Opinto- ja uraohjaus

Opinto- ja uraohjaus tukee ja ohjaa sinua ennen opintojen aloittamista, opintojesi aikana, valmistuessasi ja vielä valmistumisesi jälkeenkin. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä ja suunnittelusta. Omaopettajasi vastaa uraohjauksestasi. Koko henkilöstömme osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen.

OSAOssa opinto- ja uraohjaus on:

 • Urasuunnittelutaitojen ohjausta (itsetuntemus, elämänhallintaidot, päätöksentekotaidot, työelämätaidot, tiedonhankintataidot)
 • Persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin ohjausta
 • Itsetuntemuksen ohjausta
 • Itseohjautuvuuden ja päätöksentekotaitojen ohjausta
 • Muutostilanteissa toimimisen ohjausta
 • Opintojen etenemisen ohjausta
 • Oppimisen taitojen ohjausta
 • Työelämään ja jatko-opintoihin ohjausta, jossa huomioidaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ja elinikäisen oppimisen periaatteet.

 

Kehität opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksiasi koko opintojen ajan. Opinto-ohjaajalta ja omaopettajalta saat ohjausta ja tukea opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä uratavoitteesi saavuttamiseen. Ohjausta ja tukea saat esimerkiksi seuraavissa asioissa

 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen
 • aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • tarvittavan osaamisen hankkimisen suunnittelu
 • opintopolkuvalinnat, esimerkiksi valinnaiset opinnot, lukio-opinnot tai jatko-opintoja tukevat opinnot
 • työllistyminen tai jatko-opintoihin hakeutuminen sekä mahdollinen alanvaihto

Ohjaus järjestetään ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksena sekä ohjaus- ja neuvontapalveluina.

Tunnista hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä CREAR -arviointivälineen avulla

CREAR-arviointivälineessä on viisi osa-aluetta: opiskelu, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, hyvinvointi, urasuunnittelu sekä työllistyminen. CREAR:n avulla voit saada nopeasti ja luotettavasti kokonaisvaltaisen kuvan omasta tämänhetkisestä tilan­teestasi. Tuloksen perusteella omaopettaja tai opinto-ohjaaja voi arvioida tarvitsemaasi tukea.

CREAR-välineeseen vastaaminen verkossa ja mobiililaitteella on turvallista ja luotettavaa. Sinun ei tarvitse rekisteröityä mihinkään palveluun, vaan vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Vastauksesi eivät tallennu mihinkään tietokantaan, eivätkä ulkopuoliset näe niitä tai saamaasi tulosta. Voit tallentaa tulokset itsellesi pdf-tiedostona ja lähettää ne omaan sähköpostiisi.

CREARista on laa­dittu suomen kielen lisäksi myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot sekä selkokielinen, helppolukuinen versio. Voit valita kielen aloittaessasi vastaamisen.

CREAR-arviointiväline on verkossa osoitteessa https://crear.fi. Siellä voit ennen vastaamista tutustua CREAR:n esittelyvideoon. Tutustu myös allaoleviin vastausohjeisiin.

 • Varmista, että vastaamistilanne on mahdollisimman rauhallinen ja häiriötön.
 • Varaa vastaamiseen aikaa noin 10 minuuttia. Vastaa väittämiin omaan tahtiisi.
 • Voit vastata välineen väittämiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai selkokielellä. Väittämät on luettu ääneen kaikilla näillä kielillä, joten voit halutessasi kuunnella ne.
 • CREAR-arviointivälineessä on viisi osa-aluetta: opiskelu, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, hyvinvointi, urasuunnittelu sekä työllistyminen.

 • Lue jokainen väittämä huolellisesti ja mieti sitä oman elämäntilanteesi kannalta.
 • Vastaa väittämiin mahdollisimman totuudenmukaisesti asteikolla ’täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä’.
 • Voit muuttaa yksittäiseen väittämään antamaasi vastausta. Siirry painikkeella ’edellinen’ kohtaan, jota haluat muuttaa. Palaa sieltä painikkeella ’seuraava’ takaisin sinne, missä olit. Jatka vastaamistasi eteenpäin.
 • Vastaa väittämiin niiden esiintymisjärjestyksessä.
 • Saat tuloksen, kun olet vastannut kaikkiin väittämiin välineen jokaisella viidellä osa-alueella.
 • Mikäli vastaat CREAR:iin oppilaitoksessa ja tarvitset opastusta, pyydä sitä opettajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Saat tulosyhteenvedon, kun olet vastannut kaikkiin väittämiin. CREAR-välineen tulos näyttää nykyisen tilanteesi eri osa-alueilla. Näet osa-aluekohtaiset tulokset piirakkakaavioina.

 • Voit tallentaa tulokset itsellesi pdf-tiedostona ja lähettää ne omaan sähköpostiisi. Mikäli oppilaitoksessasi on käytössä jokin oppimisalusta, työtila tai opiskelijahallintajärjestelmä, voit tallentaa tulokset omalle henkilökohtaiselle sivullesi siellä. Tulokset eivät tallennu minnekään muualle.
 • Tutustu saamiisi tuloksiin. Katso ensin, mitkä piirakkakaaviot ovat kokonaisia. Se kertoo siitä, että niillä osa-alueilla asiasi näyttävät olevan kunnossa.
 • Mietitkö, miksi jokin piirakkakaaviosi on vaillinainen? Voit palata antamiisi vastauksiin ja katsoa, mikä mahdollisesti aiheutti sen, että jokin piirakkakaavio jäi vajaaksi.
 • Jos olet oppilaitoksessa ja jokin tuloksissasi askarruttaa sinua, juttele siitä omaopettajallesi tai opinto- ohjaajallesi. Keskustelu on hyvä keino saada selvyyttä asioihin.
 • Tutustu tulososion linkkivinkeihin. Niistä saat tietoa yhteiskunnan tarjoamista ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluista.
 • Jos et ole opiskelijana oppilaitoksessa, voit saada apua tulosten tulkitsemiseen oman tai lähipaikkakuntasi Ohjaamosta, työ- ja elinkeinotoimistosta tai muilta palveluntarjoajilta, jotka on mainittu tulososiossa.

Uraohjaus

 

Opintojen alussa suoritettavan OSAOStartti -verkkokurssin kautta perehdyt yksikköön, opintoihin ja henkilökohtaistamiseen.

OSAOssa opiskellessasi saat uraohjausta, ohjausta ja tukea aina tarvittaessa.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on urasuunnitelmasi. HOKSissa määritelty uratavoite ohjaa urasuunnitelmaasi.

Saat uraohjausta vähintään neljä kertaa työvuoden aikana. Lisäksi opiskelet urasuunnittelutaitoja koko opintojen ajan opinto- ja uraohjauksen sekä HOKSissa olevien tehtävien avulla.

Ole aktiivinen urapolkusi suunnittelussa. Pyydä tarvittaessa ohjausta omaopettajaltasi.

Tunnista vahvuutesi ja löydä paikkasi tulevaisuuden työelämässä.

Uratavoitteesi

Suuntana työllistyminen

Työnhaku pitää sisällään muutakin kuin hakemuksen lähettämisen. Työnhakua helpottaa oman osaamisesi ja vahvuuksiesi kartoittaminen. Osaamisesi hahmottumisen myötä sinun on helpompi valita ne työpaikat ja työtehtävät, joista olet todella kiinnostunut. Osaamisesi ja vahvuuksiesi jäsentäminen auttaa sinua myös työhakemuksen kirjoittamisessa ja työhaastattelutilanteessa.

Työllistymisessä sinua auttavat omaopettaja, opinto-ohjaaja ja työpaikkaohjaaja. Työpaikalla oppimisen yhteydessä opit samalla työelämän pelisääntöjä.

Välineitä ja vinkkejä urasuunnitteluun löydät uralle.osao.fi -sivustolta.

Suuntana jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on valittavana useita jatko-opintomahdollisuuksia. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  Korkeakouluopintoja voit opiskella jo toisella aseteella esimerkiksi väyläopinnoissa.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella ja jatko-opintoihin hakeneella on oikeus saada ohjausta OSAO OVI -hakijapalveluista, jos hän ei ole saanut opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen ja urasuunnitteluun voit saada ohjausta tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana.

Uratavoitteen saavuttaminen voi edellyttää opintojen jatkamista ammatillisen tutkinnon jälkeen muualla kuin korkeakoulussa. Voit hankkia tarvitsemaasi osaamista suorittamalla esimerkiksi ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, toisen osaamisalan, tutkinnonosia sekä täydennys- ja lyhytkoulutuksia. OSAO Ovi -hakijapalvelut auttaa kaikissa ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa.