Terveys ja hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. OSAOn opiskeluhuollossa painotamme ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja esteettömiä toimintatapoja. Tavoitteenamme on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Tutustu OSAOn hyvinvointiin liittyviin suunnitelmiin ja toimintamalleihin

Asiallinen kohtelu opiskeluyhteisössä 29.6.2023 73,02 kt
Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt 15.6.2020 257,47 kt
OSAOn järjestyssäännöt 29.6.2023 34,43 kt
OSAOn opiskeluhuoltosuunnitelma 29.6.2023 1,38 Mt
OSAOn päihdetoimintamalli 29.6.2023 622,96 kt
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä 29.6.2022 379,22 kt

Opiskeluhuolto

OSAOn yhteisöllisessä opiskeluhuollossa painotamme ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja esteettömiä toimintatapoja. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. Opiskeluhuoltotyö kuuluu meille kaikille ja suuri osa työstä tapahtuu tavallisissa arkisissa opetus-, ohjaus- ja kohtaamistilanteissa.

Olemme kuvanneet yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimintatavat ja periaatteet tarkemmin OSAOn opiskeluhuollon suunnitelmassa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on koko kouluyhteisön työtä sinun ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Siihen kuuluvat

  • turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö
  • esteettömyys
  • oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen
  • kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa. Ohjaamme opiskelijoita ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskustellen ja neuvoen siten, että sinulla on mahdollisuus saattaa opinnot päätökseen.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon yksilökohtaisten palvelujen järjestämisessä suosimme varhaisen puuttumisen malleja. Ohjaamme sinua ja muita opiskelijoita hakemaan mahdollisimman ajoissa tarvitsemaasi tukea tai palveluja.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
  • opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

Opiskeluhyvinvointiryhmät

OSAOn yhteisen ja yksiköiden omien opiskeluhyvinvointiryhmien tehtävänä on opiskelijan ja kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen; yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn suunnittelu ja toteuttaminen, suunnitelmien valmistelu, opiskelijoiden osallisuudesta huolehtiminen, huoltajien kanssa tehtävän opiskeluhuollon yhteistyön kehittäminen ja seuranta, yhteistyön koordinointi, opiskeluhuollosta tiedottaminen sekä opiskeluhuoltotyön seuranta ja arviointi.

Opiskeluhyvinvointiryhmissä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Yhteisölliset ryhmät eivät käsittele salassa pidettäviä asioita, vaan keskustelua käydään ryhmistä ja yhteisöstä esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen ehkäisyn tai osallisuuden näkökulmista.