Kesäoppisopimus

Kesäoppiksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Oppisopimuksen voi solmia myös tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Sen vuoksi se onkin loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla! Työnantaja saa kesäoppiksen ansiosta motivoituneen kesäavun ja parhaimmillaan pitkäaikaisen luottotyöntekijän.

Opiskelija - hyödynnä kesätyösi ja vauhdita opintojasi

Kesäoppisopimuksen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saat tehdä tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä. Oppisopimuksella suoritetut tutkinnonosat nopeuttavat valmistumistasi.

Kesäoppisopimuksen kesto suunnitellaan vastaamaan työpaikan tarpeita ja kesäoppisopimuksella suoritettavien tutkinnonosien tavoitteita. Myös työnantaja hyötyy, sillä parhaimmillaan kesäavusta saa itselleen pidempiaikaisen luottotyöntekijän.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa

 • saat alan työehtosopimuksen mukaisen palkan.
 • työnantaja tarjoaa sinulle vähintään 25 tuntia alan töitä viikossa.
 • saat työpaikalta ohjauksen koko ajalle.
 • sinulle tehdään selkeä työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitelma koko ajalle:
  • jäntevöittää tekemistäsi, työtehtävät liittyvät tulevaan ammattiisi
  • nopeuttaa valmistumistasi
 • saat hyvän jalansijan mahdolliseen pitempiaikaiseen työpaikkaan.

Keskustele kesäoppiksesta ensin ohjaavan opettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Häneltä saat tarkempaa tietoa ja tukea hyödyntää kesäaika opintojesi edistämiseksi.

Kysy lisää

Tutustu Kesäoppisopimus opiskelijoille -esitteeseen (pdf)

Apua oppisopimusasioihin?

Oppisopimusasioissa sinua auttavat OSAOn oppisopimustoimijat. Oppisopimustoimija löytyy jokaisesta yksiköstä.

Siirry Oppisopimustoimijat OSAOssa -sivulle

Työnantaja - työllistä kesäksi ja kouluta

Saat motivoituneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet ja joka haluaa opiskella alan työtehtäviä kesällä. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin. Kesäoppisopimuksesta solmitaan työpaikan tarpeiden mukaan tehty joustava sopimus. Oppisopimuksen kesto ja sisältö suunnitellaan yhdessä OSAOn kanssa.

Miksi kesäoppisopimus?

 • Kesätyöntekijä voi olla apuna työpaikalla esimerkiksi varhaisesta  keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.
 • Kesätyöntekijästä on mahdollista saada pidempiaikainen luottotyöntekijä.
 • Ammatillisissa opinnoissa oleva kesätyöntekijä saa alan työkokemusta, hänen opintonsa edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.

Miten?

Työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen välille tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa oppilaitos. Oppisopimuksessa sovitaan työsuhteeseen liittyvistä asioista, työtehtävien sisällöistä ja työpaikkaohjaajasta.

Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään 25 tuntia viikossa työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja. Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Työnantajalle maksetaan oppisopimuksen ajalta koulutuskorvausta.

 

Katso Kesäoppisopimus työnantajalle -esite (pdf)
Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut apunasi

Yritysten apuna myös kesäoppisopimukseen liittyvissä asioissa on OSAOn työelämä- ja yrityspalvelut.

Ota yhteyttä p. 040 141 5320