyössä Opetushallituksen ja SAKU ry:n kanssa.

– Asuntolapaikkojen järjestäminen on investointi nuoren opiskeluun ja hyvinvointiin tilanteessa, jossa toivottua koulutusta ei ole tarjolla omalla kotipaikkakunnalla. Nuorelle asuntolaan muuttaminen tietää itsenäistymistä ja arjen taitojen opettelua turvallisessa asuinympäristössä. Parhaimmillaan arjen taitoihin ohjauksessa ja opiskelujen tukemisessa ovat mukana asuntolahenkilöstö, opiskeluhuoltoryhmät ja opiskeluhenkilöstö yhteistyössä, sanoo opetusneuvos Kaisa Räty Opetushallituksesta.

Turvallisen asuinympäristön lisäksi opiskelijat toivovat asuinympäristöltään muun muassa viihtyisyyttä ja ohjattua vapaa-ajantoimintaa. SASKY koulutuskuntayhtymästä juuri valmistunut Rebecka Virtanen kuvaa asuntolassa olevan paljon toimintamahdollisuuksia.

– Minulla oli ennakkoluuloja asuntolassa asumista kohtaan, mutta se onkin ollut tosi kivaa. Asukkaat ovat monelta alalta, eri-ikäisiä ja eri kulttuureista. Koen, että asuminen ja kanssakäyminen ihmisten kanssa on ollut tosi helppoa. Asuntola-ohjaaja on järjestänyt meille hyvin monenlaisia tekemisen mahdollisuuksia, Virtanen kertoo.

OSAOssa 6 asuntolaa

OSAOlla on asuntolat opetusyksiköiden yhteydessä Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Etusijalla asuntoloihin ovat alle 18-vuotiaat perustutkintoa opiskelevat ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden matka kotoa oppilaitokseen on pitkä tai muuten hankala esimerkiksi puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien vuoksi. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon opiskelija voi saada asuntolapaikan, mikäli paikkoja on vapaana.

SAKU ry ylläpitää asuntolaohjaajien valtakunnallista verkostoa ja kehittää OPH:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä asuntolatoimintaa ja nostaa esiin sen merkitystä koulutuksen saavutettavuudessa.

Asuntolaohjauksen päivien ohjelma

Lisätietoja: Kaisa Räty OPH (kaisa.raty@oph.fi), Maria Käkelä, Saku ry (maria.kakela@sakury.net) ja Seija Iwendorff, OSAO (seija.iwendorff@osao.fi) p. 0505709733