Yhteishaussa OSAOon 1646 paikkaa

Hyvin työllistävä sahaprosessinhoitajan koulutus on mukana kevään yhteishaussa. Koulutus kuuluu OSAOn Pudasjärven yksikön tarjontaan.

Hyvin työllistävä sahaprosessinhoitajan koulutus on mukana kevään yhteishaussa. Koulutus kuuluu OSAOn Pudasjärven yksikön tarjontaan.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on 19.2. – 12.3.2019. Yhteishaku on perusopetuksen päättöluokkalaisten hakuväylä jatko-opintoihin.

OSAOon on haussa 1646 opiskelupaikkaa 29:ään ammatilliseen perustutkintoon. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019.

OSAOssa opiskellaan ammattiin ja samalla voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Uudistunut ammatillinen koulutus

Vuoden 2019 alussa täysimittaisesti voimaan astuneen tutkintouudistuksen taustalla on laaja ammatillisen koulutuksen reformi sekä työelämän nopea muuttuminen. Ammatilliset tutkinnot ovat nyt laaja-alaisempia ja erillisten tutkintojen määrä on vähentynyt noin 350 tutkinnosta reiluun 160:een. Kaikki eivät käy läpi samoja opintoja, vaan jokaiselle opiskelijalle rakennetaan oma osaamispolku.

Tutkintojen uudistukset on tehty tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteys työelämään on vahvasti mukana koko opintojen ajan. Suuri osa oppimisesta tapahtuu itse tekemällä ja usein oikeilla työpaikoilla.

Ammattitaito osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä. Uusi arviointiasteikko 1 – 5 auttaa erottelemaan onnistumista paremmin, on oikeudenmukaisempi opiskelijalle ja tuo selkeyttä korkeakouluvalintoihin.

OSAO Ovi –hakijapalvelu

OSAO Ovi –hakijapalvelu tarjoaa tietoa kaikista koulutusvaihtoehdoista sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintaan, hakeutumiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. OSAO Ovi palvelee Oulun ydinkeskustassa ja verkossa.

Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, jolla henkilö työllistyy. OSAOn opiskelijoiden työllistymisaste on noin 90 %.

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on monialainen ammattiopisto, jossa on noin 10 000 päätoimista opiskelijaa. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Oulussa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. OSAO kuuluu Oulun seudun koulutuskuntayhtymään Osekk.

Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 538 3929

Yhteishaussa hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi