Uusia johtavia viranhaltijoita OSAOon

Tiedote 28.4.2021

OSAOn Pudasjärven yksikön yksikönjohtajaksi on valittu 1.8.2021 alkaen insinööri YAMK Keijo Kaukko. Virkaa haki 6 henkilöä, joista 2 haastateltiin. Tähän saakka yksikönjohtajan virkaa on hoidettu väliaikaisin ratkaisuin sen jälkeen, kun varsinainen viranhaltija jäi eläkkeelle 1.7.2016.

OSAOn Taivalkosken yksikön yksikönjohtajaksi on valittu 1.8.2021 alkaen insinööri YAMK Esa Lahtela. Virkaa haki 3 henkilöä, joista 2 haastateltiin. Tähän saakka yksikönjohtajan virkaa on hoidettu väliaikaisin ratkaisuin sen jälkeen, kun varsinainen viranhaltija siirtyi muihin tehtäviin 1.1.2017.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus valitsi Lahtelan ja Kaukon virkoihin yksimielisesti kokouksessaan 26.4.2021.

Yksikönjohtaja vastaa yksikön toiminnan pedagogisesta johtamisesta sekä kehittämisestä. Hän huolehtii yksikön henkilöstöjohtamisesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, seurannasta, arvioinnista sekä raportoinnista. Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa yksikönjohtajan toimenkuvaa.

Hallintojohtajaksi 1.9. alkaen Tuomas Möttönen 

OSAOn uudeksi hallintojohtajaksi on valittu OTK Tuomas Möttönen nykyisen hallintojohtajan jäädessä eläkkeelle. Möttönen aloittaa virassa 1.9.2021. Hän siirtyy OSAOon Oulun kaupungin palveluksesta.

Hallintojohtajan virkaa haki 8 henkilöä, joista 4 haastateltiin. Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus valitsi Möttösen virkaan yksimielisesti kokouksessaan 26.4.2021.

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän yleishallintoa, valmistella ja toimeenpanna yhtymähallituksen päätöksiä, vastata organisaation ohjeiden ja sääntöjen ajanmukaisuudesta ja toimia lainopillisena neuvonantajana OSAOssa sekä edustaa tarvittaessa OSAOta oikeudenkäynneissä.


Lisätietoja valinnoista
:

kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, 050 538 3929.

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. OSAOssa on noin 8 500 opiskelijaa ja henkilökuntaa 850.