Opinto- ja uraohjaus

Opinto- ja uraohjaus tukee ja ohjaa sinua ennen opintojen aloittamista, opintojesi aikana, valmistuessasi ja vielä valmistumisesi jälkeenkin. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä ja suunnittelusta. Koko henkilöstömme osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen.

Opinto-ohjaajalta ja omaopettajalta saat tukea opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Niitä ovat esimerkiksi

 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • opintojen aikaisen osaamisen hankkimisen sisällön ja toteutuksen suunnittelu
 • valinnaiset opinnot
 • lukio-opinnot
 • jatko-opintoja tukevat opinnot
 • työllistyminen
 • opiskeluvaikeudet ja mahdollinen alanvaihto

Ohjaus järjestetään ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksena sekä ohjaus- ja neuvontapalveluina.

Tunnista hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä CREAR -arviointivälineen avulla

CREAR-arviointivälineessä on viisi osa-aluetta: opiskelu, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, hyvinvointi, urasuunnittelu sekä työllistyminen. CREAR:n avulla voit saada nopeasti ja luotettavasti kokonaisvaltaisen kuvan omasta tämänhetkisestä tilan­teestasi. Tuloksen perusteella omaopettaja tai opinto-ohjaaja voi arvioida tarvitsemaasi tukea.

CREAR-välineeseen vastaaminen verkossa ja mobiililaitteella on turvallista ja luotettavaa. Sinun ei tarvitse rekisteröityä mihinkään palveluun, vaan vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Vastauksesi eivät tallennu mihinkään tietokantaan, eivätkä ulkopuoliset näe niitä tai saamaasi tulosta. Voit tallentaa tulokset itsellesi pdf-tiedostona ja lähettää ne omaan sähköpostiisi.

CREARista on laa­dittu suomen kielen lisäksi myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot sekä selkokielinen, helppolukuinen versio. Voit valita kielen aloittaessasi vastaamisen.

CREAR-arviointiväline on verkossa osoitteessa https://crear.fi. Siellä voit ennen vastaamista tutustua CREAR:n esittelyvideoon. Tutustu myös allaoleviin vastausohjeisiin.

 • Varmista, että vastaamistilanne on mahdollisimman rauhallinen ja häiriötön.
 • Varaa vastaamiseen aikaa noin 10 minuuttia. Vastaa väittämiin omaan tahtiisi.
 • Voit vastata välineen väittämiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai selkokielellä. Väittämät on luettu ääneen kaikilla näillä kielillä, joten voit halutessasi kuunnella ne.
 • CREAR-arviointivälineessä on viisi osa-aluetta: opiskelu, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, hyvinvointi, urasuunnittelu sekä työllistyminen.

 • Lue jokainen väittämä huolellisesti ja mieti sitä oman elämäntilanteesi kannalta.
 • Vastaa väittämiin mahdollisimman totuudenmukaisesti asteikolla ’täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä’.
 • Voit muuttaa yksittäiseen väittämään antamaasi vastausta. Siirry painikkeella ’edellinen’ kohtaan, jota haluat muuttaa. Palaa sieltä painikkeella ’seuraava’ takaisin sinne, missä olit. Jatka vastaamistasi eteenpäin.
 • Vastaa väittämiin niiden esiintymisjärjestyksessä.
 • Saat tuloksen, kun olet vastannut kaikkiin väittämiin välineen jokaisella viidellä osa-alueella.
 • Mikäli vastaat CREAR:iin oppilaitoksessa ja tarvitset opastusta, pyydä sitä opettajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Saat tulosyhteenvedon, kun olet vastannut kaikkiin väittämiin. CREAR-välineen tulos näyttää nykyisen tilanteesi eri osa-alueilla. Näet osa-aluekohtaiset tulokset piirakkakaavioina.

 • Voit tallentaa tulokset itsellesi pdf-tiedostona ja lähettää ne omaan sähköpostiisi. Mikäli oppilaitoksessasi on käytössä jokin oppimisalusta, työtila tai opiskelijahallintajärjestelmä, voit tallentaa tulokset omalle henkilökohtaiselle sivullesi siellä. Tulokset eivät tallennu minnekään muualle.
 • Tutustu saamiisi tuloksiin. Katso ensin, mitkä piirakkakaaviot ovat kokonaisia. Se kertoo siitä, että niillä osa-alueilla asiasi näyttävät olevan kunnossa.
 • Mietitkö, miksi jokin piirakkakaaviosi on vaillinainen? Voit palata antamiisi vastauksiin ja katsoa, mikä mahdollisesti aiheutti sen, että jokin piirakkakaavio jäi vajaaksi.
 • Jos olet oppilaitoksessa ja jokin tuloksissasi askarruttaa sinua, juttele siitä omaopettajallesi tai opinto- ohjaajallesi. Keskustelu on hyvä keino saada selvyyttä asioihin.
 • Tutustu tulososion linkkivinkeihin. Niistä saat tietoa yhteiskunnan tarjoamista ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluista.
 • Jos et ole opiskelijana oppilaitoksessa, voit saada apua tulosten tulkitsemiseen oman tai lähipaikkakuntasi Ohjaamosta, työ- ja elinkeinotoimistosta tai muilta palveluntarjoajilta, jotka on mainittu tulososiossa.

Urasuunnittelu

Urasuunnittelussa sinua auttavat opinto-ohjaaja, omaopettaja ja erityisesti työpaikalla oppimisen ohjaaja. Välineitä ja vinkkejä urasuunnitteluun löydät uralle.osao.fi -sivustolta.

Työpaikkajaksoilla pääset oppimaan osan ammatista ja samalla työelämän pelisääntöjä.

Omia työllistymistaitojasi pääset kehittämään myös verkossa. Alla olevien vinkkien tavoitteena on ohjata sinua tunnistamaan omaa osaamistasi sekä valmentaa hakeutumaan työhön ja jatko-opintoihin.

Onnistunut työnhaku

Työnhaku pitää sisällään muutakin kuin hakupapereiden lähettämisen. Työnhakua helpottaa oman osaamisesi kartoittaminen. Osaamisesi hahmottumisen myötä sinun on helpompi valita ne työpaikat ja työtehtävät, joista olet todella kiinnostunut. Osaamisen jäsentäminen auttaa sinua myös työhakemuksen kirjoittamisessa ja työhaastattelutilanteessa.

Mieti onnistunutta työnhakua seuraavien kysymysten kautta:

Työnhaku on markkinointia – oman osaamisesi markkinointia. Siksi ennen työnhaun aloittamista onkin tärkeää pohtia: “Mitä minä osaan”.

Osaamisen hahmottamisessa kannattaa keskittyä kolmeen osa-alueeseen: taidot, kokemus ja persoona. Näiden näkökulmien kautta myös työnantajat arvioivat sinua. Olet paljon enemmän kuin tutkintonimikkeesi. Opinnoista, työelämästä ja harrastuksista hankituilla valmiuksilla on painoarvoa työnhaussa. Taidot ja persoonalliset ominaisuudet voivat nousta tutkintoakin tärkeämmäksi ansioksi.

Seuraavassa vinkkejä siihen, millaisia asioista omasta koulutuksesta, taustasta tai persoonallisista vahvuuksista voi tuoda esille työnhaussa.

Koulutus

Millaista osaamista olet hankkinut koulutuksen kautta?
Työnhaun yhteydessä tutkinnostasi kannattaa tuoda esille esimerkiksi seuraavia asioita:

 • ammatillinen perustutkinto, tutkintonimike
 • koulutusohjelma
 • kaikille valinnaiset tutkinnon osat
 • vapaasti valittavat opinnot
 • opinnäyte
 • työssäoppimisjaksot

Mieti, miten esittelet oman koulutuksesi lyhyesti ja markkinoivasti henkilölle, joka ei tunne koulutusalaasi?

Taidot

Koulutuksella hankitut tiedot ovat vain yksi osa osaamistasi. Työnantaja on kiinnostunut myös sinun taidoistasi (mm. vuorovaikutustaidot, ATK-taidot, kielitaito). Taidot karttuvat paitsi koulutuksen kautta, myös kaikesta työkokemuksesta, harrastuksista ja vapaa-ajan toiminnasta.

Persoonalliset vahvuudet

Tehokas työnhakija tuntee itsensä ja kohdistaa työnhakunsa oman osaamisensa mukaan. Kun tunnet omat vahvuutesi ja sen, missä “olet omimmillasi”, on sinun helpompi lähteä hahmottamaan itsellesi sopivaa työtehtävää. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä helpompi sinun on myös puhua omasta osaamisestasi ja perustella työnantajalle, miksi haet kyseistä työpaikkaa.

Mieti omaa persoonallisuuttasi esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta.

 • Millainen olet työntekijänä?
 • Millainen olet ryhmän jäsenenä?
 • Millaista palautetta olet saanut toiminnastasi esim. luokkakavereilta, opettajilta, työpaikkaohjaajilta?

Työnantajat arvostavat erittäin paljon oma-aloitteisia työnhakijoita. Tutkimusten mukaan noin 2/3 ihmisistä saa tietää saamastaan työpaikasta henkilökohtaisen kontaktin kautta, kuten tuttavalta, ystävältä tai sukulaiselta. Kyseessä saattaa olla myös suora kontakti työnantajaan. Läheskään kaikista avoimista työpaikoista ei siis ilmoiteta julkisesti. Niitä kutsutaan piilotyöpaikoiksi.

Etsi lisätietoja sinua kiinnostavasta yrityksestä tai organisaatiosta ennen kuin lähestyt heitä työnhakijana. Seuraa niiden toimintaa esimerkiksi sanomalehdistä, ammattilehdistä ja internetistä, ne kertovat paljon tulevasta työntekijätarpeesta.

Internetistä löytyy avoimia työpaikkoja mm. työvoimatoimiston sivuilta, yritysten omilta www-sivuilta ja henkilöstövuokrausyritysten sivuilta.

Työvoimatoimiston sivulle

Työnantaja haluaa nähdä sinut paperilla, ennen kuin päättää haluaako tavata sinut henkilökohtaisesti. Työhakemuksen tarkoituksena on markkinoida työnantajalle sinun osaamistasi, kokemuksiasi, harrastuksiasi ja persoonaasi.

Työhakemus on kokonaisuus, joka muodostuu hakemuskirjeestä ja ansioluettelosta. Työhakemuksen kirjoittamiseen kannattaa paneutua huolella. On tärkeää, että osaat viestittää osaamisesi ja tavoitteesi työnantajan näkökulmasta.

Työhakemus ja sen lähettäminen on vain osa työnhakuprosessia ja siksi työnhakua ei kannata jättää vain hakemusten varaan. Henkilökohtainen yhteydenotto työnantajaan viestii aktiivisuudestasi ja luo työnantajalle mielikuvan sinusta. Keskustelu puhelimen tai sähköpostin välityksellä antaa sinulle mahdollisuuden tarkentaa työntehtävään ja työpaikkaan liittyviä asioita.

Hakemuskirje

Hakemuskirjeen tulee herättää työnantajan kiinnostus sinua ja osaamistasi kohtaan. Hakemuskirjeestä tulisi ennen kaikkea ilmetä se, mitä annettavaa sinulla on kyseiselle yritykselle. Hakemuskirjeiden sisältö tulee olla hakijan näköinen, mutta siinä tulisi ainakin perustella, miksi haet kyseistä työpaikkaa ja miksi sinut kannattaa valita tehtävään. Tuo esille oma osaamisesi työkokemuksen ja koulutuksen kautta. Kerro myös millainen olet henkilönä ja työntekijänä. Lopeta hakemuskirje toiveeseen jatkaa keskustelua työpaikkahaastattelussa. Muista ilmoittaa yhteystietosi ja allekirjoittaa hakemuskirje. Ilmoita palkkatoivomus vain, jos työnantaja on sitä erikseen pyytänyt. Palkkatoiveen tulisi olla realistinen, ota siis selvää palkkatasosta esim. alan työntekijäliitoista.

Muistilista hakemuskirjeen kirjoittamiseen:
 • Hakemuskirjeen tulee mahtua yhdelle A4-arkille.
 • Kirjoita hakemus tietokoneella, ellei sitä erikseen pyydetä käsin kirjoitettuna.
 • Hakemuksessa käytetyn kielen on oltava helppolukuista ja selkeää.
 • Hakemuksen tulee olla ulkoasultaan siisti ja selkeä.
 • Hakemuksen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu.

Voit käyttää erilaisia malleja apuna hakemuskirjeen laadinnassa, mutta yhtä ainoaa hyvää hakemusmallia ei ole olemassakaan.

Vapaamuotoinen hakemus

Työpaikkailmoituksessa voidaan pyytää lähettämään vapaamuotoinen hakemus. Tällöin hakemuksen ei tarvitse olla virallisessa asiakirjamuodossa ja saat vapaammat kädet toteuttaa luovuuttasi hakemuksen tekemisessä. Vapaamuotoinen hakemus voi olla samanlainen kuin normaali hakemuskirje, mutta se saa olla halutessasi myös persoonallisempi. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulisi kuitenkin löytyä samat perusasiat, kuin normaalista hakemuskirjeestäkin.

Avoin hakemus

Avoimella hakemuksella eli markkinointikirjeellä voit lähestyä työnantajaa kertoaksesi omasta osaamisestasi. Avoimen hakemuksen voit lähettää työnantajalle siitä huolimatta, että yritys ei ole ilmoittanut avoimesta työpaikasta. Avointa hakemusta et kohdista tiettyyn työtehtävään, vaan siinä tarjoudut tekemään töitä kyseisessä yrityksessä sinulle soveltuvissa työtehtävissä. Avoimen hakemuksen lähettämisen lisäksi ole yhteydessä työnantajaan myös henkilökohtaisella kontaktilla. Avoin hakemus voi olla muodoltaan hakemuskirjettä huomattavasti vapaampi. Sinun kannattaa laittaa avoimen hakemuksen liitteeksi myös ansioluettelosi.

Ansioluettelo

Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) on tärkeä hakemuskirjeen täydentäjä. Sen tarkoituksena on antaa hakijasta tiivistetty kokonaiskuva. Ansioluettelo kertoo siis kuka olet ja mitä osaat. Työhönottajaa kiinnostaa historiasi lähinnä viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä erityisesti mitä teet nyt ja mikä oli sitä edellinen tehtäväsi. Myös katkokset työhistoriassa kannattaa selittää esim. työttömyys, äitiysloma ja varusmiespalvelus.

Ansioluettelo koostuu tavallisimmin näistä tiedoista:

 • Henkilötiedot: Nimi, syntymäaika ja -paikka, yhteystiedot
 • Koulutus: Oppilaitoksen nimi, tutkinto ja opiskeluvuodet aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Myös erikoistumisopinnot, lopputyön aiheen ja arvosanan voit mainita.
 • Työkokemus: Yrityksen nimi, tehtävänimike ja keskeisimmät työtehtävät, töiden alkamis- ja päättymispäivämäärät aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Voit myös mainita työsuhteen päättymisen syyn. Mikäli työkokemuksesi on vähäinen, mainitse esimerkiksi työssäoppimis- ja harjoittelupaikat sekä kesätyöt.

Voit myös kirjata valintasi mukaan jotakin seuraavista tiedoista:

 • perhesuhteet
 • kielitaito
 • ATK-taidot
 • muut kurssit ja opinnot
 • luottamustehtävät harrastukset
 • kansainvälinen kokemus
 • suosittelijat (pyydä mainitsemiltasi henkilöiltä suostumus)
Muistilista ansioluettelon kirjoittamiseen:
 • Pituus korkeintaan kaksi A4 –sivua. Poikkeuksena työnäytteitä sisältävät ansioluettelot, joita kutsutaan tavallisesti portfolioiksi.
 • Ansioluettelon tulee olla virheetön ja totuudenmukainen.
 • Ulkoasun tulee olla selkeä.
 • Ansioluetteloon voi liittää myös oman kuvan.
 • Päivitä ansioluettelosi aina, kun työkokemuksesi tai osaamisesi karttuu.

Ansioluetteloon löytyy erilaisia malleja esimerkiksi internetistä. Muista, että yhtä ainoaa hyvää ansioluettelomallia ei kuitenkaan ole olemassa.

Kutsu työhaastatteluun tarkoittaa, että työnantaja on kiinnostunut sinusta ja haluaa tietää enemmän sinusta ja soveltuvuudestasi tehtävään. Sinulle se tarjoaa mahdollisuuden saada lisätietoa työtehtävistä ja luoda mielikuvaa kyseisestä yrityksestä, ennen kuin päätät haluatko sitoutua tehtyyn työtarjoukseen. Haastatteluun valitaan vain murto-osa hakijoista, joten voit olla ylpeä pääsystäsi työhaastatteluun.

Haastattelu on usein jännittävä tilanne. Tapaat mahdollisen tulevan työnantajasi tai työtoverisi ensimmäisen kerran ja samalla sinun pitäisi antaa mahdollisimman edustava ja vakuuttava kuva itsestäsi. Tilanne on jännittävä myös haastattelijalle, koska samalla tavoin hän tapaa mahdollisen uuden työntekijän ensimmäistä kertaa. Jännitys voi helpottaa, kun tietää valmistautuneensa haastattelutilannetta varten mahdollisimman hyvin.

Ennen haastattelua

Työhaastattelu on keskustelutilanne, jossa myös itse olet aktiivinen osapuoli. Valmistaudu keskustelemaan sinusta ja hakemastasi työstä. Sinun kannattaa pohtia etukäteen perusteluja sille, miksi olet tätä työtä hakenut, miksi menestyisit siinä ja miten työnantaja hyötyisi palkatessaan sinut.

Hanki riittävästi taustatietoa työnantajasta ja erityisesti työtehtävästä, johon olet hakemassa. Taustatietojen pohjalta voit osallistua paremmin keskusteluun. Mieti myös työnantajaa ja työtehtävää koskevia asioita, joista haluat tietää lisää. Aktiivisuutesi ja esittämäsi kysymykset viestittävät haastattelijalle, että olet aidosti kiinnostunut juuri tästä työstä ja yrityksestä.

Lue vielä ennen haastattelua läpi hakemuskirjeesi ja ansioluettelosi. Niissä on se tieto, mitä työnantaja tietää sinusta. Työhaastatteluun kannattaa ottaa mukaan työ- ja koulutodistukset. Haastatteluun voit valmistautua myös miettimällä etukäteen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kun tiedät pystyväsi vastamaan myös hankaliin kysymyksiin, sinun on helpompi rentoutua haastattelutilanteessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Kerro itsestäsi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi/heikkoutesi?
 • Mitä teet tällä hetkellä?
 • Miksi haet juuri tätä työpaikkaa?
 • Miten uskot koulutuksesi soveltuvan hakemaasi työtehtävään?
 • Miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen tehtävään?
 • Kerro esimerkki ongelmatilanteesta ja miten selvisit siitä?
 • Mitä olet oppinut aiemmista työpaikoista/työtehtävistä?
 • Miten toimit paineen alaisena?
 • Työskenteletkö mieluimmin yksin vai ryhmässä?
 • Työskenteletkö mieluimmin asioiden vai ihmisten kanssa?
 • Millainen on mielestäsi hyvä esimies?
 • Millainen työtoveri olet?
 • Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi?
 • Mitä aiot tehdä viiden vuoden päästä?
 • Millaisessa työympäristössä työskentelet mieluiten?
 • Oletko valmis joustamaan työajoissa?
 • Mikä on perhetilanteesi?
 • Miten vietät vapaa-aikaasi?
 • Mistä olet kiinnostunut työn ulkopuolella?
 • Onko sinulla joitakin rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa työskentelyysi?

Miten haastatteluun pukeudutaan?

Työhaastatteluun pukeutuessasi ota huomioon työympäristö. Esimerkiksi tehdastyö ja asiakaspalvelutyö asettavat erilaiset vaatimukset pukeutumiselle. Useimmiten asu on hieman parempi kuin arkiasusi. Siisti ja asiallinen ulkoasu luo luotettavan kuvan sinusta. Tärkeintä kuitenkin on, että pukeudut sinulle luontevaan tyyliin ja tunnet olosi mukavaksi koko haastattelutilanteen ajan.

Haastattelutilanne

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen haastattelua. Kohtele kaikkia tapaamiasi henkilöitä luontevasti. Joskus valintaa tehtäessä kysytään myös muun henkilökunnan mielipidettä ja heidän muodostamaansa mielikuvaa sinusta.

Esittele itsesi ja kättele haastattelijat, sillä ensivaikutelmaa on vaikea muuttaa jälkeenpäin. Haastattelutilanteessa kaikki jännittävät. Sinulla on hyvin aikaa tuoda itsesi esiin, älä siis hämmenny jännittämisestä. Ole luonteva oma itsesi, sillä työnantajaa ei kiinnosta roolisi vaan sinä itse. Sanallisen viestinnän lisäksi ilmeesi ja eleesi kertovat haastattelijalle paljon sinusta ja asenteistasi.

Ole rehellinen ja innostunut vastatessasi ja anna perusteltuja vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Keskity vahvuuksiisi, mutta älä peittele oppimistarpeitasi. Entisten työpaikkojesi ja koulutuksesi moittiminen ei anna sinusta hyvä kuvaa, huonoihin väleihin tarvitaan useimmiten kaksi osapuolta.

Haastattelun lopuksi varmista miten valintaprosessi etenee ja milloin päätös valinnasta tehdään. Kiitä ja kättele haastattelijat lähtiessäsi.

Haastattelun jälkeen

Työhaastattelun jälkeen kertaa vielä haastattelun kulku. Missä onnistuit ja millä tavoin voisit seuraavalla kerralla toimia toisin? Pidä kiinni haastattelussa sovituista asioista ja ajankohdista. Jos sovittuun aikaan mennessä ei ole tullut yhteydenottoa työnantajalta, selvitä tilanteesi.

Valmistaudu työnantajan vastaukseen. Jos tulet valituksi, voit olla ylpeä itsestäsi. Varaudu myös siihen, ettet tulekaan valituksi. On tärkeää ymmärtää, että valittu henkilö ei välttämättä ole paras, vaan sopivin kyseiseen tehtävään ja yritykseen. Säilytä positiivinen asenteesi kyseistä työnantajaa kohtaan, sillä voi olla, että heillä aukeaa sinulle sopiva paikka myöhemmin.

Voit myös pyytää palautetta ja arviointia menestymisestäsi haastattelutilanteessa. Jos et tällä kertaa tule valituksi, sinulla on oikeus pyytää lisätietoja valintaan vaikuttaneista tekijöistä.

Työsuhteen aloittaminen on aina jännittävä tilanne. Mielessä pyörii monenlaisia kysymyksiä ja olo saattaa tuntua epävarmalta. Muista, että sinulla on oikeus saada perehdytystä uuteen työhön ja työyhteisöön. Sopeutuminen vaatii kuitenkin myös omaa aktiivisuuttasi. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus antavat uudesta työntekijästä myönteisen kuvan sekä esimiehelle että muille työkavereille.

Muistilista uudessa työssä aloittavalle:

Työsopimus

Työsopimuksella sovitaan työntekijän ja työnantajan välisestä työsuhteesta. Sopimuksessa työntekijä sitoutuu työskentelemään työnantajan palveluksessa palkkaa vastaan. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimuksessa sovitaan mm. työsuhteen kestosta, työntekopaikasta, työajasta, palkasta ja palkanmaksupäivästä sekä irtisanomisajasta.

Verotus

Työsuhteen alkaessa toimita verokortti työnantajalle. Verokortista näkyy veroprosentti, jonka perusteella palkastasi vähennetään valtiolle maksettava vero.

Henkilökohtaiset taidot ja vahvuudet eivät ole pysyviä, vaan jatkuvasti kehittyviä. Mieti, mitä taitoja sinun tulisi valmistumisen jälkeen kehittää parantaaksesi työllistymismahdollisuuksiasi ja ammatillista osaamistasi.

Opintoja, ihmissuhteita ja työelämää koskevien tavoitteiden miettiminen on tärkeä osa urasuunnittelua. Kaikilla on omasta tulevaisuudestaan haaveita, unelmia ja suunnitelmia. Mitä ideoita ja unelmia sinä haluaisit toteuttaa? Mikä on tulevaisuuden ihannetyöpaikkasi? Mitkä työtehtävät sinua kiinnostavat? Mitä taitojasi haluaisit kehittää? Mitä olet tehnyt tai mitä sinun pitäisi tehdä unelmiesi saavuttamiseksi?

Suuntana jatko-opinnot

Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on valittavana useita jatko-opintomahdollisuuksia. Mikään ei estä sinua suorittamasta toista toisen asteen tutkintoa, mutta hyvä vaihtoehto on jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lisäksi tarjolla on monia täydennyskoulutusmahdollisuuksia esimerkiksi ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

 

Ammattikorkeakoulussa voit opiskella käytännönläheisen korkeakoulututkinnon. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä työelämän asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Ammattikorkeakouluopinnot kestävät tutkinnosta riippuen 3,5 – 4,5 vuotta. Laajuudeltaan tutkinnot ovat 210 opintopistettä, 240 opintopistettä tai 270 opintopistettä.

Yliopistollisia perustutkintoja ovat kandidaatintutkinto ja maisterintutkinto. Joillakin aloilla esimerkiksi lääketieteessä perustutkintona on lisensiaatin tutkinto. Kun olet suorittanut yliopistollisen korkeakoulututkinnon voit työskennellä esimerkiksi suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtävissä.

Yliopistoon voit hakea opiskelemaan, kun sinulla on suoritettuna esimerkiksi ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Yliopistossa suoritetaan ensin kolmen vuoden laajuinen kandidaatintutkinto (180 opintopistettä) ja sen jälkeen kahden vuoden laajuinen maisterintutkinto (120 opintopistettä).

Oppisopimuskoulutuksena voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja sitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisten opintojen osuus vaihtelee koulutusaloittain, keskimäärin teoriaopintojen määrä on noin 20 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta. Näyttötutkinnot kuuluvat olennaisena osana oppisopimuskoulutusta.

Koulutuksen pituus riippuu aikaisemmasta työkokemuksestasi ja koulutuksestasi. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää oppisopimuksella 1-3 vuotta. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus on kestoltaan keskimäärin 1-1,5 vuotta.

Oppisopimuskoulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa. Koulutuksen voit aloittaa kun olet löytänyt itsellesi oppisopimuspaikan. Oppisopimuspaikkaa haetaan kuten tavallista työpaikkaa. Paikkaa etsiessäsi, selvitä millaista työtä etsit, mitä tietoja ja taitoja tarvitset kyseisessä työssä ja mitkä ovat koulutustarpeesi. Kun oppisopimuspaikka on löytynyt, ota yhteyttä oppisopimuskeskukseen tai oppisopimustoimistoon. Heidän edustajansa osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja järjestelyihin sekä hyväksyy oppisopimuksen.

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Sopimuksessa määritellään muun muassa sopimuksen voimassaoloaika, opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet sekä palkkauksen perusteet. Oppisopimuksen aikana opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuoliset opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia ja hänellä on mahdollisuus saada niiden ajalta joko palkkaa tai opintososiaalisia etuja, kuten päivärahaa, perheavustusta sekä korvausta matka- ja majoituskustannuksista.

Korkeakoulujen ulkopuolella erityisosaamiseen liittyvä koulutus järjestetään pääosin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavana koulutuksena. Ammattitutkinnon suorittanut on oman alansa ammattilainen ja erityisammattitutkinnon suorittanut hallitsee alansa vaativammatkin työtehtävät. Tutkintojen suorittaminen edellyttää alan peruskoulutuksen lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä ammattitutkinnoissa keskimäärin vähintään kolmen ja erikoisammattitutkinnoissa vähintään viiden vuoden työkokemusta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina. Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu tapa suorittaa tutkinto ja osoittaa vaadittava ammattitaito. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa omaehtoisena koulutuksena ja työvoimakoulutuksena. Myös oppisopimuskoulutus ja henkilöstökoulutus valmistavat näyttötutkinoihin.

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi koulutuksen järjestäjät tarjoavat monenlaista lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisä- ja täydennyskoulutuksella tarkoitetaan lyhytkestoisia koulutuksia, joilla ei ole tutkintoon tähtäävää tavoitetta. Koulutuksien avulla voit kehittää eri osaamisesi alueita.

Lisä- ja täydennyskoulutuksia järjestävät monet eri tahot, muun muassa ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, kansanopistot ja kansalaisopistot. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat yleensä alkavista koulutuksista lehdissä ja internet-sivuillaan.