Uusi amis

OSAOn vs. vararehtori Raija Näppä

OSAOn vs. vararehtori Raija Näppä

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa keskiössä ovat joustava hakeutuminen, yksilölliset polut, osaamisperusteisuus ja tiivis yhteistyö työelämän kanssa.

Uudella amiksella vastataan tulevaisuuden työelämän kiihtyviin muutoksiin. Se myös haastaa koulutusten järjestäjiä, opettajia ja opiskelijoita muuttamaan toimintakulttuuriaan.

Tätä kehittämistyötä teemme OSAOssa strategiatyön valmistelussa yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen eri vaiheissa on tärkeää.

Aloittavilta opiskelijoilta kerättiin palaute, jossa heiltä kysyttiin kokemuksia muun muassa tiedonsaannista oppilaitoksen palveluista, perehdytyksestä, tuen tarpeen kartoituksesta, ohjauksen saatavuudesta, opiskeluympäristön turvallisuudesta ja yhteistyöstä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Valtakunnalliset tulokset olivat hyviä: yleisarvio tyytyväisyyteen opintojen aloitusvaiheessa oli valtakunnan tasolla 4,36 ja OSAOssa 4,47 asteikon ollessa 1-5. OSAOn arviot kaikilla osa-alueilla olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

OSAOssa opiskelijan ohjaukseen ja kohtaamiseen satsataan edelleen. Meillä on osaava ja motivoitunut opetus- ja ohjaushenkilöstö sitä tekemässä. Amispalautteen perusteella olemme tehneet oikeita valintoja.

Mutta koulutukseen kohdistuneet leikkaukset ovat kohtuuttomia ja mikäli muutosta ei tule, ne ovat jopa kestämättömiä. Pystyäksemme ohjaamaan hyvin erilaisia yksilöllisiä polkuja jatkossakin tuloksellisesti, tarvitsemme siihen resursseja. Uusi amis on mahdollisuus, jonka keskiössä on oltava opiskelija, tulevaisuuden tekijä.

Kirjoittaja on OSAOn vs. vararehtori ja kehittämisjohtaja