Yhteishaku nuorille, jatkuva haku kaikille

OSAOn vararehtori Saija Niemelä-Pentti

OSAOn vararehtori Saija Niemelä-Pentti

Tämän vuoden alussa astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Arkikielessä tästä uudistuksesta on käytetty termiä amisreformi. Sen ydin on yhdistää aikaisempi nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus samaan lakiin.

Enää ei puhuta nuorten ja aikuisten koulutuksesta erikseen. Uusi laki haastaa myös Oulun seudun ammattiopisto OSAOn aikaisemmat tavat toimia. Reformin toimeenpano tapahtuu tulevien vuosien aikana, mutta me haastamme itseämme nopeaan muutokseen.

Haku ammatilliseen koulutukseen muuttui osana uudistusta. Osa hakeutumisesta kuitenkin jäi ennalleen. Näin yhteishaun alkaessa on hyvä muistaa, että yhdeksäs-ja kymppiluokkalaiset hakevat meille kuten aina ennenkin. Yhteishaku päättyy tänä keväänä 13.3. OSAOssa löytyy aikaisempaan tapaan runsaasti vaihtoehtoja useilla eri paikkakunnilla.

Muiden hakijoiden osalta hakeutumisen uusi termi on jatkuva haku. Jatkuvassa haussa tarjotaan koulutusmahdollisuuksia joustavammin ympäri vuoden. Osaan opiskelupaikoista on selkeä hakuaika. Niitä voi olla eri tutkinnoissa useitakin vuoden aikana. Toinen tapa on hakuajaton ns. non-stop -hakeutuminen.

Reformi uudisti myös oppisopimusta. Edelleen on mahdollista tehdä koko tutkinto oppisopimuksella, mutta yhä enemmän tehdään oppisopimuksia osaksi opintoja, vaikkapa opiskelujen viimeisiksi kuukausiksi. Oulun seudulla jatkuvan haun ydinajatusta hidastaa kuitenkin se, että Oulun seudulla opiskelijapaikkoja ei ole tarpeeksi.

Amisreformin osana on avattu OSAO Ovi –hakupalvelu Oulun keskustaan. Sieltä löytyy ohjausta ja neuvontaa. Astu rohkeasti peremmälle. Meillä on tarjolla osaamisen buffetpöytä.