Tuki opiskelussa ja elämässä

Tuntuuko, että et pääse opinnoissa eteenpäin? OSAOlla on monenlaista apua tarjottavana sinulle: opinto-ohjausta, ryhmämuotoista ohjausta, tuutorien tukea, tukiopetusta ja erityistä tukea sekä opiskeluhuollon tukea.

Tukea ja pelisääntöjä OSAOssa opiskeluun

Katso videolta millaista tukea opintoihin saa ja millaisia pelisääntöjä opiskeluun liittyy. Videon julkaisun jälkeen sisältöihin on tullut muutoksia. Videon tiedoista poiketen; Valma = TUVA ja sijaintikunta = hyvinvointialue.

Tukiopetus

Sinulla on oikeus saada tarvittaessa tukea oppimiseesi. Arvioi tukitarpeesi yhdessä tutkinnon osan opettaja kanssa. OSAOn yksikössä toimii opiskelijan tukena erilaisia oppipajoja, joissa voit ohjatusti tehdä opintoihin liittyviä tehtäviä.

Ota heti yhteyttä opettajaasi, opinto-ohjaajaan tai eritysopettajaan, jos sinusta tuntuu, että tarvitset tukea opiskelussa.

Erityinen tuki

Jos tarvitset tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi, sinulle voidaan suunnitella tarvitsemasi tukitoimet ja ne kirjataan HOKSiin eli henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi tuesta tehdään erillinen erityisen tuen päätös.

Siirry Erityinen tuki -sivulle

Ryhmämuotoinen ohjaus

Ryhmämuotoinen ohjaus tukee opiskeluryhmän myönteisen ilmapiirin kehittymistä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä. Ryhmämuotoisella ohjauksella autamme sinua sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Omaopettajan tunneilla käsittelemme opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita.

Siirry Ryhmämuotoinen ohjaus -sivulle

Opinto-ohjaus ja urasuunnittelu

Opinto-ohjaus on sinun tukemistasi ja ohjaustasi ennen opintojen aloittamista, opintojesi aikana, valmistuessasi ja vielä valmistumisesi jälkeenkin.

Opinto-ohjaajalta ja omaopettajaltasi saat tukea opintoihin ja opiskeluun liittyviin asioihin. Opinto-ohjaus järjestetään ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksena sekä ohjaus- ja neuvontapalveluina. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä ja suunnittelusta. Koko henkilöstömme osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen.

Urasuunnittelussa sinua auttavat opinto-ohjaaja, omaopettaja ja erityisesti työpaikalla oppimisen ohjaaja. Työpaikkajaksoilla pääset oppimaan osan ammatista ja samalla työelämän pelisääntöjä.

Siirry Opinto- ja uraohjaus -sivulle

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on koko kouluyhteisön työtä sinun ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Siihen kuuluvat

  •  turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö
  • esteettömyys
  • oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen ja
  • kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuollon palveluja ovat myös opiskeluterveydenhuollon, psykologien ja kuraattoreiden asiakastyö.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Siirry Terveys ja hyvinvointi -sivulle

Opintotoimistopalvelut

Opintotoimistosta tai -neuvonnasta saat

  • opiskeluun liittyviä palveluita ja neuvoja
  • opiskelutodistukset
  • opastusta koulumatkatuen hakemiseen
  • opiskeluun liittyvät lomakkeet yms.

Opintotoimistosta välitetään myös koulumatkatukihakemuksesi eteenpäin.

Opintosihteerit ylläpitävät opiskelijatietojärjestelmää ja tallentavat opiskelijarekisteriin opiskelijoiden yhteystietojen muutokset. Jos osoitteesi, puhelinnumerosi tai nimesi muuttuu, muista ilmoittaa muutokset opintotoimistoon!

Siirry Opintotoimistot ja neuvonta -sivulle