Yrittäjyys ja johtaminen

Yrittäjän, johdon ja esimiesten osaamisella on organisaation menestyksen kannalta suuri merkitys. Koulutus auttaa hiomaan ja kehittämään yrityksen toimintaa ja nostaa esille myös uusia mahdollisuuksia. Uusi osaaminen hyödyttää koko työyhteisöä. Koulutuksessa myös verkostoidut alan muiden osaajien kanssa.

Yrittäjälle on monia tutkintovaihtoehtoja

Sinulla on yrittäjänä mahdollista opiskella oppisopimuksella yrittämiseen liittyviä tutkintoja. Voit hakeutua myös omaan toimialaasi liittyviin opintoihin. Myös muu ammattitaitoa täydentävä koulutus on mahdollista oppisopimuksella.

Yrittäjä- ja johtamiskoulutukset lisäävät yritysten johdon ja esimiesten johtamiseen liittyviä taitoja ja vahvistavat yrittäjäosaamista. Räätälöimme koulutuksen aina osaamistavoitteiden perusteella.

Mentori toimii yrittäjän tukena

Suosittelemme yrittäjälle opiskelun tueksi mentoria. Mentori – toinen kokenut yrittäjä, on yrittäjän sparraaja, keskustelukumppani ja tukihenkilö koko koulutuksen ajan. Yrittäjän opiskelun perustana on mentorin vahva sitoutuminen opiskelijan ohjaukseen.

Voit valita mentorin omasta yrittäjäverkostostasi tai valtakunnallisesta mentoripankista.

Mentorin tehtäviä

  • Auttaa jäsentämään ajatuksia ja toimintaa
  • Osallistuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun
  • Jakaa kokemuksiaan
  • Auttaa tavoitteiden asettamisessa
  • Antaa ja saa palautetta
  • Arvioi oppimista