Ryhmäohjaukset työpaikoille

Maksuttomat, osaamisen kehittämiseen kannustavat ryhmäohjaukset yrityksille

Onko yrityksessäsi työntekijöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus? Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) valtakunnallisessa hakevan toiminnan pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä ryhmäohjauksia, joissa kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista.

Miksi kannattaa osallistua?

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta. Yritysten johto ja työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa, ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat.

Ryhmäohjauksissa kerrotaan kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista. 

Ryhmäohjauksen toteutus

Ryhmäohjaus on yrityksille maksutonta ja sen sisältö suunnitellaan yrityksen osaamistarpeisiin peilaten.

Ryhmäohjaus pidetään työpaikalla tai muussa erikseen sovitussa paikassa yhdessä sovittuna ajankohtana. Ryhmäohjaus voidaan toteuttaa esimerkiksi tauon yhteydessä, sillä sen kesto on noin 30 minuuttia.

Ryhmäohjauksen tavoitteena on saavuttaa etenkin pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevat työntekijät, mutta ryhmäohjaus on suunnattu yrityksen koko henkilöstölle.

Ryhmäohjaukset ajoittuvat vuoden 2023 alkupuolelta 30.6.2024 asti. 

Ryhmäohjaus on tarkoitettu yritykselle tai toimipaikalle, joka:

  • sijaitsee Oulussa, Iissä tai Tyrnävällä,
  • työllistää 5-149 henkilöä ,
  • henkilöstössä on henkilö tai henkilöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus (peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu, lukio), ja jotka eivät ole parhaillaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Hakevan toiminnan pilotti

Hakevan toiminnan pilottia toteutetaan samanaikaisesti ympäri Suomen. Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilotin toteutuksessa ovat yhteistyössä mukana OSAO Edu Oy, Jokiedu Oy, Osuvakoulutus Oy ja Edukai Oy. 

Hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisäävätkö koulutustiedon jakaminen ja ryhmäohjaukset ihmisten osallistumista koulutukseen. Hakevan toiminnan pilottiin liittyvän tutkimusasetelman vuoksi ryhmäohjauksia annetaan vain tietyillä postinumeroalueilla ja toimialoilla toimiviin yrityksiin. 

Lisätietoja

Suunnittelija Anni Karinkanta, OSAO Edu Oy
p. 040 612 7193 , anni.karinkanta@osao.fi

Toimitusjohtaja Antti Rovamo, OSAO Edu Oy
p. 050 560 8392, antti.rovamo@osao.fi 

Logo, jossa teksti "Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus"

Kiinnostuitko? Jätä lomakkeella yhteydenottopyyntö ryhmäohjauksesta.

Yhteyshenkilön tiedot

Yhteyshenkilön nimi(Pakollinen)

Yrityksen tiedot

Toimipaikan osoite

Tiedot toimipaikan henkilöstöstä

Toimipaikassa työskentelee henkilö tai hekilöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus ja jotka eivät ole parhaillaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa(Pakollinen)