Terveys ja hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. OSAOn opiskeluhuollossa painotamme ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja esteettömiä toimintatapoja. Tavoitteenamme on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Tutustu OSAOn hyvinvointiin liittyviin suunnitelmiin ja toimintamalleihin

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon yksilökohtaisten palvelujen järjestämisessä suosimme varhaisen puuttumisen malleja.  Ohjaamme sinua ja muita opiskelijoita hakemaan mahdollisimman ajoissa tarvitsemaasi tukea tai palveluja. Ohjaamme opiskelijoita ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskustellen ja neuvoen siten, että sinulla on mahdollisuus saattaa opinnot päätökseen.

Opiskeluhuolto on koko kouluyhteisön työtä sinun ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Siihen kuuluvat

  • turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö
  • esteettömyys
  • oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen
  • kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuollon palveluja ovat myös opiskeluterveydenhuollon, psykologien ja kuraattoreiden asiakastyö.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Opiskeluhyvinvointiryhmät

OSAOn yhteisen ja yksiköiden omien opiskeluhyvinvointiryhmien tehtävänä on opiskelijan ja kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen; yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn suunnittelu ja toteuttaminen, suunnitelmien valmistelu, opiskelijoiden osallisuudesta huolehtiminen, huoltajien kanssa tehtävän opiskeluhuollon yhteistyön kehittäminen ja seuranta, yhteistyön koordinointi opiskeluhuollosta tiedottaminen sekä opiskeluhuoltotyön seuranta ja arviointi.

Opiskeluhyvinvointiryhmissä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Yhteisölliset ryhmät eivät käsittele salassa pidettäviä asioita vaan keskustelua käydään ryhmistä ja yhteisöstä esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen ehkäisyn tai osallisuuden näkökulmista.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
  • opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa