VALMA – hyvä vaihtoehto, jos et vielä tiedä mitä ammattia haluat opiskelemaan

 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa VALMA –koulutuksessa vahvistetaan valmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja jokainen opiskelija saa valmennusta itselle sopivaan jatkopolkuun.

VALMA-koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulun päättäneet nuoret, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Koulutukseen voidaan valita myös aikuisia ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. Erityisestä syystä VALMA-koulutukseen voidaan valita myös tutkinnon jo suorittanut, jos valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi perusteltua. VALMA-koulutuksessa opiskelijat ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia ja koulutuksen sisältö räätälöidään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Arja Savolainen toimii VALMAssa ryhmänohjaana. Arjan mielestä VALMA sopii erittäin hyvin sellaiselle opiskelijalle, joka ei vielä tiedä mille alalle hakee. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijat saavat tukea ja ohjausta jatkosuunnitelmiinsa sekä osalle koulutus antaa valmiuksia oman arjen hallintaan.
VALMAn aikana on mahdollista siirtyä suoraan tutkinto-opiskeluun, jos oikea ala löytyy ja vapaita opiskelupaikkoja on. Arja kertoo, että monet opiskelijat kuitenkin opiskelevat VALMA-koulutuksessa koko vuoden. Suurin osa heistä tarvitsee valmennusta kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueilla sekä tiivistä ammatinvalinta- ja uraohjausta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tarvittavat VALMAn opinnot suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Koulutuksen aikana on myös mahdollista suorittaa ammatillisia tutkinnon osia tai osa-alueita. Työpaikoilla tutustutaan eri ammattien työtehtäviin.

Josefiina ja Jonna pohtivat tulevaisuutta Valmassa

Josefiina aloitti OSAOssa sähkö- ja elektroniikka-alan opinnot syksyllä 2018.

”Tämä ala alkoi heti tuntumaan sellaiselta, ettei se ole minulle oikea valinta. Ajattelin, että nyt tarvitsen aikaa pysähtyä ja miettiä rauhassa omaa tulevaisuutta.”

Josefiina pääsi siirtymään VALMAan nopeasti syyskuun aikana. Ryhmä oli aloittanut opinnot jo elokuussa, mutta uutena ryhmään tulo sujui hyvin. Toiset opiskelijat auttoivat alussa löytämään isolla kampuksella oikeat paikat ja pikkuhiljaa ryhmästä alkoi löytymään myös kavereita. VALMA-opinnoissa Josefiina on päässyt kertaamaan monia perustietoja ja -taitoja (mm. matematiikkaa, äidinkieltä, kieliä, fysiikkaa ja tietotekniikkaa). Lisäksi yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen taidot ovat olleet mielenkiintoisia. Perusopetuksen arvosanoista Josefiina aikoo korottaa englannin, matematiikan ja biologian.

”Aikaisemmin ajattelin, että en haluaisi tuhlata aikaa 10-luokkaan tai VALMAan, mutta jo nyt koen vahvistuneeni VALMAn aikana paljon. Itsetuntemukseni on vahvistunut, olen saanut uusia kavereita ja opettajat ovat antaneet minulle positiivista palautetta ja kannustaneet eteenpäin.”

Tällä hetkellä Josefiinaa kiinnostaa jatkossa eniten taidepainotteiset opinnot, musiikkialan opinnot tai kielet.

Jonna on käynyt peruskoulun Taivalkoskella ja 9. luokan aikana päätyi siihen, että hakee yhteishaussa vain VALMA-koulutukseen. Mikään ala tai ammatti ei riittävästi kiinnostanut, joten Jonna päätti hakeutua Ouluun VALMAan ja miettiä vuoden lisää. VALMAssa hän on päässyt vierailemaan OSAOn eri yksiköissä ja tunneilla on keskusteltu paljon eri vaihtoehdoista VALMAn jälkeen. Jonnalla on tavoitteena korottaa VALMAssa perusopetuksen englannin arvosanaa.

Jonnalle tärkeää VALMAssa on ollut uudet kaverit ja on erityisen tärkeää, että nyt saa lisäaikaa miettiä omaa jatkosuunnitelmaa.

Jonna ja Josefiina mielestä VALMA on täydellinen paikka sellaiselle nuorelle, joka ei ole vielä suuntaansa löytänyt.

”Voi olla vaikeaa lähteä opiskelemaan, jos on pitkään vain makoillut kotona – VALMAssa opiskelu tuo säännöllisen koulurutiinin arkeen, mutta se on silti rentoa ja mukavaa”

Opiskelijavalinta VALMA-koulutukseen

Varsinaisia pääsykokeita VALMA-koulutukseen ei ole, mutta kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Maahanmuuttajataustaiselta hakijalta varmistetaan riittävä Suomen kielitaito (taso A2.2) haastattelussa sekä hakijan esittämällä todistuksella.

Lue lisää VALMA-koulutuksesta »