Koulutussopimuksen solmiminen

Koulutussopimus suunnitellaan aina yhdessä työpaikan, opettajan ja opiskelijan kanssa. Kokonaisvastuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksosta on OSAOlla. Työpaikan on nimettävä opiskelijalle työpaikkaohjaaja, jonka vastuulla on huolehtia, että opiskelija saa ohjausta sovittujen työtehtävien tekemiseen.

 

Koulutussopimuksesta ja opiskelijan koulutussopimusajankohdista voit kysyä lisätietoja OSAOn opinto-ohjaajien kautta. Mahdollisia opiskelijoita koskevia tietoja saat opiskelijan omaopettajalta.

Katso OSAOn yksiköt

 

Opiskelijat siirtyvät jaksoille ohjattuina, joten kiinnostuksesta toimia koulutussopimustyöpaikkana voit kertoa myös Työelämä- ja yrityspalveluihin. p. 040 141 5320. Tietoa koulutussopimuksista saat myös OSAO Ovessa BusinessAsemalla.

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut

OSAO Ovessa neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille.

OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320

Soita tai tule käymään!

Katso tarkemmat yhteystiedot ja ota yhteyttä